VYŠETŘENÍ VÍCEČETNÉ GRAVIDITY (DVOJČAT, TROJČAT, atd)

Vícečetné těhotenství je samo o sobě považováno za rizikové, proto vyšetřovací plán je o něco odlišnější než u těhotenství jednočetného. Vyšetření ranného stadia gravidity mezi 5.-10. týdnem těhotenství je jediným obdobím, kdy jsme schopni spolehlivě stanovit, zda se jedná o jedno- či vícevaječná dvojčata. Tato informace je velmi důležitá pro další průběh gravidity. Proto trváme na tom, aby lékař zaznamenal již při zjištění těhotenství tuto skutečnost do dokumentace (těhotenského průkazu). Dále určujeme počet plodů, jejich lokalizaci v děloze a životní projevy (pohyby, srdeční akci). Vzhledem k vyšší rizikovosti jednovaječných dvojčat je tato ranná diagnostika velmi důležitá, protože zhruba po dvanáctém týdnu těhotenství je již tzv. chorionicita špatně prokazatelná.

Schéma ultrazvukové kontroly ve 20.-24. týdnu a 30.-32. týdnu těhotenství se neliší od vyšetření těhotných s jedním plodem. Pouze ve 20.-24. týdnu navíc provádíme vyšetření hrdla děložního („cervikometrie“). U vícečetného těhotenství jsou pro svou vyšší rizikovost doporučeny kromě základních vyšetření i častější ultrazvukové kontroly. Zaměřujeme se především na proporčnost růstu plodů, funkci placenty, množství plodové vody, event. délku hrdla děložního aj.

 

Trojčata