O nás

Centrum fetální medicíny a ultrazvukové gynekologické diagnostiky

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Adresa: Apolinářská 18, 128 51 Praha 2  (přízemí vlevo vzadu)

Recepce: 22496 7273

Spojovatelka: 22496 1111

Objednání: Pondělí – Čtvrtek 8:00-15:00, Pátek 8:00-14:00 hodin

 

Kontaktní emailová adresa: cfm@vfn.cz

Vedoucí lékař:

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 

Zástupce:

As. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.

 

Odborný asistent:

As. MUDr. Miroslav Břešťák PhD.

MUDr. Jelena Svjatkina

MUDr. Hana Belošovičová, PhD.

MUDr. Jan Přáda

MUDr. Andrej Černý

MUDr. Alena Šestinová

MUDr. Jiří Vojtěch

MUDr. Iva Mačátová

MUDr. Martin Hynek

MUDr. Andrea Pašková

MUDr. Karolína Miková

MUDr. Kateřina Macková

 

Staniční sestra:

por. as. Mgr. Frýdlová Alena

 

Porodní asistentky:

por. as. Dotzauerová Martina

Bc. Hamršmíd Vodičková Jana

Dis. Pažúrová Veronika

Bc. Shánělová Novotná Renata

Dis. Štefanová Veronika

Dis. Valtrová Helena

Bc. Vyvadilová Lenka

Recepce:

Bc. Fridrichová Nela

Laláková Růžena

Opatrná Ivana

 

Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství

Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenstvíMapa klikni zde

 

Oddělení je školícím centrem spolupracujícím s Fetal Medicine Foundation – Londýn

Lékaří CFM 2021