Co je to dopplerovské vyšetření?

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc oproti klasickému ultrazvukovému vyšetření umožňuje podrobně posoudit nález na cévním řečišti, zejména přímo změřit rychlosti toku v jednotlivých cévách a z toho pak posoudit přítomnost uzávěrů cév či stupeň jejich zúžení. Dopplerovské vyšetření je pojmenováno po Christianu Dopplerovi, který jako první v roce 1842 popsal následující fyzikální jev: Přibližuje-li se zdroj zvuku o konstantní výšce tónu (frekvenci) směrem k pozorovateli, vnímá pozorovatel výšku tónu vyšší než je výška skutečná (zdrojem vysílaná). V běžném životě si tohoto jevu můžeme všimnout například, když kolem nás projede houkající vlak nebo sanitka, nebo když nad námi přeletí letadlo. Na stejném principu funguje například radar a na Dopplerově principu je založen také důkaz o rozpínání vesmíru. Za zmínku stojí, že Christian Doppler žil a pracoval v letech 1835-1947 v Praze.


ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Vyšetření v tomto období těhotenství přináší základní informace pro lékaře a těhotnou týkající se především počtu plodů, jejich vitality a umístění v děloze. Dále dle naměřené největší délky embrya (CRL) je možno správně naplánovat UZ screening ve 12.-14. týdnu těhotenství. Vyšetření v 5.-10. týdnu je přínosné zvláště pro těhotné u kterých došlo k zašpinění či zakrvácení, které měly/mají bolesti v podbřišku, případně jiné obtíže, kdy je potřeba vyloučit samovolný potrat či mimoděložní těhotenství. Protože se jedná o embryo o délce 5mm až 5cm (v závislosti na týdnu těhotenství), vyšetřuje se  vaginální sondou, která umožnuje detailnější zobrazení.

Read more „ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“


Poradna pro děti s rozštěpy obličeje při FN Královské Vinohrady

Za novým úsměvemSpolek klientů a přátel rozštěpového centra Praha pomáhá najít rodičům pacientů s rozštěpem rtu a patra nalézt tu správnou cestu.

Svými zkušenostmi chceme pomoci orientovat se v dané problematice a přinášet informace o možnostech léčby. Svým optimizmem a láskou bychom rádi pomohli těm, kteří tápou a o úsměv svých dětí se zatím moc bojí.

www.zanovymusmevem.czSCREENING V I. TRIMESTRU (12.-14. týden)

Jako první jsme v České republice zavedli v roce 2003 tzv. kombinovaný prvotrimestrální screening do rutinního klinického provozu na velkém univerzitním pracovišti. Máme tedy bezmála dvacetileté zkušenosti jak s prováděním tohoto testu, tak s konzultací výsledků.


K V A L I T N Í  U L T R A Z V U K O V É  V Y š E T Ř E N Í  N A  KONCI PRVÉHO TRIMESTRU J E  K L Í Č O V É !

Objednání tel.: +420 224967273 nebo email: cfm@vfn.cz


Ultrazvukovým zobrazením umíme již na konci prvého trimestru diagnostikovat většinu anatomických (morfologických) abnormalit u plodu. Současně umíme stanovit rizika těhotenstkých komplikací:  předčasného porodu, preeklampsie a růstové retardace plodu a v neposlední řadě chromozomálních poruch (Downova syndromu aj.).

Preeklampsie (PE), která postihuje asi 2% těhotenství, může být příčinou předčasného porodu, ale i závažných mateřských komplikací. Rizko těhotné pro rozvoj preeklampsie může být stanoveno kombinací informací o těhotné, krevního tlaku, ultrazvukového vyšetření děložní tepny a hormonů z krve těhotné (PAPP-A,  PLGF). Screening pomocí tohoto kombinovaného přístupu může identifikovat asi 95% těhotných s následným rozvojem časné preeklampsie a asi 45 % těhotných s pozdní preeklampsií při hladině falešné pozitivity 10%. Co je však nejdůležitější, preventivním podáváním nízkých dávek Aspirinu můžeme snížit riziko časné PE až o 82%. Preventivně se kyselina acetylosalicylová (Aspirin 100-150 mg)  podává denně až do 36. týdne těhotenství.

Downův syndrom (trizomie 21) je jednou z nejčastějších vrozených vad plodu, charakterizovaných mentální zaostalostí, problémy s učením, strukturálními a degenerativními poruchami (dříve se mu také říkalo mongolizmus). Jedná se o vadu, která není smrtící, ale postižení jedinci potřebují asistenci a specielní edukaci. Dosud není známa léčba tohoto onemocnění. Bohužel jediným způsobem zabránění důsledků a komplikací tohoto onemocnění je časná detekce pomocí prenatální diagnostiky. Tato problematika má jak medicínský, tak etický rozměr.

Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství

Read more „SCREENING V I. TRIMESTRU (12.-14. týden)“
Formulář – výsledek těhotenství

Vyplňte, prosím, formulář na této straně (klikněte na Celý článek). Po vyplnění formuláře nezapomeňte kliknout na ODESLAT.

Formulář bude automaticky odeslán do naší databáze.  Vámi sdělené informace mají charakter lékařského tajemství a bude s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem. Sběr dat se také řídí zákonem o ochraně dat.
Informace, které nám sdělíte, pomáhají zlepšovat naší práci a kontrolovat naše výsledky. Pokud máte jakékoliv připomínky k naší práci, napište na adresu:  cfm@vfn.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Read more „Formulář – výsledek těhotenství“


Často kladené otázky

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který  lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.

Read more „Často kladené otázky“


BIOPSIE CHORIA – CVS (Chorion Villi Sampling)

K čemu slouží biopsie choria?
Prenatálně diagnostický test, který detekuje chromozomální abnormality u plodu. K vyšetření se používají klky, které tvoří tzv. chorion. Z choria se postupem času vytvoří placenta. Buňky choria poskytují informaci obdobnou amniovým buňkám z vody plodové. CVS se provádí mezi 10.-14. týdnem těhotenství.

Read more „BIOPSIE CHORIA – CVS (Chorion Villi Sampling)“