Výkony za úhradu, nehrazené z veřejného pojištění

Vážené nastávající maminky,

rádi bychom Vás informovali o specializovaných ultrazvukových vyšetřeních, která Vám nabízíme ve spolupráci s Vaším registrujícím gynekologem.

Tato vyšetření jsou součástí „Komplexní péče o těhotnou ženu“. Vycházejí z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a jsou ve shodě s aktuálně platnými úhradovými mechanismy.

Uvedená specializovaná ultrazvuková vyšetření nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Informace o výši úhrad najdete na webu Všeobecné fakultní nemocnice (www.vfn.cz)

U Vaší zdravotní pojišťovny se současně informujte o možném příspěvku na tato vyšetření z preventivních programů pojišťoven.


Ceník


PRVOTRIMESTRÁLNÍ SCREENING TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ (STRUKTURÁLNÍCH A CHROMOZOMÁLNÍCH VAD PLODU, RIZIKA ROZVOJE PREEKLAMPSIE VE II A III. TRIMESTRU A RŮSTOVÉ RESTRIKCE VE III. TRIMESTRU)
Většina těhotných má riziko nízké a další vyšetření doporučíme až po 20. týdnu těhotenství. U těhotných se zvýšeným rizikem provedeme osobní konzultaci a navrhneme individuální postup.Screening používá k výpočtu osobního rizika kombinaci anamnestických údajů, vyšetření hladin biochemických ukazatelů v krvi matky (PAPP-A, a free beta hCG, PlGF) a na ultrazvukovém vyšetření plodu. (počet plodů, velikost, různé ultrazvukové parametry plodu, průtoky v děložní tepně těhotné). Výsledkem testu je stanovení míry rizik výše jmenovaných těhotenských komplikací.

Jak se test provádí?  Těhotná se objedná telefonicky či se dostaví osobně do recepce Centra fetální medicíny kde si domluví datum odběru krve v naší laboratoři na PAPP-A, free beta hCG a PlGF, které se provádí mezi 9 +1 až 11 +1, či případně po individuální dohodě až do 13+6 týdne těhotenství.  Správné načasování odběru je zásadní a bude určeno Vaším registrujícím gynekologem a musí být z metodických důvodů provedeno v naší laboratoři. Při objednání na odběr krve si současně domluvíte termín ultrazvukového vyšetření v rozmezí týdnů těhotenství 12 + 1 až 13 + 6.

Až se dostavíte na ultrazvukové vyšetření, bude Vám nejprve změřen tlak krve. Porodní asistentka se Vás zeptá na některé důležité údaje týkající se Vašeho zdraví ve vztahu k tomuto těhotenství. Po ultrazvukovém vyšetření Vás lékař, který má již k dispozici i výsledky vyšetření krve, informuje o výsledku celého kombinovaného testu, vysvětlí Vám, co znamenají získané hodnoty rizik a navrhne případně další postup. Současně zodpoví všechny Vaše otázky, související s vyšetřením.


PODROBNÉ HODNOCENÍ MORFOLOGIE PLODU V DRUHÉM TRIMESTRU TĚHOTENSTVÍ

Podrobná a komplexní kontrola anatomie plodu ve 20. až 22. týdnu těhotenství patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje rozpoznat až 90 % strukturálních vad plodu a případné zaostávání růstu plodu.


Objednání: Pondělí – pátek, 8:00–15:00 hod.   Telefon: +420 224967273   Email: cfm@vfn.cz

Kde nás najdete: Centrum fetální medicíny, Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecná fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2


ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Vyšetření v tomto období těhotenství přináší základní informace pro lékaře a těhotnou týkající se především počtu plodů, jejich vitality a umístění v děloze. Dále dle naměřené největší délky embrya (CRL) je možno správně naplánovat UZ screening ve 12.-14. týdnu těhotenství. Vyšetření v 5.-10. týdnu je přínosné zvláště pro těhotné u kterých došlo k zašpinění či zakrvácení, které měly/mají bolesti v podbřišku, případně jiné obtíže, kdy je potřeba vyloučit samovolný potrat či mimoděložní těhotenství. Protože se jedná o embryo o délce 5mm až 5cm (v závislosti na týdnu těhotenství), vyšetřuje se  vaginální sondou, která umožnuje detailnější zobrazení.

Read more „ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“


SCREENING V I. TRIMESTRU (12.-14. týden)

Jako první jsme v České republice zavedli v roce 2003 tzv. kombinovaný prvotrimestrální screening do rutinního klinického provozu na velkém univerzitním pracovišti. Máme tedy bezmála dvacetileté zkušenosti jak s prováděním tohoto testu, tak s konzultací výsledků.


K V A L I T N Í  U L T R A Z V U K O V É  V Y š E T Ř E N Í  N A  KONCI PRVÉHO TRIMESTRU J E  K L Í Č O V É !

Objednání tel.: +420 224967273 nebo email: cfm@vfn.cz


Ultrazvukovým zobrazením umíme již na konci prvého trimestru diagnostikovat většinu anatomických (morfologických) abnormalit u plodu. Současně umíme stanovit rizika těhotenstkých komplikací:  předčasného porodu, preeklampsie a růstové retardace plodu a v neposlední řadě chromozomálních poruch (Downova syndromu aj.).

Preeklampsie (PE), která postihuje asi 2% těhotenství, může být příčinou předčasného porodu, ale i závažných mateřských komplikací. Rizko těhotné pro rozvoj preeklampsie může být stanoveno kombinací informací o těhotné, krevního tlaku, ultrazvukového vyšetření děložní tepny a hormonů z krve těhotné (PAPP-A,  PLGF). Screening pomocí tohoto kombinovaného přístupu může identifikovat asi 95% těhotných s následným rozvojem časné preeklampsie a asi 45 % těhotných s pozdní preeklampsií při hladině falešné pozitivity 10%. Co je však nejdůležitější, preventivním podáváním nízkých dávek Aspirinu můžeme snížit riziko časné PE až o 82%. Preventivně se kyselina acetylosalicylová (Aspirin 100-150 mg)  podává denně až do 36. týdne těhotenství.

Downův syndrom (trizomie 21) je jednou z nejčastějších vrozených vad plodu, charakterizovaných mentální zaostalostí, problémy s učením, strukturálními a degenerativními poruchami (dříve se mu také říkalo mongolizmus). Jedná se o vadu, která není smrtící, ale postižení jedinci potřebují asistenci a specielní edukaci. Dosud není známa léčba tohoto onemocnění. Bohužel jediným způsobem zabránění důsledků a komplikací tohoto onemocnění je časná detekce pomocí prenatální diagnostiky. Tato problematika má jak medicínský, tak etický rozměr.

Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství

Read more „SCREENING V I. TRIMESTRU (12.-14. týden)“


O nás

Centrum fetální mediciny a ultrazvukové gynekologické diagnostiky

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Vedoucí lékař Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Zástupce As. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.
Odborný asistent As. MUDr. Miroslav Břešťák, PhD.
MUDr. Jelena Svjatkina
MUDr. Jiří Vojtěch
MUDr. Hana Belošovičová, PhD.
MUDr. Jan Přáda
MUDr. Iva Mačátová
MUDr. Andrej Černý

MUDr. Alena Šestinová

MUDr. Martin Hynek

MUDr. Andrea Pašková

Staniční sestra por. as. Mgr. Alena Frýdlová
Porodní asistentky por. as. Dotzauerová Martina

Bc. Hamršmíd Vodičková Jana

Dis. Pažúrová Veronika
Bc. Shánělová Novotná Renata

Dis. Štefanová Veronika

Dis. Valtrová Helena

Bc. Vyvadilová Lenka

Recepce Bc. Fridrichová Nela

Laláková Růžena

Opatrná Ivana
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství

K V A L I T N Í  U L T R A Z V U K O V É  V Y š E T Ř E N Í  N A  KONCI PRVÉHOTRIMESTRU J E  K L Í Č O V É !

Objednání tel.: +420 224967273 nebo email: cfm@vfn.cz


Mapa klikni zde

Adresa: Apolinářská 18, 128 51 Praha 2  (přízemí vlevo vzadu)

Recepce: 22496 7273

Spojovatelka: 22496 1111

Objednání: Každý všední den mezi 8:00 – 14:00 hodinou

 

Kontaktní emailová adresa: cfm@vfn.cz

 

Oddělení je školícím centrem spolupracujícím s Fetal Medicine Foundation – Londýn

 

Lékaří CFM 2021