BIOPSIE CHORIA – CVS (Chorion Villi Sampling)

K čemu slouží biopsie choria?
Prenatálně diagnostický test, který detekuje chromozomální abnormality u plodu. K vyšetření se používají klky, které tvoří tzv. chorion. Z choria se postupem času vytvoří placenta. Buňky choria poskytují informaci obdobnou amniovým buňkám z vody plodové. CVS se provádí mezi 10.-14. týdnem těhotenství.

Read more „BIOPSIE CHORIA – CVS (Chorion Villi Sampling)“


AMNIOCENTÉZA – VYŠETŘENÍ PLODOVÉ VODY

Plod je v děloze obklopen plodovou vodou. Odběrem vzorku vody plodové, amniocentézou, získáme i odloupané buňky plodu, které mohou být v laboratorních podmínkách namnoženy a vyšetřeny. Každá buňka lidského těla obsahuje 46 chromozomů, jejichž vyšetřením v odůvodněných případech lze stanovit, zda plod je nebo není postižen závažnou chromozomálně podmíněnou vadou (např. Downovou chorobou). Voda  plodová je vyšetřena též cíleně biochemicky a získaná informace může přispět k vyloučení některých dalších vad plodu (např. rozštěpu páteře).

Read more „AMNIOCENTÉZA – VYŠETŘENÍ PLODOVÉ VODY“


KORDOCENTÉZA – ODBĚR FETÁLNÍ KRVE Z PUPEČNÍKU

K čemu slouží punkce pupečníku?
V některých případech je třeba ve II. a III. trimestru těhotenství získat přímou informaci o stavu plodu vyšetřením jeho krve. Toto vyšetření bývá nezastupitelné jinými metodami a rozbor krve plodu umožní získat odpověď na vyslovenou obavu o jeho stavu. Současně se vzorkem krve plodu je k vyšetření obvykle z téhož vpichu odebrán vzorek vody plodové.

Read more „KORDOCENTÉZA – ODBĚR FETÁLNÍ KRVE Z PUPEČNÍKU“