Jak vyšetření probíhá?

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný sonografista s dostatečnou praxí v provádění ultrazvukových vyšetření. Budete požádána, abyste si odložila tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Vyšetřující pohybuje ultrazvukovou sondou v dané oblasti těla. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření je sledován obraz na monitoru, upravovány parametry a provádí se různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzvána například k zadržení dechu, ke změně polohy těla a podobně. Je na vyšetřujícím sonografistovi, aby zvolil jaký přístup k vyšetření je zapotřebí: těhotné vyšetřujeme někdy jen břišní sondou, jindy je zapotřebí i vaginální vyšetření (např.v polovině těhotenství k posouzení délky a tvaru hrdla děložního). V gynekologii je břišní a vaginální vyšetření obvyklé, v indikovaných případech je spíše vzácněji zvolit přístup přes konečník.