O nás

Centrum fetální mediciny a ultrazvukové gynekologické diagnostiky

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Vedoucí lékař Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Zástupce As. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.
Odborný asistent As. MUDr. Miroslav Břešťák, PhD.
MUDr. Jelena Svjatkina
MUDr. Patrik Šimják
MUDr. Hana Belošovičová, PhD.
MUDr. Jan Přáda
MUDr. Michaela Novotná
MUDr. Andrej Černý

MUDr. Alena Šestinová

MUDr. Jiří Vojtěch

MUDr. Zuzana Kokrdová, PhD.

MUDr. Petra Šašková

MUDr. Andrea Pašková

Staniční sestra por. as. Mgr. Alena Frýdlová
Porodní asistentky por. as. Čmolíková Věrapor. as. Dotzauerová Martina
Dis. Pažúrová Veronika
Bc. Shánělová Renata

Dis. Štefanová Veronika

Dis. Valtrová Helena

Bc. Vyvadilová Lenka

zdrav. sestra Veselá Jaroslava

zdrav. sestra Bc. Vinická Věra

Recepce Laláková Růžena
Opatrná Ivana
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství

K V A L I T N Í  U L T R A Z V U K O V É  V Y š E T Ř E N Í  N A  KONCI PRVÉHOTRIMESTRU J E  K L Í Č O V É !

Objednání tel.: +420 224967273 nebo email: cfm@vfn.cz


Mapa klikni zde

Adresa: Apolinářská 18, 128 51 Praha 2  (přízemí vlevo vzadu)

Recepce: 22496 7273

Spojovatelka: 22496 1111

Objednání: Každý všední den mezi 8:00 – 14:00 hodinou

 

Kontaktní emailová adresa: cfm@vfn.cz

 

Oddělení je školícím centrem spolupracujícím s Fetal Medicine Foundation – Londýn

 

Lékaří CFM 2021