ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PLODU

Jedná se o podrobné vyšetření srdce a velkých odstupujících cév plodu, které se provádí vesměs ve 20.-24. týdnu těhotenství vyškoleným specialistou. Důvodem pro toto vyšetření většinou bývá doporučení externího pracoviště, kde byla na ultrazvuku zaznamenána morfologická nebo funkční vada srdce a odstupujících cév, vrozená vývojová vada srdce v minulých graviditách nebo v příbuzenstvu těhotné, zvýšení šíjového projasnění v rámci kombinovaného screeningu v I. trimestru alarmující možnost vrozené vývojové vady nebo genetické poruchy či jakýkoliv jiný důvod pro toto vyšetření. Během tohoto vyšetření jsou jednotlivé části srdce a velkých odstupujících cév podrobně zkoumány včetně průtoku krve v těchto částech pomocí barevného dopplerovského mapování.

 

Srdce – čtyřdutinová projekce