Výkony za úhradu, nehrazené z veřejného pojištění

Vážené nastávající maminky,

rádi bychom Vás informovali o specializovaných ultrazvukových vyšetřeních, která Vám nabízíme ve spolupráci s Vaším registrujícím gynekologem.

Tato vyšetření jsou součástí „Komplexní péče o těhotnou ženu“. Vycházejí z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a jsou ve shodě s aktuálně platnými úhradovými mechanismy.

Uvedená specializovaná ultrazvuková vyšetření nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Informace o výši úhrad najdete na webu Všeobecné fakultní nemocnice (www.vfn.cz)

U Vaší zdravotní pojišťovny se současně informujte o možném příspěvku na tato vyšetření z preventivních programů pojišťoven.


Ceník


PRVOTRIMESTRÁLNÍ SCREENING TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ (STRUKTURÁLNÍCH A CHROMOZOMÁLNÍCH VAD PLODU, RIZIKA ROZVOJE PREEKLAMPSIE VE II A III. TRIMESTRU A RŮSTOVÉ RESTRIKCE VE III. TRIMESTRU)
Většina těhotných má riziko nízké a další vyšetření doporučíme až po 20. týdnu těhotenství. U těhotných se zvýšeným rizikem provedeme osobní konzultaci a navrhneme individuální postup.Screening používá k výpočtu osobního rizika kombinaci anamnestických údajů, vyšetření hladin biochemických ukazatelů v krvi matky (PAPP-A, a free beta hCG, PlGF) a na ultrazvukovém vyšetření plodu. (počet plodů, velikost, různé ultrazvukové parametry plodu, průtoky v děložní tepně těhotné). Výsledkem testu je stanovení míry rizik výše jmenovaných těhotenských komplikací.

Jak se test provádí?  Těhotná se objedná telefonicky či se dostaví osobně do recepce Centra fetální medicíny kde si domluví datum odběru krve v naší laboratoři na PAPP-A, free beta hCG a PlGF, které se provádí mezi 9 +1 až 11 +1, či případně po individuální dohodě až do 13+6 týdne těhotenství.  Správné načasování odběru je zásadní a bude určeno Vaším registrujícím gynekologem a musí být z metodických důvodů provedeno v naší laboratoři. Při objednání na odběr krve si současně domluvíte termín ultrazvukového vyšetření v rozmezí týdnů těhotenství 12 + 1 až 13 + 6.

Až se dostavíte na ultrazvukové vyšetření, bude Vám nejprve změřen tlak krve. Porodní asistentka se Vás zeptá na některé důležité údaje týkající se Vašeho zdraví ve vztahu k tomuto těhotenství. Po ultrazvukovém vyšetření Vás lékař, který má již k dispozici i výsledky vyšetření krve, informuje o výsledku celého kombinovaného testu, vysvětlí Vám, co znamenají získané hodnoty rizik a navrhne případně další postup. Současně zodpoví všechny Vaše otázky, související s vyšetřením.


PODROBNÉ HODNOCENÍ MORFOLOGIE PLODU V DRUHÉM TRIMESTRU TĚHOTENSTVÍ

Podrobná a komplexní kontrola anatomie plodu ve 20. až 22. týdnu těhotenství patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje rozpoznat až 90 % strukturálních vad plodu a případné zaostávání růstu plodu.


Objednání: Pondělí – pátek, 8:00–15:00 hod.   Telefon: +420 224967273   Email: cfm@vfn.cz

Kde nás najdete: Centrum fetální medicíny, Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecná fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2