AMNIOCENTÉZA – VYŠETŘENÍ PLODOVÉ VODY

Plod je v děloze obklopen plodovou vodou. Odběrem vzorku vody plodové, amniocentézou, získáme i odloupané buňky plodu, které mohou být v laboratorních podmínkách namnoženy a vyšetřeny. Každá buňka lidského těla obsahuje 46 chromozomů, jejichž vyšetřením v odůvodněných případech lze stanovit, zda plod je nebo není postižen závažnou chromozomálně podmíněnou vadou (např. Downovou chorobou). Voda  plodová je vyšetřena též cíleně biochemicky a získaná informace může přispět k vyloučení některých dalších vad plodu (např. rozštěpu páteře).

Proč se někdy dělá biopsie choria a jindy amniocentéza?

Rozdíly Biopsie choria Amniocentéza
Doba odběru 10. -14. týden těhotenství od 16. týdne těhotenství
Riziko výkonu 0.5-1% 0,5-1%
Výsledek Rychlé stanovení do 48 hodin Rychlé stanovení do 48 hodin
Kultivace klků 2-3 týdny kultivace amniocytů 2-3 týdny po odběru
Optimální pro stanovení Početní odchylky chromozomů (např. syndromy Downův, Patauův, Edwardsův) Změny struktury a početní odchylky chromozomů (Delece, translokace, Downův syndrom aj.)

alt

Organizační pokyny

Příprava výkonu: Termín odběru plodové vody si dohodnete v naší recepci podle výsledků vyšetření a Vašich možností. V den výkonu: Amniocentézu Vám provedeme ambulantně. Doma můžete lehce posnídat, tekutiny není třeba omezit. Do nemocnice si, prosím, přineste:

  • přezutí, noční košili, župan, event. svačinu,
  • doporučení z genetického oddělení k provedení výkonu ve třech kopiích,
  • těhotenskou legitimaci se záznamem o krevní skupině, Rh faktoru a vyšetření protilátek v krvi (u žen Rh negativních ne starší než 14 dnů – v opačném případě provádíme odběr před výkonem, na výsledek si však budete muset vyčkat několik hodin). 
  • podepsané prohlášení o souhlasu s provedením výkonu.

Po zákroku doporučujeme, abyste se  2 dny šetřilan a týdenní pracovní neschopnost, kterou však posoudí Váš gynekolog. Před odchodem domů s Vámi sjednáme termín kontrolního ultrazvukového vyšetření.

Jak odběr plodové vody probíhá

Vyšetření se provádí za sterilních podmínek. Těhotná žena při výkonu leží. Vpich se provádí  pod ultrazvukovou kontrolou v oblasti podbřišku jehlou na jedno použití o průměru 0,7 – 0,9 mm. Odběr vody plodové lze přirovnat k odběru krve. Většina žen udává, že vpich je nebolestivý a je vnímán jen jako tupý tlak. Celý zákrok trvá několik minut. Na cestu domů nemáte nárok na sanitku. Doprovod je však vhodný.

Možné komplikace

  • Riziko nechtěné ztráty těhotenství  v souvislosti s amniocentézou je dle dlouholetých zkušeností zvýšeno o 0,11% (asi 1:1000)
  • děložní kontrakce, odtok vody plodové
  • asi v 1% je nutnost opakovat odběr při nedostatečném namnožení buněk plodu v laboratorních podmínkách

Výsledky vyšetření

O výsledku chromozomálního a biochemického vyšetření Vašeho plodu se můžete informovat telefonicky na oddělení lékařské genetiky, které Vám amniocentézu doporučilo. Obvykle je kompletní výsledek k dispozici do 14 dnů. Tzv. rychlé stanovení (amnio PCR) poskytuje výsledek za 2-3 dny. O tom, zda bude touto metodou vyšetření provedeno budete informována před odběrem vody plodové. Podrobnou informaci a zprávu o výsledku vyšetření obdržíte při osobní návštěvě na ambulanci oddělení, které výkon doporučilo. Do další péče při normálním nálezu budete předána svému ošetřujícímu gynekologovi. Při nepříznivém nálezu budete mít možnost volby dalšího postupu na základě úplné informace o zjištěných skutečnostech a jejich důsledcích pro plod.

 

Až porodíte

Buďte tak laskavá a sdělte nám výsledek těhotenství přímo na internetu na našich webových stránkách (Zpráva o výsledku těhotenství). Pomůže nám to zlepšovat naší práci a kontrolovat naše výsledky. Uvítáme také jakékoliv Vaše připomínky.