Doporučení ČSUPG ČLS JEP

Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství (Calda, Břešťák)

Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace) Calda, Břešťák,  Fischerová

Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace. Calda, Břešťák,  Fischerová