Metodika screeningu v I. trimestru

METODIKA SCREENINGU V I. TRIMESTRU – určeno lékařům a pracovníkům ve zdravotnictví

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

nabízíme Vám možnost odesílat Vaše pacientky na naši kliniku ke kombinovanému screeningu v I.trimestru, tedy ultrazvukovému vyšetření kombinovanému s biochemickým vyšetřením, anamnestickými parametry a zhodnocením sledovaných rizik:

  • datace těhotenství, morfologie plodu, stanovení chorionicity u vícečetných těhotenství
  • stanovení rizika těhotenských komplikací: preeklampsie a růstové restrikce, předčasného porodu, nitroděložního odumření plodu
  • rizika aneuploidií chromozomů – trizomie 21, 13 a 18

Screening v I. trimestru není hrazen ze zdravotního pojištění (nevykazujeme zdravotní pojištovně). Úhrady se řídí platným ceníkem VFN


Kombinovaným screeningem v I. trimestru těhotenství stanovujeme individální rizika každé jednotlivé těhotné, které se týkají závažných porodnických komplikací. K nim patří preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod, nitroděložní úmrtí plodu. Incidence v populaci se pohobuje u preeklampsie cca 1-5%, růstová restrikce plodu cca 5-10%, předčasný porod cca 7-8%, úmrtí plodu v děloze cca 0,5 % a vrozené vady plodu cca 2-3%.

 


Ceník výkonů centra fetální medicíny VFN

Kompletní ceník Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


Pacientka se nejprve sama telefonicky objedná na ultrazvukové vyšetření do Centra Fetální Medicíny (Gynekologicko porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2, tel:  224967273 nebo email cfm@vfn.cz) ihned po zjištění vitální gravidity.

Pacientku poté odešlete v gestačním stáří 9+1 až 11+0 na biochemické vyšetření krve (PAPP-A,  beta-hCG, PlGF) na Polikliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí vpravo, Odběrové Centrum, denně od 7.00–do 14.00 hod.) Není třeba, aby byla nalačno. Vzor žádanky zde. Žádanku si také může vyzvednout na naší recepci.

Ultrazvukové vyšetření se provádí do 14 dnů po provedení odběru krve (v gestačním stáří 12+1 až 13+6), kdy již máme v naší databázi přístupný výsledek biochemického testu a po změření NT pacientku ihned informujeme o výsledku testu. Pokud je to pro Vás a Vaší pacientku pohodlné, můžete spojit tento odběr se všemi ostatními náběry prováděnými v I. trimestru těhotenství, laboratoře VFN patří k nejkvalitněnším.  

Jak vyšetření probíhají v praxi?
1.V gestačním stáří 9+1 až 11+0 odešlete pacientku na odběr PAPP-A, beta-hCG, PlGF (žádanka přiložena). Dle Vašich možností poskytněte, prosíme, pacientkám odkaz na náš leták s informacemi pro těhotné (klikni zde). Ulehčíte nám následnou konzultaci výsledku kombinovaného testu a těhotným umožníte snazší pochopení smyslu testu a jeho výsledku.
2.Pacientka se sama objedná na UZ vyšetření ihned po zjištění vitální gravidity.
3.Po ultrazvukovém vyšetření bude lékařem ihned informována o výsledku kombinovaného testu a dostane do ruky písemnou zprávu, kterou Vám při příští návštěvě odevzdá. V případě pozitivity testu zajistíme provedení genetické konzultace.

Kombinovaný test v I. trimestru má vedle vysoké detekční účinnosti a velmi nízké falešné pozitivity tu výhodu, že těhotná opouští ultrazvukovou vyšetřovnu, kde jí sonografista osobně ubezpečí o normální anatomii plodu a vysvětlí jí jak vysoká jsou rizika těhotenských komplikací konkrétně pro ní. (preeklampsie, růstová restrikce, riziko chromozomálních poruch. Těhotným s vyšším rizikem preeklampsie (asi 10% falešná pozitivita) doporučíme užívání nízkodávkovaného Aspirinu (kys. acetylosalicylové) 100-150 mg. Pouze 3% vyšetřených těhotných v I. trimestru bude mít riziko Downova syndromu vyšší – těm ten samý sonografista při této jedné návštěvě osobně vysvětlí, co toto riziko znamená a nabídne současně provedení biopsie choria. Tu provádíme bud ihned či následující pracovní den a výsledek je k dipozici do 24-48 hodin. Psychická zátěž pro těhotnou je tímto způsobem snížena na minimum.

Screening v I. trimestru má provádět pouze lékař s certifikátem FMF Londýn (seznam – klikni zde), kde je zajištěna kvalita měření průběžným auditem. Biochemické vyšetření má provádět pouze certifikovaná laboratoř, jejíž výsledky jsou také průběžně auditovány. Jde o to, aby jak měření NT tak biochemických parametrů zůstalo v přípustných mezích a nevykazovalo větší odchylky. Jinak než průběžným auditem nelze této kvality dosáhnout.

Centrum fetální mediciny VFN a Biochemciká laboratoř VFN jsou držiteli mezinárodní evropské akreditace k provádění screeningu v I. trimestru, garantující kvalitu screeningového procesu.

Pokud máte zájem o získání certifikátu pro měření NT, můžeme Vám jako registrované centrum nabídnout praktický kurz, který je povinnou součástí získání certifikátu. Certifikát uděluje přímo FMF, London po splnění podmínek uvedených na www.fetalmedicine.com. Přihlásit na kurz se můžete na tel: 224967273.