Výkony za úhradu, nehrazené z veřejného pojištění

Vážené nastávající maminky,

rádi bychom Vás informovali o specializovaných ultrazvukových vyšetřeních, která Vám nabízíme ve spolupráci s Vaším registrujícím gynekologem.

Tato vyšetření jsou součástí „Komplexní péče o těhotnou ženu“. Vycházejí z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a jsou ve shodě s aktuálně platnými úhradovými mechanismy.

Uvedená specializovaná ultrazvuková vyšetření nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Informace o výši úhrad najdete na webu Všeobecné fakultní nemocnice (www.vfn.cz)

U Vaší zdravotní pojišťovny se současně informujte o možném příspěvku na tato vyšetření z preventivních programů pojišťoven.


Ceník


PRVOTRIMESTRÁLNÍ SCREENING TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ (STRUKTURÁLNÍCH A CHROMOZOMÁLNÍCH VAD PLODU, RIZIKA ROZVOJE PREEKLAMPSIE VE II A III. TRIMESTRU A RŮSTOVÉ RESTRIKCE VE III. TRIMESTRU)
Většina těhotných má riziko nízké a další vyšetření doporučíme až po 20. týdnu těhotenství. U těhotných se zvýšeným rizikem provedeme osobní konzultaci a navrhneme individuální postup.Screening používá k výpočtu osobního rizika kombinaci anamnestických údajů, vyšetření hladin biochemických ukazatelů v krvi matky (PAPP-A, a free beta hCG, PlGF) a na ultrazvukovém vyšetření plodu. (počet plodů, velikost, různé ultrazvukové parametry plodu, průtoky v děložní tepně těhotné). Výsledkem testu je stanovení míry rizik výše jmenovaných těhotenských komplikací.

Jak se test provádí?  Těhotná se objedná telefonicky či se dostaví osobně do recepce Centra fetální medicíny kde si domluví datum odběru krve v naší laboratoři na PAPP-A, free beta hCG a PlGF, které se provádí mezi 9 +1 až 11 +1, či případně po individuální dohodě až do 13+6 týdne těhotenství.  Správné načasování odběru je zásadní a bude určeno Vaším registrujícím gynekologem a musí být z metodických důvodů provedeno v naší laboratoři. Při objednání na odběr krve si současně domluvíte termín ultrazvukového vyšetření v rozmezí týdnů těhotenství 12 + 1 až 13 + 6.

Až se dostavíte na ultrazvukové vyšetření, bude Vám nejprve změřen tlak krve. Porodní asistentka se Vás zeptá na některé důležité údaje týkající se Vašeho zdraví ve vztahu k tomuto těhotenství. Po ultrazvukovém vyšetření Vás lékař, který má již k dispozici i výsledky vyšetření krve, informuje o výsledku celého kombinovaného testu, vysvětlí Vám, co znamenají získané hodnoty rizik a navrhne případně další postup. Současně zodpoví všechny Vaše otázky, související s vyšetřením.


PODROBNÉ HODNOCENÍ MORFOLOGIE PLODU V DRUHÉM TRIMESTRU TĚHOTENSTVÍ

Podrobná a komplexní kontrola anatomie plodu ve 20. až 22. týdnu těhotenství patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje rozpoznat až 90 % strukturálních vad plodu a případné zaostávání růstu plodu.


Objednání: Pondělí – pátek, 8:00–15:00 hod.   Telefon: +420 224967273   Email: cfm@vfn.cz

Kde nás najdete: Centrum fetální medicíny, Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecná fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2Jak se mám na vyšetření připravit?

Jak se mám na vyšetření připravit?
Žádná zvláštní příprava není nutná. V některých případech je lepší naplněný močový měchýř, ale to se domluvíte s ošetřujícím lékařem.
Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Mělo by tam být uvedeno, zda je vyšetření hrazeno z veřejného pojištění, nebo zda si ho máte uhradit sama.
Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.
Pokud nemáte doporučení – žádanku- od lékaře, budeme od Vás za vyšetření požadovat úhradu. Můžete požádat Vaši pojištovnu o zpětnou úhradu, ale záleží na typu Vaší smlouvy, jak se k Vašemu požadavku pojištovna postaví.

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.


Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?

Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.


Jak vyšetření probíhá?

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný sonografista s dostatečnou praxí v provádění ultrazvukových vyšetření. Budete požádána, abyste si odložila tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Vyšetřující pohybuje ultrazvukovou sondou v dané oblasti těla. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření je sledován obraz na monitoru, upravovány parametry a provádí se různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzvána například k zadržení dechu, ke změně polohy těla a podobně. Je na vyšetřujícím sonografistovi, aby zvolil jaký přístup k vyšetření je zapotřebí: těhotné vyšetřujeme někdy jen břišní sondou, jindy je zapotřebí i vaginální vyšetření (např.v polovině těhotenství k posouzení délky a tvaru hrdla děložního). V gynekologii je břišní a vaginální vyšetření obvyklé, v indikovaných případech je spíše vzácněji zvolit přístup přes konečník.


Je ultrazvukové vyšetření bolestivé?

Je toto vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci. Také v těhotenství můžete vnímat tlak na břišní stěnu jako nepříjemný tlak, ale plodu obklopenému plodovou vodou a uloženému v děloze by to nemělo uškodit.


Jaká jsou omezení ultrazvukového vyšetření?

Jaká jsou omezení ultrazvukového vyšetření?

Ultrazvukové vlnění je odráženo plynem a kostmi. Někdy může plyn ve střevě velmi zkomplikovat vyšetření v oblasti břicha a malé pánve. Ultrazvukové vlnění proniká obtížně do velkých hloubek, proto jsou obézní osoby hůře vyšetřitelné. Při nedostatku vody plodové je vyšetření plodu ztíženo.


Jak dlouho musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Vyšetřující bezprostředně po skončení vyšetření nález zapíše přímo „do počítače“, vytištěný nález dostanete do ruky do 15 minut po vyšetření. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám byl stručně a srozumitelně vysvětlen zjištěný nález. Určitě se neváhejte zeptat na cokoliv, co Vám nebylo jasné.