Výkon – PLÁN UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ

Výkon – Plánování ukončení těhotenství

 

Pacientky se na ukončení většinou neobjednávají, přicházejí k nám z genetiky již s indikací.

 

Každá pacientka musí mít náš UZ.

 

Staniční sestra (či její zástup) zavolá na oddělení G3 , nahlásí ukončení, stáří těhotenství, jméno a rok narození. Staniční sestra jí řekne, který den bude mít pacientka příjem. Objednávají se na po, st, případně pátek.

S pacientkou vyplníme žádost o ukončení těhotenství, která se nachází v budníčku v místnosti staniční sestry. (Bereme si 2 listy, 1. má 1 stranu, druhý je oboustranný a jsou propisovací.)

 

na první straně:  NEVYPLŇUJEME: jméno, příjmení, IČO-PČZ, datum pro vedení potratu, stáří plodu v týdnech , a kolonku: u plodu nad 16.t.t.

U poplatku dáváme č. 1 – nestanoví

 

na druhé straně: vyplníme položku č1: necháme pouze „Žádám o umělé přerušení těhotenství“, ostatní přeškrtáme. Pacientka nám to podepíše.

Položka č. 2 vyplnit.

 

Takto vyplněnou žádost předáme k posouzení a podpisu lékaři.

 

V systému Astraia:

 • otevřeme u pacientky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon
  • zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod ukončení
 • Závěry: vyplníme diagnózu. (např. Spina bifida)

u kódů k vyšetření vybereme:

 

Cíleně zaměřené vyšetření gynekologem……………………………………………………………………63022

Odběr krve ……………………………………………………………………………….…09119

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a dvojklikem vybereme PLÁN. Otevře se nám chybová hláška – stiskneme OK.

 

Vložený text upravíme dle skutečnosti.

Položka č. 2: pokud paní má krevní skupinu již nabranou a je Rh pozitivní, odebíráme pouze KO, Quick. Do zprávy zapíšeme: KO+quick odebrány, krevní skupina A Rh pozit.

Položka č. 3: většinou se dělá interní vyšetření v den sepsání plánu, existují však výjimky.

Položka č. 4: je-li indikováno vyšetření karyotypu, napíšeme datum jeho předpokládaného provedení (dělá se buď v den sepsání plánu či další možný den. – NE V DEN PŘÍJMU K UKONČENÍ) vyplníme výkon (o druhu výkonu rozhoduje lékař). Popřípadě, je-li indikována fetocida, provádí se ráno v den příjmu.(zapíšeme výkon do systému Astraia – aplikace 7,5% KCl  v Centru fetální medicíny….“ )

Položka č. 5: zde vyplníme den příjmu a oddělení, kde bude pacientka přijata.

Položka č. 6: o způsobu pokračování se rozhoduje lékař dle stáří těhotenství. (viz. Poučení)

Položka č. 7: plod posíláme na patologické vyšetření pouze v případě, že je tak indikováno od genetiků. V opačném případě položku smažeme.

 

Zkontrolujeme si lékaře a 2x vytiskneme jako Obecný dopis s hlavičkou.

 

Zavoláme lékaře, který nám schválí plán a dovyplní žádost o ukončení.  Poté vše podepíše.

 

Pokud je indikováno anatomicko-patologické vyšetření, je třeba odeslat email s kopií genetiky na patologii. Přes kopírku na sálku nascanujeme staniční do počítače.

 

Poučení pacientky:

 

S sebou noční košili, přezůvky, hygienu (dle délky hospitalizace viz. níže).

 

Jedná–li se o graviditu do 13+0 probíhá v CA jako interupce.

 

Pokud se jedná o velký potrat pod hranicí viability

Ráno v den příjmu přijde na ambulanci na příjem a pak na oddělení, do pochvy jí zavedou tabletu na povolení hrdla děložního, (může cítit bolest jako při menses), cca za 4 hodiny dostane spolknout další tablety, které vyvolají kontrakce. Mají nárok na epidurální analgezii. Pokud potrat neproběhne do 24 hodin, dostane další tbl. Pokud ani po 48 hodinách nepotratí, rozhoduje další postup vedoucí daného oddělení.  Většina žen do 24 hodin potratí. Po potratu plodu proběhne revize dutiny děložní (v krátké CA nebo přidání do epidurálu.)

 

Pokud se jedná o „velký potrat“

Nejprve jde probandka na příjem a až po té přijde na oddělení UZ k provedení fetocidy (do srdce plodu aplikujeme látku, která jej zastaví.) Poté ji odvedeme na oddělení, kde jí do pochvy zavedou tabletu na povolení hrdla děložního, (může cítit bolest jako při menses), cca za 4 hodiny dostane spolknout další tablety, které vyvolají kontrakce. Mají nárok na epidurální analgezii. Pokud potrat neproběhne do 24 hodin, dostane další  tbl. Pokud ani po 48 hodinách nepotratí, rozhoduje další postup vedoucí daného oddělení.  Většina žen do 24 hodin potratí. Po potratu plodu proběhne revize dutiny děložní (v krátké CA nebo přidání do epidurálu.)

Vykazování výkonu do Medea (systému):

 • Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 • vyhledáme si pacientku a v obrázkové liště klikneme na měšec (otevře se mi nové okno)
 • klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 • vyplníme IČPž (číslo opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 • vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnóza)
 • vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 • vyplníme výkon: 63022 (cílené vyš. Gynekologem) – Stisk ENTER
 • vyplníme další výkon: 09119 (odběr krve) – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Dále si v systému Medea otevřeme kartu pacienta, stikneme Nové vyšetření a zkopírujeme plán ukončení ze systému Astraia.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme pacientku šedivě jako hotovo.

 

Pacientce odebereme krev a pak ji i s připravenou dokumentací převedeme na ambulanci k MUDr. Bartošové, kde ji předáme. (pokud se k nám již nebude vracet na výkon, ukážeme jí, kde se nachází oddělení). Při loučení jí zopakujeme, aby si s sebou přinesla hlavně všechnu dokumentaci ve všech kopiích, co dostala.

Očíslujeme dle šanonu Zprávy k ukončení. (Fetocidu zapíšeme na daný den do Astrai do výkonů) Vložíme do šanonu očíslované dokumenty v pořadí: Plán k ukončení, Genetickou indikaci (kopii) a hlášení o VV.

 

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – REDUKCE POČTU PLODŮ – genetická indikace

Redukce počtu plodů

 • z genetické indikace

Podmínky:

 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaná žádost o redukci
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Redukce je výkon, při kterém redukujeme počet plodů v děloze tím, že redukovaným plodům intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce. Redukci počtu plodů z genetické indikace lze provést po celou dobu těhotenství. Výkon provádíme v antibiotické cloně. (Zinnat, Xorimax, atd.)

 

Pacientka musí mít náš UZ.

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 • 3pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 • Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.……………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………….. 63415

Redukce počtu plodů…………………………………………………………………………… 63333

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme variant:

Žádost 2 na 1 chromoz/vrozená vada

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b), a zkontrolujeme položky: Lékař podávající vysvětlení a podpis žadatelky (musí zde býti vytištěná jména).

 

vytiskneme:

Obecný dopis s hlavičkou (musíme mít rozkliknutý dopis 1)

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Redukcí

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Redukce počtu plodů v děloze
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec: 1. řádek datum

 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec: 1. řádek  jméno (tiskace)

 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec: 2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: název výkonu Redukce – modrým fixem a její číslo do kroužku

5.sloupec: indikace –  modrým fixem počet plodů před redukcí, šipka, počet plodů po redukci –  vzor: 2→1 a na 3. řádek indikaci (např.: plod 2 – trisomie 21 nebo plod 1 omfalokéla)

6.sloupec: proškrtnout

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • genetickou indikaci
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek ne starší než 14-ti dnů

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: zápis: Redukce, razítko kliniky a podpis.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

 

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si žádost a informovaný souhlas a podepíše je.
 • výkon provádíme pod antibitickou clonou. 30 minut před výkonem probandce podáváme perorální antibiotika (Zinnat, Xorimax, …). Zapíšeme čas podání a medikaci do propouštěcí zprávy.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka postiženého (redukovaného) plodu aplikovat látku, která jej zastaví. Výkon má riziko 10% ztráty celého těhotenství. Redukovaný plod nezmizí hned, bude se pomaličku vstřebávat a v děloze bude vidět ještě po nějaký čas.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně do naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její lékař. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k redukci

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. žádost o redukci počtu plodů
 3. podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu dát asi centimetrový červený puntík.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a ohlásí jak jsou plody v děloye uloženy a který (které) budeme redukovat.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akce všech plodů a potvrdit si tak, že redukované plody akci nemají a neredukované mají.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:        1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:        1. řádek počet vpichů

9.sloupec:        1. řádek proškrtnout

10.sloupec:      1. řádek proškrtnout

 1. sloupec: 1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)
 2. řádek por. as.

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2.   řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           klikneme na položku DALŠÍ DOPIS.  Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (musíme mít rozkliknuto na Dopis 2 a tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly přibližně za týden. Objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k zápisu výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po redukci.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži. Zaškrtneme premedikace/anestezie a doplníme: premedikaci (Zinnat, Xorimax,….) a medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Počet živých plodů před redukcí, celkově podáno KCl a počet živých plodů po redukci.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

 

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme, zda jsme odepsali ANTI-D v příslušném sešitu.

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, žádost o redukci vícečetného těhotenství a zpráva pro OG.

 

poslední editace: 10.03.2021

 


Výkon – REDUKCE POČTU PLODŮ – na žádost

Redukce počtu plodů

 • na žádost probandky

 

Podmínky:

 • Stáří těhotenství do 12. týdne
 • podepsaná žádost o redukci
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

 

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

 

Redukce je výkon, při kterém redukujeme počet plodů v děloze tím, že redukovaným plodům intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce. Selektivní redukci na žádost probandky provádíme do 12. týdne těhotenství. Výkon provádíme v antibiotické cloně. (Zinnat, Xorimax, atd.)

 

Pacientka musí mít náš UZ.

 

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a napsat Redukce vícečetného těhotenství

 • pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace Redukce vícečetného těhotenství
 • Závěry: vyplníme diagnozu Redukce vícečetného těhotenství O044

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.…………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě………………………………………………………….. 63415

Redukce počtu plodů………………………………………………………………………… 63333

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme variantu
 1. Žádost o provedení redukce vícečetného těhotenství (více plodů na 2)
 2. Žádost o redukci 2 na 1

 

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b), a zkontrolujeme položky: Lékař podávající vysvětlení a podpis žadatelky (musí zde býti vytištěná jména).

 

vytiskneme:

Obecný dopis s hlavičkou (musíme mít rozkliknutý dopis 1)

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Redukcí

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Redukce počtu plodů v děloze
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

 

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2.      řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 1. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 2. sloupec: název výkonu Redukce – modrým fixem a její číslo do kroužku
 3. sloupec: indikace –  modrým fixem (počet plodů před redukcí, šipka, počet plodů po redukci –  vzor: 2→1
 4. sloupec: proškrtnout
 5. sloupec: krevní skupina

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: zápis: Redukce, razítko kliniky a podpis.

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud nemí, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si žádost a informovaný souhlas a podepíše je.
 • výkon provádíme pod antibitickou clonou. 30 minut před výkonem probandce podáváme perorální antibiotika (Zinnat, Xorimax, …). Zapíšeme čas podání a medikaci do propouštěcí zprávy.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka postiženého (redukovaného) plodu aplikovat látku, která jej zastaví.  Výkon má riziko 10% ztráty celého těhotenství. Redukovaný plod nezmizí hned, bude se pomaličku vstřebávat bude a v děloze bude vidět ještě po nějaký čas.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď  24 hod. denně do naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její lékař. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

 

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k redukci

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 žádost o redukci počtu plodů 

podepsaný informovaný souhlas s výkonem

Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu dát asi centimetrový červený puntík.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a ohlásí jak jsou plody v děloye uloženy a který (které) budeme redukovat.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

 

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akce všech plodů a potvrdit si tak, že redukované plody akci nemají a neredukované mají. 

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:               1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:               1. řádek počet vpichů

9.sloupec:              1. řádek proškrtnout

10.sloupec:             1. řádek proškrtnout

 1. sloupec:           1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. řádku)
 2.   řádek por. as.

 

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo.. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           klikneme na položku DALŠÍ DOPIS.  Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (musíme mít rozkliknuto na Dopis 2 a tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly přibližně za týden. Objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k zápisu výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po redukci.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži. Zaškrtneme premedikace/anestezie a doplníme: premedikaci (Zinnat, Xorimax,….) a medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Počet živých plodů před redukcí, celkově podáno KCl a počet živých plodů po redukci.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

 

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž – výkon se prováděl na žádost probandky, žadatelem jsme my – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme, zda jsme odepsali ANTI-D v příslušném sešitu.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, žádost o redukci vícečetného těhotenství a zpráva pro OG.

       

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – KORDOCENTÉZA

KDC

Podmínky:

 • Těhotentsví ve II. a III. trimestru. Do 24. týdne těhotenství provádíme ambulantně, poté za jednodenní hospitalizace.
 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaný souhlas s invazivním výkonem
 • Podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení – špinění i v anamnéze
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Příprava dokumentace se provádí předem:

 

v systému Astraia:

 1. otevřeme u pacientky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 2. Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 1. pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 2. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 3. Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)
  1. u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.…………………………………… 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………….. 63415

Kordocentéza…………………………………………………………………………………….. 63321  

vytiskneme:

Soubor žádanek KORDOCENTÉZA

v systému Medea:

1 .Por-UZ výkonový sálek

 1. najdeme danou probandku
 2. výběr: TISKY – samolepky po řadách- 02 = tisk

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Kordocentézou

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Kordocentéza
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Předem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec: 1. řádek datum

 1.             řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec: 1. řádek  jméno (tiskace)

 1.             řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2.          pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec: 2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: zkratka výkonu KDC a jeho číslo do kroužku – červený tenký propisovač

5.sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým výrazňovačem

6.sloupec: genetika –  KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

V den výkonu:

Od probandky vybereme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

 

Z genetické indikace se dozvíme: jaký výkon se bude provádět a zda je indikované PCR (rychlý test  na chromozomy 13,18,21, X,Y). Pokud je indikováno, zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko výkonu, razítko kliniky a podpis.

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Olena Svyatkina

 

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka  (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

 

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

Pokud probandka přijde již s podepsaným souhlasem z genetiky, utrhneme ústřižek s podpisem a přišijeme jej k informovanému souhlasu.

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva

1x naše malá žádanka

pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x (1+molekulárně genetické vyšetření, 1+cytogenetické vyšetření kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření)

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

 

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

Probandka si stětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z těhotenských náběrů). Tu pošleme na „TRF“. Na žádanku a pytlík označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l- 7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Příprava propouštěcí zprávy:

            U Rh pozitivních nebo Rh negativních probandek, u kterých máme k dispozici výsledek protilátek si lze připravit propouštěcí právu předem. V systému  Astraia:

            Odběr fetální krve:     vyplníme: operatér, asistent

            Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Kordocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno probandky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření  PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Pozveme probandku do odpočíváry:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • necháme ji v kabince převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas a podepíše jej. Poté nám jej odevzdá.

Pokud nám zbyla 1 kopie genetiky, vrátíme ji probandce.

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme  a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde parobandka leží za zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme jí se zda není na desinfekci alergická), odebíráme tenkou jehlou se zabroušeným hrotem, takže díky technologii UZ vidíme, kde se pohybujeme, odebíráme 1-2ml fetální krve z pupečníku což je množství, které nebude plodu chybět. Výkon má riziko 0,5-1% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, vyplníme s ní anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů (od 24.týdne těhotenství je nutná jednodenní hospitalizace).
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale neměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její obvodní gynekolog. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dál již nejsou žádná omezení.
 • výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 5 dní. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina, tak volá linku7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku

 

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

alespoň 2x stříkačka 5ml (s Heparinem v konusu!!!)

štítek se jménem pacientky

uzávěr infuzí

(2x pokud bude i odběr PCR)

Do jedné emitky si připravíme:

jehlu k KDC

nesterilní rukavice

pokud bude PCR

1xEDTA fialová malá

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. podepsaný informovaný souhlas
 3. (pokud máme připravenou předem), propouštěcí zpráva 2x
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří jakýkoliv nesouhlas, je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

 Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Vezmeme si do ruky jehlu a stříkačku.
 • Zkontrolujeme s probandkou její rodné číslo.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, vezmeme si jehlu na KDC a rozděláme obal tak, aby si ji mohl lékař sterilně vzít. Ten si vytáhne čistě jehlu s mandrénem a nám zbyde igelitový obal a plastový kryt na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede punkci a dá nám pokyn, vytáhneme z konusu jehly mandrén (tenká část vyplňující jehlu s černým koncem). Nasadíme stříkačku s heparinem v konusu a zkusíme aspirovat. Měla by pomalu téci tmavá krev. Odebíráme cca 1ml. Pokud je krev zředěna plodovou vodou, nahlásíme to lékaři. Ten upraví místo odběru a po jeho pokynu aspirujeme znovu avšak novou stříkačkou s heparinem. Pokud při aspiraci nedochází k odběru (krve nebo vody) nacházíme se hrotem jehly ve stěně pupečníku – hlásíme Stěna.
 • Po odebrání uzavřeme stříkačku uzávěrem na infuze a označíme ji štítkem probandky.
 • Pokud má probandka indikováno PCR, odeberem další 1ml do čisté stříkačky a přepíchneme do EDTY – malá světle fialová zkumavka.

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Pak vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:       1. řádek přístup (úpon, volná klička)

8.sloupec:       1. řádek počet vpichů (1)

9.sloupec:       1. řádek množství odebraného vzorku (1/2)

10.sloupec:     1. řádek kvalita vzorku – proškrtnout

 1. sloupec:  1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)
 2. řádek porodní asistentka.

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že jí látka zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci: Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhnout krevní skupinu
 2. řádek – opsat číslo šarže z obalu podané látky.

Do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme ze stavu.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze soulasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

Odběr fetální krve:    vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Kordocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno probandky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část texu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly, za 14 dní až 3 týdny, objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po KDC.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži.

Odběr fetální krve:     vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Pokud bylo odebráno PCR 13, 18, 21, X, Y, zapíšeme jej do poznámek.

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: fetální krev. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR (bylo-li odebíráno).

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se mi nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno K – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři.

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra. Vzorek musíme odeslat v neprůhledné obálce a napsat na ni „G“ do kroužku.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, Souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledeky v pořadí: PCR,  karyotyp a celkový výsledek.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – BIOPSIE CHORIA – CVS

CVS

Podmínky:

 • stáří těhotenství do 14+6
 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaný informovaný souhlas
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení – špinění i v anamnéze
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 • pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 • Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.………………………………….. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě……………………………………………………………. 63415

Biopsie choria…………………………………………………………………………………… 63319 

 

vytiskneme:

CVS, žádanku orazítkujeme a podepíšeme

 

v systému Medea:

 • Por-UZ výkonový sálek
 • najdeme danou probandku
 • výběr: TISKY – samolepky po řadách- 03 = tisk

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Biopsií choria

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Biopsie choria
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

 

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5.   pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 1. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 2. sloupec: zkratka výkonu CVS a jeho číslo do kroužku – černý tenký propisovač
 3. sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým zvýrazňovačem
 4. sloupec: genetika –  KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia
 1. sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Na výkonovém sálku si připravíme 1x zelenou zkumavku na choriové klky označenou štítkem dané probandky.

 

V den výkonu:

Od probandky vybereme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

 

Z genetické indikace se dozvíme: jaký výkon se bude provádět – u CVS je vždy indikováno také PCR (rychlý test na chromozomy 13,18,21, X,Y). Zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko výkonu, razítko kliniky a podpis.

 

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Olena Svyatkina

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

 

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance, ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

 

Pokud probandka přijde již s podepsaným souhlasem z genetiky, utrhneme ústřižek s podpisem a přišijeme jej k informovanému souhlasu.

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva, pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x

1x naše malá žádanka

1x molekulárně genetické vyšetření, kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

1xcytogenetické vyšetření kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

 

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

 

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

 

Probandka si oběma stětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek. Pokud jej nemá, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF“. Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l.7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Příprava propouštěcí zprávy:

            V systému  Astraia:

            CVS:                           vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u CVS a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D (místo na podpis a jmenovku asistentky), čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • Necháme ji v kabince převléknout do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas, souhlas s ambulantní péčí a podepíše je. Pokud chce být informována telefonicky, musí mít zaškrtnutou tuto formu komunikace a vyplněné HESLO. Poté nám je odevzdá.

 

Pokud nám zbyla 1 kopie genetiky, vrátíme ji probandce.

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), aplikujeme lokální anestezii – Mezocain (opět se zeptáme na případné alergie), odebíráme jehlou se zabroušeným hrotem, takže díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, odebíráme vzorek ze základů budoucí placenty. Výkon má riziko 0,5-1% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, po té s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření ve  20.-22. týdnu těhotenství a ECHO plodu v 16. týdnu těhotenství. Pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně do naší ambulance, či nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale neměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její obvodní gynekolog. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • O výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 2 až 3 týdny. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud výkon indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina, tak volá l.7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

fyziologický roztok

stříkačka 2ml

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehlu k CVS  (Somatex)

klobouček

modrý vacutainer

1x zkumavku se štítkem

nesterilní rukavice

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 1/2

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 1/2 bez talku

MUDr. Svyatkina 7 1/2

MUDr. Novotná 7 1/2

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí: :

 1. genetická zpráva
 2. podepsaný informovaný souhlas (datum a čas)
 3. (pokud máme připravenou předem) propouštěcí zpráva 2x
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem), datum a čas podpisu. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na odesinfikování břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Do 2ml stříkačky natáhneme 2ml fyziologického roztoku.
 • Připravíme si jehlu na CVS a rozděláme obal tak, aby si ji mohl lékař sterilně vzít. Lékař si vytáhne čistě jehlu s mandrénem a nám zbyde igelitový obal a plastový kryt na jehlu, který vyhodíme.
 • Vezmeme si do ruky napojený vacutainer s kloboučkem, zkumavku a zkontrolujeme s probandkou její rodné číslo.
 • Když lékař provede punkci a dá nám pokyn, vytáhneme z konusu jehly mandrén (tenká část vyplňující jehlu s růžovým koncem) a šroubovacím pohybem nasadíme klobouček s vacutainerem, do kterého nasadíme zkumavku. Přidržujeme podtlak, zatímco lékař jehlou pohybuje a „krájí“ klky, které jsou odsávány do zkumavky.
 • Po vyjmutí jehly, podáme lékaři stříkačku s fyziologickým roztokem a rozsvítíme.

 

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

 1. sloupec: řádek přístup (vždy trans = přes placentu)
 1. sloupec:      1. řádek počet vpichů (1)
 2. sloupec:      1. řádek množství odebraného vzorku (20)
 3. sloupec:      1. řádek kvalita vzorku = proškrtnout
 1. sloupec:    1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. řádku.)
 2.   řádek por. as.

 

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhnout krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání a do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhotenství apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky:        pokud probandka užívá nějakou medikaci, vyplníme do tabulky co, od kdy, a do (dnešní datum)

CVS:                         vyplníme: operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u CVS a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Domluvíme se s  probandkou na datu kontroly (ECHO v 16.týdnu těhotenství a další kontrola v rámci screeningu ve 20.-22. týdnu těhotenství), objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému  Astraia k indikaci zapíšeme po CVS – neplatí.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

Po odchodu probandek vyplňujeme:

CVS:                           vyplníme: operatér, asistent, placenta, nástroj, počet vpichů do dělohy, počet vpichů do cílového místa (stejné jako do dělohy), velikost vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Do poznámek zapíšeme PCR 13, 18, 21, X, Y

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: placenta. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR.

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku a C – Injekce (09215).

Vykazování výkonu do systému Medea:

 • Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 • vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 • klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 • vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 • vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 • vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 • vyplníme výkon: písmeno C – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

 

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři.

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, Souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledeky v pořadí: PCR,  karyotyp a celkový výsledek.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – AMNIOCENTÉZA

AMC

Podmínky:

 • Stáří těhotenství 16+1
 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • vyplněný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení, horečka

Příprava dokumentace se provádí předem:

 

v systému Astraia:

 1. otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 2. Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 1. pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 2. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 3. Závěry: vyplníme diagnózu (např. Podezření na CHA plodu), u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.……………………………… 09523

Superkonziliární UZ v graviditě………………………………………………………. 63415

Amniocentéza………………………………………………………………………………. 63311 

 

vytiskneme:

Soubor žádanek AMNIOCENTÉZA

v systému Medea:

 1. Por-UZ výkonový sálek
 2. najdeme danou probandku
 3. výběr: TISKY – samolepky po řadách- 03 = tisk

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Amniocentézou

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Amniocentéza
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5. řádek pojišťovna (číslo do kroužku), město, ulice
 6. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 7. sloupec: zkratka výkonu AMC – propiskou, číslo výkonu
 8. sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým zvýrazňovačem
 9. sloupec: genetika – KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia
 10. sloupec: krevní skupina

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Na výkonovém sálku si připravíme 2x žlutou zkumavku na VP, označené štítky dané probandky.

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (2-3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

Z genetické indikace se dozvíme: jaký výkon se bude provádět a zda je indikované PCR (rychlý test  na chromozomy 13,18,21, X,Y). Pokud je indikováno, zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko výkonu, razítko kliniky a podpis.

 

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Olena Svyatkina

 

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

 

Pokud probandka přijde již s podepsaným souhlasem z genetiky, utrhneme ústřižek s podpisem a přišijeme jej k informovanému souhlasu.

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).      

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva, pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x

1x naše malá žádanka

1x molekulárně genetické vyšetření, kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

1xcytogenetické vyšetření kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

 

Probandka si štětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek. Pokud není k dispozici je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l.7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Příprava propouštěcí zprávy:

            V systému Astraia:

            Amniocentéza:            vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Amniocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D (místo na podpis, jmenovku asistentky), čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • necháme ji v kabince převléknout do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas, souhlas s ambulantní péčí a podepíše jej. Pokud chce být informována telefonicky, musí mít zaškrtnutou tuto formu komunikace a vyplněné HESLO. Poté nám jej odevzdá.

Pokud nám zbyla 1 kopie genetiky, vrátíme ji probandce

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), odebíráme jehlou se zabroušeným hrotem, takže díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, odebíráme 20ml vody plodové což je množství, které se fyziologicky do 24 hodin samo doplní, takže nebude plodu chybět. Výkon má riziko 0,5-1% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její obvodní gynekolog. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • O výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 2 až 3 týdny. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud výkon indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina volá linku 7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehlu k AMC

stříkačka 2ml

klobouček

modrý vacutainer

2x zkumavku se štítkem

nesterilní rukavice

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. podepsaný informovaný souhlas – podpis a jmenovka lékaře, datum a čas
 3. (pokud máme připravenou předem) propouštěcí zprávu 2x
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem (jmenovka, podpis, datum, čas). V případě, že probandka vyjádří jakýkoliv nesouhlas, je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Vezmeme si do ruky napojený vacutainer s kloboučkem, jehlu, stříkačku a zkumavky.
 • Zkontrolujeme s probandkou její rodné číslo
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám plodová voda poteče.
 • Pokud ano, šroubovacím pohybem nasadíme klobouček s vacutainerem do kterého vložíme zkumavku a počkáme až se naplní. Poté zkumavky vyměníme a naplníme i druhou.

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

 1. sloupec: 1. řádek přístup (mimo/trans = přes placentu)

8.sloupec:     1. řádek počet vpichů

9.sloupec:     1. řádek množství odebraného vzorku

10.sloupec:   1. řádek kvalita vzorku (čirá, zkalená, sang.,….)

12.sloupec:   1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. řádku a por. as. do 3.)

 1.   řádek porodní asistentka

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

Do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme ze stavu.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astria vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání a do kolonky poznámky zapíšeme heslo, které má pacientka uvedeno na souhlasu s ambulantní péčí a jména osob, k podávání informací.

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již těhotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: mnoho žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

Amniocentéza:           vyplníme: operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Amniocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část texu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly (v rámci 20.-22. t.t.), objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po AMC – neplatí.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži.

Amniocentéza:            vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Pokud bylo odebráno PCR 13, 18, 21, X, Y, zapíšeme jej do poznámek.

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: plodová voda. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR (bylo-li odebíráno).

Pokud jsme odebírali výzkum pro Ing. Hořínka či aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – odběr krve (09119) a C – Injekce (09215)

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno A – Stisk ENTER

Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215, klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

 

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři. Do sáčku se zkumavkami přidáme 2 volné štítky!

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra. Žádanky do této laboratoře musí obsahovat podpis odebírajícího lékaře!

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, Souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledky v pořadí: PCR, karyotyp a celkový výsledek.

 

poslední editace: 10.03.2021


Školicí centrum pre- a postgraduální

Školení pre a postgraduální

Ultrazvuková diagnostika má na naší klinice dlouholetou tradici, kterou založil prof. Evžen Čech.

Velkým mezníkem v systematickém školení v ultrazvukové diagnostice, bylo zavedení ročních pobytů na oddělení. Sekundáři mají jeden operační den a zbylý čas věnují práci na oddělení, dle náplně syllabu.

Od roku 1996 oddělení systematicky školí mladé sekundáře (residenty) v základech ultrazvukové diagnostiky. Pobyt trvá jeden rok a každé 4 měsíce přichází na oddělení nový lékař v přípravě na atestaci.

Řada bývalých sekundářů, kteří získali erudici v ultrazvukové diagnostice právě na našem oddělení pod vedením Prrof. MUDr. Pavla Caldy CSc. a as. MUDr. Zdeňka Žižky,CSc. působí dnes ve významných funkcích a jsou světově uznávaní odborníci.

1996 MUDr. Krofta Ladislav
  MUDr. Hrušková Hana
1997 MUDr. Toth Dušan 
  MUDr. Koryntová Dana
1998 MUDr. Michal Mára
1999 MUDr. Fait Tomáš
  MUDr. Pavlišta David
2000 MUDr. Fischerová Daniela
2001 MUDr. Fanta Michal
  MUDr. Horáková Vladimíra
2002 MUDr. Švabík Kamil
2003 MUDr. Belošovičová Hana
  MUDr. Koucký Michal
  MUDr. Stuchlíková Andrea
2004 MUDr. Strunová Marie
  MUDr. Drahorádová Petra
2005 MUDr. Sosna Ondřej
  MUDr. EL Haddad Rashid
  MUDr. Zikán Michal
2006 MUDr. Bartošová Lucie
  MUDr. Klimková Michaela
2007 MUDr. Jan Lacheta
  MUDr. Pinkavová Iva
2008 MUDr. Krutinová Darina
  MUDr. Kubínová Kristýna
  MUDr. Olena Svyatkina
2009 MUDr. Horák Petr
  MUDr. Jaržembovská Mária
  MUDr. Jiří Vokroj
2010 MUDr. Schoendorfová Dita
  MUDr. Velechovská Petra
  MUDr. Malkovská Alena
  MUDr. Belošovičová
MUDr. Kašparová
2011 MUDr.Germanová Anna
MUDr. Koliba Petr
2012 MUDr. Polášková Petra
MUDr. Frühauf Filip
MUDr. Hubka Petr
2013 MUDr. Novotná Michaela
MUDr. Leahomschi Sergiu
2014 MUDr. Adamcová Karolína
MUDr. Fartáková Zdeňka 

Informace pro OG

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 

dovolte nám nabídnout Vás možnost odesílat Vaše pacientky na naši kliniku ke kombinovanému screeningu v I.trimestru, tedy stanovení rizika genetické vady na podkladě věku těhotné, biochemického testu v I.trimestru (PAPP-A a beta-hCG) a změření nuchální translucence (NT). 

 
Tato nabídka platí do naplnění naší kapacity, která není neomezená, takže se může stát, že ve Vámi požadovaném termínu Vám již nebudeme moci vyhovět.

 

Centrum fetální mediciny VFN a Biochemciká laboratoř VFN jsou držiteli mezinárodní evropské akreditace k provádění screeningu v I. trimestru, garantující kvalitu screeningového procesu.

 

Pacientka se nejprve sama telefonicky objedná na ultrazvukové vyšetření do Centra Fetální Medicíny (Gynekologicko porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2, tel: 224967244 nebo 224967273) ihned po zjištění vitální gravidity.

Pacientku poté odešlete v gestačním stáří 9+1 až 11+0 na biochemické vyšetření krve (PAPP-A a beta-hCG) na Polikliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí vpravo, Odběrové Centrum, denně od 7.00–do 14.00 hod.) Není třeba, aby byla nalačno. Ultrazvukové vyšetření se provádí za 14 dni po provedení odběru krve, kdy již máme v naší databázi přístupný výsledek biochemického testu a po změření NT pacientku ihned informujeme o výsledku testu. Pokud je to pro Vás a Vaší pacientku pohodlné, můžete spojit tento odběr se všemi ostatními náběry prováděnými v I. trimestru těhotenství. Musíte však dodat příslušné žádanky.

 

 

Proč se snažíme o zavedení kombinovaného testu v I.trimestru?

V současné době je u nás v praxi dobře zaveden biochemický screening v II. trimestru. Jeho maximální výtěžností je asi 65% detekce Downova syndromu při 5% hladině falešné pozitivity.

Kombinovaný test dosahuje při 5% hladině falešné pozitivity 90% záchytu plodů s Downovým syndromem. Kombinovaný test vyjde pozitivní i u 90% těhotenství s trisomiíí 13 a 18.

Všeobecně se udává riziko biopsie choria či amniocentézy 1%, tj. ztáta 1 těhotenství ze sta v důsledku invazivního výkonu. tj. cca 100 těhotenství při současných asi 10 tisících odběrech vody plodové ročně.

Nárůst procenta invazivních výkonů je pravděpodobně dán vyšším zájmem budoucích rodičů mít jistotu, že jejich budoucí potomek má normální genetickou výbavu. Jak velkou měrou se na tomto smýšlení podílí společenský tlak touhy po dokonalosti a odmítání toho, co je postižené či slabé a jak velkou měrou je tento nárůst iatrogenním efektem (konzultování pacientky ve smyslu spíše doporučení invazivního vyšetření i při hraničním výsledku screeningu či jiné nejednoznačné indikaci) je jen těžko posoudit.

Naší snahou by však mělo být udržení resp. dosažení „rozumného“ procenta invazivních výkonů. Zda je tímto „rozumným“ procentem 5% hladina falešné pozitivity je otázkou osobního názoru. Motivací nabídky kombinovaného testu je vyhovět požadavku zvýšené hladiny detekce plodů s trizomíí 21,13 a 18 bez zvyšování hladiny falešné pozitivity tj. bez zbytečného zvyšování počtu resp. procenta invazivních výkonů.

 

Zároveň bychom doporučovali zachovat náběr AFP v 16+0 až 18+0 gestačního stáří proto, abychom neztratili dobrou hladinu senzitivity rozštěpových vad dosahované v současné době. V případě pozitivního nálezu AFP máte možnost odeslat Vaší pacientku k podrobnému ultrazvukovému vyšetření se zaměřením na rozštěpové vady na naši kliniku, konzultace genetika není nutná.

 

Jak vyšetření probíhají v praxi?

 1. Pacientka se sama objedná na UZ vyšetření (změření NT), v gestačním stáří 12+1 – 13+6 (cca 14 dní) po odběru PAPP-A a beta-hCG.

 2. V gestačním stáří 9+1 až 11+0 odešlete pacientku na odběr PAPP-A a beta-hCG (žádanka přiložena). Dle Vašich možností poskytněte, prosíme, pacientkám náš leták s informacemi pro těhotné. Ulehčíte nám následnou konzultaci výsledku kombinovaného testu a těhotným umožníte snazší pochopení smyslu testu a jeho výsledku.

 3. Po změření NT bude námi ihned informována o výsledku kombinovaného testu a dostane do ruky písemnou zprávu, kterou Vám při příští návštěvě odevzdá. V případě pozitivity testu bude provedena genetická konzultace.

 4. V gestačním stáří 16+0 až 18+0 stanovíte pacientce samotné AFP, při pozitivitě máte možnost odeslat pacientku k podrobnému ultrazvukovému vyšetření se zaměřením na rozštěpové vady na naši kliniku bez předchozí konzultace genetika.

 

Proč nabízíme kombinovaný test a ne test integrovaný nebo sekvenční?

Integrovaný test je stanovení rizika genetické vady na podkladě věku těhotné, biochemického testu v I.trimestru (PAPP-A a beta-hCG) a změření nuchální translucence (NT) a biochemického testu v II.trimestru (uE3 a AFP). Při integrovaném testu pacientce nesdělíme výsledek vyšetření po provedení screeningu v I.trimestru, ale až po integraci rizika vzešlého z tohoto testu s rizikem z biochemie II.trimestru. Integrovaný test má vyšší senzitivitu než kombinovaný test, zachytí nejvíce plodů s trisomií 21 při stejné falešné pozitivitě. Jeho zásadní nevýhodou je však to, že po provedení kombinovaného testu v I.trimestru (biochemie I.trimestru (PAPP-A a beta-hCG) a změření nuchální translucence (NT) ) nesmíme podat pacientce žádnou informaci o našem nálezu, což je v praxi velmi obtížné až neproveditelné.

Sekvenční test je stanovení rizika genetické vady na podkladě stejných markerů jako u integrovaného testu. Rozdíl je jen v tom, že po provedení kombinovaného testu sdělíme pacientce výsledek testu. Při jeho pozitivitě pacientku konzultuje genetik (návrh invazivního vyšetření karyotypu). Pacientky s negativním kombinovaným testem následně podstoupí biochemický screening ve druhém trimestru tak, jak je u nás prováděn v současnosti (beta-hCG, uE3, AFP). Při pozitivním výsledku opět následuje genetická konzultace s návrhem invazivního vyšetření.

 

Integrovaný screening nedoporučujeme vzhledem k výše zmíněnému problému s nemožností sdělit výsledek kombinovaného testu. Sekvenční screening považujeme za nejméně šťastný vzhledem vysoké falešné pozitivitě (teoreticky téměř 10%, prakticky však pravděpodobně vyšší) s následkem dalšího nárůstu počtu invazivních výkonů. Sekvenční test má také nejhorší poměr výkon-cena: má nejvyšší náklady, které nejsou vyváženy přínosem.

 

Proč má sekvenční screening téměř 10% falešnou pozitivitu? Kombinovaný test označí jako pozitivní 5% těhotných, které jsou následně konzultovány genetikem s návrhem invazivního vyšetření. Kombinovaný test identifikuje 90% těhotenství s trizomií 21, 13 a 18. Zbylých 95% těhotných s negativním výsledkem podstoupí biochemický test v II.trimestru, který označí jako pozitivní dalších 5% těhotných a identifikuje 65% ze zbylých plodů s trizomíí, které nebyli identifikovány kombinovaným testem. Co to v praxi znamená v absolutních číslech? Podstoupí-li kombinovaný test 90 000 těhotných, bude jako pozitivní označeno 4 500 těhotných, v této skupině bude 90% všech těhotenství s plodem s trizomíí 21 (při současné incidenci Downova syndromu u těhotných v ČR dle Gregora a Šípka se jedná o cca 125 plodů s Downovým syndromem). U zbylých 85 500 těhotných s negativním výsledkem testu zůstává 10% neidentifikovaných plodů s Downovým syndromem (to je asi 12 plodů). Tyto těhotné podstoupí biochemický test v II.trimestru, který označí jako pozitivní 4275 těhotných a identifikuje 65% plodů s Downovým syndromem, které neidentifikoval kombinovaný test (tj. asi 8 plodů).

 

Na závěr dovolte varování. Můžete si vybrat mezi v současnosti zavedeným screeningem ve II. trimestru či novějším a účinnějším screeningem v I. trimestru, který má jistě budoucnost.

 

Je však lépe zůstat u dobře zavedeného biochemického screeningu v II.trimestru než vystavit pacientky nekvalitně provedenému kombinovanému testu. Screening v I. trimestru má provádět pouze lékař s certifikátem FMF Londýn, kde je zajištěna kvalita měření průběžným auditem. Biochemické vyšetření má provádět pouze certifikovaná laboratoř, jejíž výsledky jsou průběžně auditovány.

 

Pokud máte zájem o získání certifikátu pro měření NT, můžeme Vám jako registrované centrum nabídnout praktický kurz, který je povinnou součástí získání certifikátu. Certifikát uděluje přímo FMF, London po splnění podmínek uvedených na www.fetalmedicine.com. Přihlásit na kurz se můžete na tel: 224915886 nebo 224967273.

 

 


Seznam dokumentů I. + II. trimestr

 

SCREENING I.+II. TRIMESTR

 

 

Seznam dokumentů:

 

 

 1. Informace pro odesílajícího lékaře

 2. Informace pro pacientky

 3. Poukaz na biochemické vyšetření (před NT)

 4. Pokaz na biochemické vyšetření (po NT)

 5. Poukaz na vyšetření AFP ve II. trimestru

 6. Poukaz na biochemický screening ve II. trimestru

 7. Šablony pro texty pod ultrazvukovými nálezy (viz astraia)


Žádanka I.trimestr

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

Screening vrozených vad plodu v I. trimestru

 

 

k vyšetření odesílá

 

lékař:

 

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a CFM Gynekologicko-porodnická klinika VFN

128 00 Praha 2, Apolinářská 18

Nákladové stř.: 22329

 

jméno a příjmení:

 

r.č.:

 

poj:

 

dg: Z137

 

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00 h

 

 

Žádám o stanovení PAPP-A, free beta-hCG

 

 

PM:                                                                 hmotnost:

počet plodů:

 

 

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 9+1 až 11+0):

Pacientka k UZ vyšetření v I.trimestru odeslána do CFM, Gynekologicko-porodnické kliniky1.LF UK a VFN v Praze

(tel: 224 96 72 73 nebo 224915886)

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

Screening vrozených vad plodu v I. trimestru

 

 

k vyšetření odesílá

 

lékař:

 

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a CFM Gynekologicko-porodnická klinika VFN

128 00 Praha 2, Apolinářská 18

Nákladové stř.: 22329

 

jméno a příjmení:

 

r.č.:

 

poj:

 

dg: Z137

 

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00 h

 

 

Žádám o stanovení PAPP-A, free beta-hCG

 

 

PM:                                              hmotnost:

počet plodů:

 

 

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 9+1 až 11+0):

Pacientka k UZ vyšetření v I.trimestru odeslána do CFM, Gynekologicko-porodnické kliniky1.LF UK a VFN v Praze

(tel: 224 96 72 73 nebo 224915886)

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře: