Žádanka BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ V I. TRIMESTRU

žádanka k vytištění

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ V I. TRIMESTRU

k vyšetření odesílá

(jméno lékaře, adresa a tel. ordinace)

jméno a příjmení:

r.č.:

poj:

dg:

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00

Žádám o stanovení PAPP-A, free beta-hCG, PIGF

PM:                                           hmotnost:

počet plodů:

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 9+1 až 11+0):

Pacientka ke screeningovému UZ vyšetření v I.trimestru odeslána do CFM, Gynekologicko-porodnické kliniky1.LF UK a VFN v Praze (není hrazeno z veřejného pojištění)

(tel: 22496 7273)

Datum, razítko a podpis lékaře:

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ V I. TRIMESTRU

k vyšetření odesílá

(jméno lékaře, adresa a tel. ordinace)

jméno a příjmení:

r.č.:

poj:

dg:

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně 7.00-14.00
Žádám o stanovení PAPP-A, free beta-hCG, PIGF

PM:                                             hmotnost:

počet plodů:

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 9+1 až 11+0):

Pacientka ke screeningovému UZ vyšetření v I.trimestru odeslána do CFM, Gynekologicko-porodnické kliniky1.LF UK a VFN v Praze (není hrazeno z veřejného pojištění)

(tel: 22496 7273)

Datum, razítko a podpis lékaře: