Jak se mám na vyšetření připravit?

Jak se mám na vyšetření připravit?
Žádná zvláštní příprava není nutná. V některých případech je lepší naplněný močový měchýř, ale to se domluvíte s ošetřujícím lékařem.
Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Mělo by tam být uvedeno, zda je vyšetření hrazeno z veřejného pojištění, nebo zda si ho máte uhradit sama.
Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.
Pokud nemáte doporučení – žádanku- od lékaře, budeme od Vás za vyšetření požadovat úhradu. Můžete požádat Vaši pojištovnu o zpětnou úhradu, ale záleží na typu Vaší smlouvy, jak se k Vašemu požadavku pojištovna postaví.