UZ VYŠETŘENÍ VE 20. – 24. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Vyšetření se zaměřuje na detailní zobrazení jednotlivých částí plodu (mozek, obličej, končetiny, páteř, srdce, plíce, orgány dutiny břišní), odchylek v množství plodové vody, struktury placenty. Cílem je vyloučení strukturálních vrozených vývojových vad plodu. Dle naměřených hodnot průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška plodu a délky stehenní kosti, zadaných do počítačového programu, lze též vypočítat odhadovanou hmotnost plodu (s možnou odchylkou 10-15%). Tak lze kontrolovat normální růst plodu („biometrie“). Vzhledem k viabilitě měření má smysl toto vyšetření provádět nejméně v odstupu 14 dní. V této době lze také vyšetřením délky a tvaru hrdla děložního („cervikometrie“) odhalit některá těhotenství ohrožená předčasným porodem. Toho vyšetření neprovádíme u každé pacientky, provádíme jej pouze výběrově.

I když disponujeme nejlepším technickým vybavením, má ultrazvukové vyšetření své limity a  není schopno vždy odhalit všechny strukturální abnormality plodu. K faktorům ovlivňujícím kvalitu ultrazvukového zobrazení patří zejména vyšší hmotnost těhotné (obezita) a snížené množství vody plodové.

 

 Profil plodu s ručkou před obličejem, ve 21. týdnu těhotenství