SYLLABUS ŠKOLÍCÍHO POBYTU

ISUOG GUIDELINES UOG Volume 8, Issue 5, Date: 1 November 1996, Pages: 363-365

MINIMÁLNÍ STANDARDY PRO ULTRAZVUKOVÝ VÝCVIK MLADÝCH LÉKAŘŮ V OBORU GYNEKOLOGIE – PORODNICTVÍ

SYLLABUS ŠKOLÍCÍHO POBYTU V CENTRU FETÁLNÍ MEDICINY A ODDĚLENÍ ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

Vzdělávací cíle pro nácvik vyšetřování ultrazvukem v gynekologii a porodnictví

PORODNICTVÍ

Školená osoba by měla mít základní znalosti v následujících oblastech: embryologie, teratologie, genetika, fyziologie a patologie těhotenství, základy biofyziky.

Tréninkový program počítá s tím, že kandidát rozumí celému spektru diagnostických schopností a omezení UZ a má rozvinuty dostatečné dovednosti, které mu umožňují rozpoznat hlavní abnormality týkající se těhotenství a plodu.

OBECNĚ

1. rozumět principům UZ, ovládání přístroje

 • definice UZ
 • vývoj UZ ( piezolelektrický fenomén )
 • zobrazovací schopnosti a rozlišení detailů na UZ
 • metody optimalizace obrazu ( př. velikost zobrazení, tvar sondy, zaostření obrazu)
 • principy UZ Dopplerovského vyšetření
 • artefakty a překážky – ozvěny, neostrost hran, stíny
 • technické a fyzikální limitace metody

2. rozumět bezpečné práci s UZ, základní principy

 • parametry MI, TI

3. rozumět vybavení UZ

 • popis UZ přístroje a jeho ovládacích prvků
 • být schopný vybrat odpovídající systém UZ
 • různé frekvence a tvary transabdominálních nebo intrakavitálních sond pro zobrazení těhotenských a gynekologických struktur, založených na velikosti pacienta a cíle vyšetření

4. měřicí systémy :

 • průměr, obvod, plocha, objem
 • průtoky UZ ( Doppler ), rychlost, analýza
 • záznam obrazu, zachovávání (archivace dat)

PRVNÍ TRIMESTR

 • rozlišení intra a extra-uterinní gravidity, dfdg. extrauterinní gravidity
 • UZ charakteristika časného těhotenství a procesu vytváření placenty; rozpoznání vícečetné gravidity, určení chorionicity
 • děloha a adnexa v 1. trimestru
 • přesnost při stanovení stáří těhotenství
 • časný a pozdější vývoj embrya, sonoembryologie
 • NT screening v 11-13+6 dle směrnic Fetal Medicine Foundation (volitelně získání základního certifikátu FMF)
 • Trikuspidální regurgitace, nosní kost, ductus venosus

DRUHÝ A TŘETÍ TRIMESTR

 • přesnost při stanovení stáří těhotenství
 • orgánová embryologie
 • základy echokardiologie
 • patofyziologie běžných fetálních abnormalit:
 • defekty neurální trubice
 • ventrikulomegalie
 • fetální hydrops
 • poly a oligo- hydramnion
 • defekty břišní stěny
 • fyziologie VP
 • anatomie a patologie placenty
 • hodnocení cervixu
 • patofyziologie a charakteristika uterinních a extrauterinních abnormalit
 • vícečetné těhotenství (typ – mono x bichoriální, diskrepance růstu)
 • posouzení celkového stavu plodu
 • biofyzikální profil a Dopplerovské vyšetření
 • hodnocení fetálního růstu (asymetrický a symetrický růst)

OD 16. TÝDNE GRAVIDITY

1. Morfologie

 • tvar lebky, nuchální edém
 • mozek : komory, mozeček, choroidální plexy, cisterna magna, cavum pellucidum, corpus callosum
 • profil obličeje, celistvost rtu, tvar nosu
 • páteř : rozpoznání abnormalit páteře, spina bifida, meningocele
 • srdce : rytmus, frekvence, velikost, uložení, čtyřkomorová projekce, křížení velkých cév
 • morfologie plic
 • tvar hrudníku
 • břišní dutina : bránice, žaludek, játra, ledviny, močový měchýř, břišní stěna, úpon pupečníku, omfalocele- gastroschisa
 • pohlaví plodu
 • končetiny : femur, tibia, fibula, humerus, radius, ulna, chodidla, ruce, počet prstů, pes equinovarus, tvarové deformity končetin, redukční deformity
 • vícečetné těhotenství – mono x bichoriální, syndrom transfúze mezi dvojčaty, inzerce pupečníků
 • množství VP
 • placentární morfologie, uložení placenty- placenta praevia
 • pupečník : odstup, počet cév, inzerce

2. Biometrie plodu

 • temenokostrční vzdálenost, biparietální průměr, obvod hlavy, obvod břicha, délka femuru, posouzení růstových grafů

3. Posouzení pohybů a aktivity plodu

DOPPLEROVSKÁ MĚŘENÍ

 • arteria umbilicalis
 • arteria uterina
 • arteria cerebri media
 • ductus venosus
 • vena umbilicalis
 • aorta descendens
 • ductus arteriosus Botalli
 • aortální oblouk

Gynekologie

TEORETICKÉ ZNALOSTI A PRINCIPY ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY V GYNEKOLOGII

Znalost obrazu normální ženské pánve :

 • normální velikost, struktura, tvar dělohy
 • normální vzhled a změny endometria vlivem menstruačního cyklu
 • normální vzhled, velikost a změny ovarií související s menstruačním cyklem
 • význam volné tekutiny v pánvi
 • diferenciální diagnostika adnex – typy cyst, skórovací schémata
 • odhad objemu peritoneální tekutiny
 • uložení nitroděložního tělíska
 • místo uložení těhotenství