RH INKOMPATIBILITA – TĚHOTENSTVÍ OHROŽENÉ ALOIMUNIZACÍ

Aloimunizace znamená, že matka vytváří protilátky proti krvinkám plodu, které se působením protilátek rozpadají. Nejčastěji se vyskytuje aloimunizace v systému Rh. Týká se to situací, kdy je matka Rh negativní a plod po otci zdědí Rh pozitivitu červených krvinek. Existují však imunitní konflikty i v jiných systémech než Rh. Závažnost postižení novorozenců kolísá od bezpříznakového poporodního průběhu přes povšechný otok (hydrops) až k nitroděložnímu odumření již v 18.–19. týdnu těhotenství. 
Ultrazvukové vyšetření matek s touto diagnózou má za úkol nepřímo hodnotit stav postižení plodu protilátkami. Toto hodnocení prakticky probíhá v měření maximální rychlosti průtoku v jedné z mozkových cév (arteria cerebri media), vyloučení otoků, měření odporu v cévách pupečníku a průběžné sledování růstu plodu. Vyšetření není vázané na určité období těhotenství. Kontroly plodu probíhají v kratších intervalech, dle závažnosti imunizace. Ultrazvukovým vyšetřením lze nepřímo posoudit stav plodu. Při závažnějším poškození plodu protilátkami se zvažuje invazivní vyšetření tzv. kordocentéza. Trpí-li plod těžkou chudokrevností, lze podat i transfuzi do pupečníku plodu.

  
Měření  rychlosti průtoku v mozkové arterii