Poradna pro děti s rozštěpy obličeje při FN Královské Vinohrady

Za novým úsměvemSpolek klientů a přátel rozštěpového centra Praha pomáhá najít rodičům pacientů s rozštěpem rtu a patra nalézt tu správnou cestu.

Svými zkušenostmi chceme pomoci orientovat se v dané problematice a přinášet informace o možnostech léčby. Svým optimizmem a láskou bychom rádi pomohli těm, kteří tápou a o úsměv svých dětí se zatím moc bojí.

www.zanovymusmevem.cz