Cervikometrie

Jedná se o vyšetření stavu děložního hrdla. Na hrdle děložním sledujeme jeho délku a stav vnitřní branky. Toto vyšetření nám pomáhá detekovat pacientky s hrozícím předčasným porodem. Vyšetření se provádí vaginální ultrazvukovou sondou při prázdném močovém měchýři.