Specializovaná vyšetření a podmínky jejich poskytování (od 1.1.2021)

Praha 1. 1. 2021

Vážená paní doktorko, pane doktore,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o specializovaných vyšetřeních (zdravotních službách) a podmínkách jejich poskytování nad rámec vaší „Dispenzární péče v těhotenství“, které nabízíme pro Vaše těhotné v CENTRU FETÁLNÍ MEDICÍNY Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pokud žádáte o ultrazvukové vyšetření, uveďte, prosím, na žádance typu K, jaký typ vyšetření indikujete a jestli jeho provedení žena hradí či nehradí, aby nedocházelo ke komunikačním nejasnostem.


Ceník centra fetální medicíny

Kompletní ceník výkonů Všeobecné faktultní nemocníce


Organizace poskytování „Komplexní péče o těhotnou ženu“ je koncipována v rámci spolupráce registrujícího gynekologa, specializovaných zdravotnických pracovišť a porodnice a je v souladu s doporučenými postupy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů i aktuálními úhradovými mechanizmy pojišťoven. Na výkony nehrazené ze zdravotního pojištění přispívají některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů přímo jednotlivým těhotným.

Read more „Specializovaná vyšetření a podmínky jejich poskytování (od 1.1.2021)“


Metodika screeningu v I. trimestru

METODIKA SCREENINGU V I. TRIMESTRU – určeno lékařům a pracovníkům ve zdravotnictví

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

nabízíme Vám možnost odesílat Vaše pacientky na naši kliniku ke kombinovanému screeningu v I.trimestru, tedy ultrazvukovému vyšetření kombinovanému s biochemickým vyšetřením, anamnestickými parametry a zhodnocením sledovaných rizik:

  • datace těhotenství, morfologie plodu, stanovení chorionicity u vícečetných těhotenství
  • stanovení rizika těhotenských komplikací: preeklampsie a růstové restrikce, předčasného porodu, nitroděložního odumření plodu
  • rizika aneuploidií chromozomů – trizomie 21, 13 a 18

Screening v I. trimestru není hrazen ze zdravotního pojištění (nevykazujeme zdravotní pojištovně). Úhrady se řídí platným ceníkem VFN


Kombinovaným screeningem v I. trimestru těhotenství stanovujeme individální rizika každé jednotlivé těhotné, které se týkají závažných porodnických komplikací. K nim patří preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod, nitroděložní úmrtí plodu. Incidence v populaci se pohobuje u preeklampsie cca 1-5%, růstová restrikce plodu cca 5-10%, předčasný porod cca 7-8%, úmrtí plodu v děloze cca 0,5 % a vrozené vady plodu cca 2-3%.

 


Ceník výkonů centra fetální medicíny VFN

Kompletní ceník Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


Read more „Metodika screeningu v I. trimestru“Pro koho je vhodný NIPT – Neinvazivní screening chromozomálních poruch plodu 

Pro koho je vhodný NIPT – Neinvazivní screening chromozomálních poruch plodu 

Pavel Calda, Kamila Světnicová

Většina těhotenství je v pořádku a plod je zdravý. Jen v malém procentu případů může mít plod poruchu na úrovni buněčného jádra, odlišný počet chromozomů. Nejčastější je nadpočetný chromozom 21, neboli trizomie 21 nebo také dříve se tomuto onemocnění říkalo mongolizmus, podle typického vzezření postižených jedinců s mongoloidními rysy, nebo také podle lékaře, který tento syndrom popsal jako první, Downův syndrom. Read more „Pro koho je vhodný NIPT – Neinvazivní screening chromozomálních poruch plodu „