UZ VYŠETŘENÍ VE 30. – 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

U vyšetření v tomto období se zaměřujeme na uložení a růst plodu, odchylky v množství plodové vody a funkci placenty. Růst plodu se stejně jako při vyšetření mezi 20.-24. týdnem těhotenství zjišťuje dle hodnot průměru hlavičky (BPD), obvodu hlavičky (HC), obvodu bříška (AC), délky stehenní kosti (FL). Hodnota odporu krve v pupečníkových cévách nám dává informace o funkci placenty. Ultrazvukové vyšetření v tomto období je přínosné nejen pro rizikové těhotenství, tj. těhotenství doprovázené vysokým krevním tlakem, diabetem, růstovou zaostalostí plodu aj. Samozřejmě se i zde pátrá po možných vrozených vývojových vadách plodu, ačkoliv podmínky pro detailní zobrazení jednotlivých částí plodu jsou horší než ve 20.-24.týdnu těhotenství. V této době bývá nejlépe vidět obličej plodu ve trojrozměrném zobrazení. Na našem pracovišti však t.č. 3D zobrazení komerčně neprovádíme.

 

 

Trojrozměrné zobrazení obličeje plodu ve 26. týdnu