Žádanky Medea

Žádanky Medea

 

Po přihlášení do systému Medea vybereme položku UZ-výkonový sálek.

Zadáním jména nebo rodného čísla vyhledáme danou pacientku.

 

V horní obrázkové liště, vybereme ikonku žádanky pro pacienta

otevře se nám nabídka ordinací

Stiskneme tlačítko Přidat a otevře se nám výběr, kde se bude odebírat. Vybereme odběr na oddělení.

Otevře se okno s nabídkou laboratoří a druhů jejich odběrů

 

V liště s ikonkami zaklikneme kostičku TISKNOUT PLÁNOVANÝ DATUM (pokud je naplánováno na jiný den, vypíšeme i zvolené datum odběru). Jedná-li se o STATIM odběr, je třeba jej zvolit dříve, než začneme vyplňovat žádanky.

Nyní klikáním na laboratoře a metody vybereme odběry, o které budeme žádat.

ÚLBLD

ÚLBLD rutinní, speciální vyšetření, RUTINA, hepatologická laboratoř, sérologie, biochemie LEM-endokrinologie, STD

 

CHL

Hematologie, koagulační vyšetření, imunofenotypizační vyšetření, molekulárně genetické vyšetření

 

G-P

Astrup KDDL

 

LIKVOR

ÚLBLD Vyšetření likvoru

 

KDDL

Biochemie KDDL, Moč KDDL, Alergologie KDDL

 

KIA

Imunologické vyšetření + CTC, Alergologické vyšetření

 

Nezařazené

Endokrinologické testy, Analýza močového konkrementu

 

Opakování

Vybíráme v případě, že budeme odběr pravidelně opakovat.

(lze zvolit jen vybrané metody, zaškrtneme opakování, vybereme dny nebo data a známe-li i čas)

 

Pomocí tříd

Zadáváme určité skupiny odběrů – (např. tumor markery = Ca125, Ca 19-5,…..)

 

Obecné údaje

V tomto okně se automaticky rozsvítí koncovka u IČP (číslo oddělení).

 

Pokud odběr indikoval jiný lékař, než jak je uvedeno v kolonce Žadatel příjmení a jméno, klikneme do kolonky IČL, a stiskneme klávesu F4. Rozbalí so okno se jmény lékařů. Zde klikneme na jméno a napíšeme indikujícího lékaře. Výběr potvrdíme tlačítkem OK. Dále vyplňujeme políčko Dg.zákl. (popřípadě Dg. Další). Nakonec do informací pro laboratoř vypíšeme u těhotných žen stáří gravidity (grav. hebd. 10+2) či jiné poznámky (Před IUTRF,….)

 

Uložení a tisk žádanek

V levém horním rohu na obrázkové liště klikneme na symbol zelené fajfky.

Žádanky se automaticky vytisknou a uloží. Také se otevře základní okno ordinací, kde je seznam všech odběrů pro daného pacienta.

 

Po odebrání pacienta je třeba elektronickou žádanku odeslat do laboratoře.

Na základním okně ordinací se stiskne tlačítko Odběry.

 

Otevře se seznam vyplněných žádanek, myší označíme námi vybranou žádanku,

 

a vpravo dole klikneme na odeslat odběr (případně klikneme na tlačítko VŠE)

 

Okno s odběry zavřeme a odběr vykážeme pojišťovně.

 

Vykazování do systému Medea:

vyhledáme si danou probandku. (dle jména nebo rč)

v obrázkové liště vybereme symbol měšce (otevře se nové okno)

 

Vyplníme:

 • zákl. Dg. (číslo dg. najdeme v Astraie v závěrech)
 • druh vyšetření – VŽDY č. 2
 • kontrola datumu
 • výkon: 09119 ……… (odběr krve)

Potvrdíme Entrem a uzavřeme.

 

Všechny odběry musíme zapsat i do systému Astraia.

Vyhledáme si pacientku, otevřeme ji, a pokud nemá UZ vyšetření v den odběru, klikneme na Nové vyšetření.

V kolonce Závěry vyplníme diagnózu a v kódech k vyšetření vybereme C – odběr krve …… 09119.

 

 

poslední editace: září 2017


Zapisování výkonů do Astrai na vyšetřovně

Zapisování výkonů do Astrai na vyšetřovně

 

Pokud máme „zatmavenou“ pacientku, znamená to, že je již tady a můžeme si ji otevřít.

Klikneme na pacientku a zobrazí se stručný přehled karty pacientky.

V pravém horním rohu klikneme na tlačítko Otevřít pacientku.

Otevře se tabulka: Vyber případ.

 Pokud pokračujeme v současném případu, klikneme na tlačítko OK.

Pokud začínáme s novým případem, zaškrtneme kostičku u: Nový případ a klikneme na OK.

CAVE: vždy kontrolujeme, zda otevíráme správný případ – šestinedělky otevíráme jako nový případ – gynekologie. Vždy kontrolujeme, zda otevíráme správné těhotenství (aby náhodou pacientka nebyla vedená jako těhotná např. 80 týdnů).

U onkologických pacientek VŽDY pokračujeme v případu!!! Někdy jsou založené jako těhotné (pozůstatek z doby kdy Astraia byla pouze pro těhotné pacientky).

 

Pokud jsme založili nové vyšetření, otevře se karta na Údajích o pacientovi.

Klikneme na položku Ultrazvuk, vyplníme Operatéra, klikneme Souhrn a vpravo dole na kolonku WORKLIST.

Pokud pokračujeme, otevře se karta na souhrnu vyšetření.

 

Vpravo dole klikneme na kolonku WORKLIST.

  

NT (12+1-13+6)

U těchto pacientek nejprve zkontrolujeme, zda mají vyšetřenou krev zapsanou v položce biochemie v záložce První trimestr.

Po nahlášení na recepci je pacientka odeslána ke změření krevního tlaku na sálek.

Po ztmavení ji můžeme otevřít.

Zapisujeme do předpřipraveného vyšetření PŘEPSAT DATUM (u pacientek prof. Caldy, kterým jsme nabírali krev zde zadáváme nové vyšetření a v kolonce Biochemie klineme na tlačítko Použít minulé hodnoty.)

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

První trimestr:

Anamnéza (vyplníme vše)

Na anamnestické údaje se ptá vyšetřující. V případě srdeční vady v minulé graviditě či v rodině nebo hodnoty NT nad 95 percentil, indikuje vyšetřující ECHO plodu v 16.t.t.

Ultrazvuk

 • Vyplňujeme: Nález (normální nitroděložní těhotenství), akce srdeční (zobrazena/nezobrazena, CRL, NT, BPD, děložní tepna PI vlevo, vpravo, placenta, plodová voda a úpon pupečníku.

 

Výpočet rizika

 • vybereme FMF vyšetřujícího, zaškrtneme políčko Pacient byl informován a poučen.
 • Klikneme na zatmavené políčko Kalkulovat.

 

Negativní screening = >1:300

Pozitivní screening = <1:300

 

Pro preeklampsii před 34.t.t. = <1:200

před 37.t.t. = <1:150

 

Dále zkontrolujeme, zda stáří těhotenství podle CRL a data PM souhlasí. (v hlavičce klikneme na gestační stáří)

V kolonce Biochemie zkontrolujeme, zda hodnota MoM u PAPP-A není nižší než 0,3. Pokud ano, indikuje vyšetřující ECHO v 16.t.t.

Účty:

 • rozbalíme nabídku Výkon a vybereme první trimestr screening
 • (event. První trim dvojčata screening)

načte se cena ( 1.400,- nebo 1.900,-)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů klikneme na políčko + u 1. Trimestr. Otevře se nabídka předdefinovaných textů. Podle výsledku screeningu vybereme dvojklikem text.

Výsledek screeningu podtrhneme a ztučníme. Máme – li pozitivní screening na preeklampsii, dopíšeme tuto skutečnost pod výsledek screeningu (viz. Obr.), na konci textu pod datum dvojklikem vložíme text s názvem: Preeklampsie pozitivní screening.

 

Tiskneme jako: Screening I. Trimestr – nový

 

Kontrolní UZ 14.-19.t.t.

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Warsof (BPD,AC)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: ….a je bez zjevných morfologických odchylek. PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme a vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie.

 

ECHO plodu (16.t.t.)

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Warsof (BPD,AC)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě, Fetální echokardiografie).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: ….a je bez zjevných morfologických odchylek. PI v a. umbilicalis v normě.
 • Místo něj dvojklikem vložíme text pod názvem: Echokardiografické vyšetření plodu. Od odstavce Paní X,Y……… smažeme až po větu Nález zkonzultován.
 • Oba závěry ztmavíme, nadpisy podtrhneme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie.

Screening ve 20.-22.t.t.

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL, TCD (mozeček), CM (cisterna magna – zadní jáma lební), Va (přední roh postraních komor)
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)
 • Pupečník (3 cévy)

Účty:

 • rozbalíme nabídku Výkon a vybereme podrobná morfologie II. trimestr
 • (event. Podrobná dvojčata morfologie ve II. trimestru)

načte se cena ( 1.400,- nebo 1.900,-)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie.

Kontrolní UZ nad 22.t.t. (ne screening)

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL,
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní, od 24.t.t. – hlavičkou, KP,…..)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

 

           Doppler (od 24.t.t.):

 • Vyplníme: Enddiastolický tok (pozitivní, reverzní,…)
 • Naměřenou hodnotu PI
 • Zhodnocení (Normální průtok placentou,….)

 

           Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: … a je bez zjevných morfologických odchylek.
 • Od 24.t.t. necháváme PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie a graf vypočtená porodní váha.

 

Screening ve 30.-32.t.t.

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (hlavičkou, KP,…..)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

 

           Doppler (od 24.t.t.):

 • Vyplníme: Enddiastolický tok (pozitivní, reverzní,…)
 • Naměřenou hodnotu PI
 • Zhodnocení (Normální průtok placentou,….)

 

           Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: … a je bez zjevných morfologických odchylek.
 • Od 24.t.t. necháváme PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie a graf vypočtená porodní váha.

 

Protilátky

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL) (Warsoft v 16.t.t)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (hlavičkou, KP,…..)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

           Doppler:

 

 • Vyplníme: V části Arteria umbilicalis
 • Enddiastolický tok (pozitivní, reverzní,…)
 • Naměřenou hodnotu PI
 • V části Arteria cerebri media
 • Naměřenou hodnotu PSV
 • Zhodnocení (Normální fetální krevní oběh)

 

Po zapsání PSV v MCA stiskneme tlačítko F7 a zobrazí se nám tabulka:

  

Zelená linka je 1 MoM, červená 1,5 MoM. Červený křížek označuje dnešní měření, modrý křížek starší měření.

 

           Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (aloimunizace Rh,….), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2x klikneme na Protilátky (začerníme je) a S pozdravem
 • Doplníme naměřenou hodnotu PSV a dokončíme větu:

… v pásmu MoM:

 

pod 1 MoM, plod by neměl být ohrožen anémií.

1 – 1,5 MoM, plod by neměl být ohrožen významnější anémií.

Nad 1,5 MoM, PSV v MCA signalizuje anemii plodu.

Dop.: IUTRF

 

 • Od 24.t.t. dopisujeme PI v a. umbilicalis v normě.
 • Vytiskneme 2x jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie + ACM a graf vypočtená porodní váha.

 

Doplňující vyšetření

Cervikometrie:

V levé nabídce klikneme na vyšetření hrdla děložního.

 

Vyplníme:

Vyšetření hrdla děložního – provedeno

Délka hrdla (stačí 1. okénko)

Funnelling (ne/ano+ velikost)

Změna při stresu (ano/ne)

Komentář:

Např.: Vnitřní branka tvaru „T“, bez progrese při stresu.

 

Závěry:

 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Cervikometrie, nebo cervikometrie + funelling

 

Vyšetření DDS:

Závěry:

Připíšeme:

DDS bez zjevného defektu, kryto plikou.

 

KPS matky:

Závěry:

Vyšetření ledvin matky: bilat. Bez dilatace KPS.

 

Poloha plodu: Jedná–li se o jinou polohu než hlavičkou, píšeme ji na první řádek závěru.

SITUS PELVINUS – konec pánevní

SITUS OBLIQUUS –  poloha šikmá

SITUS TRANSVERSUS – poloha příčná

 

Vyšetříme – li nějakou vadu, je třeba závěr zkopírovat do poznámky v kolonce Mateřské vyšetření.

 

Gynekologie

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

Vaginální (transabdominální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

 

           Závěry:

vyplníme Dg (B- jiné stavy…, uterus myomatosus,…..)

Výkony : UZ vyšetření pánve

Vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme Gynekologický závěr.

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Časné těhotenství

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

Závěry:

vyplníme Dg (těhotenství dosud nepotvrzené)

Výkony : UZ stanovení gravidity

Vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme časné těhotenství.

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Dvojklikem přidáme S pozdravem.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Missed abort

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

Závěry:

vyplníme Dg (missed abort)

Výkony : UZ stanovení gravidity

Vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme missed abort

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Dvojklikem přidáme S pozdravem.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Onkogynekologie

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující

UZ přístroj

Vaginální, transabdominální (transrektální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

 

          Závěry:

vyplníme Dg (Ca colli uteri, ca endometria, ……)

Výkony : UZ vyšetření pánve

Pokud zde již pacientka byla, zkopírujeme minulé vyšetření,

Protokoly (ca colli uteri/ ca endometria) vyplňujeme podle pokynů lékaře,

vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme Normální onkogyn.

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Závěr také zkopírujeme do systému Medea, otevřené na jméno vyšetřujícího lékaře v onkologické ambulanci.

 

Poslední aktualizace: 10.03.2021


Náběry TORCH

Náběry TORCH

Žádanka ze systému Medea.

Složka Serologie, podsložka Serologie.

Zaškrtáváme krev u: CMV, EBV, HSV, Rubeola a Toxo

Odesíláme na Serologii.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – Šanony

Šanony

Šanon k výkonům:

U ambulantních pacientek řadíme:

 1. Souhlas s ambulantní péčí (v případě jakéhokoliv zákazu červený puntík v horním rohu)
 2. Souhlas s invazivním výkonem
 3. Genetická indikace
 4. Propouštěcí zpráva
 5. Výsledek PCR
 6. Výsledek karyotypu
 7. Výsledek celkový

U hospitalizovaných pacientek řadíme:

 1. Souhlas s invazivním výkonem (v pravém rohu napíšeme HOSPITALIZACE a číslo chorobopisu)
 2. Genetická indikace
 3. Propouštěcí zpráva
 4. Výsledek PCR
 5. Výsledek karyotypu
 6. Výsledek celkový

Pokud nemá pacientka genetiku (MUSÍ BÝT DODÁNA ZPĚTNĚ.) Je v šanonu na 1. Místě eurodeska, na kterou se zapíše číslo výkonu, jméno pacientky a pokud je známo tak i jméno genetika. Až genetika přijde, odškrtneme, že byla zařazena.

 

Šanon k ukončení:

Řadíme:

 1. Plán k ukončení těhotenství
 2. Genetická indikace
 3. Hlášení VV

Poslední editace: 10.03.2021


Výkony u vícečat

GEMINI

AMNIOCENTÉZA

 • Do sešitu píšeme jako 2 výkony, každý má své číslo. Provádíme-li je z jednoho vpichu dopisujeme to, k 2. Z výkonů.
 • Vždy musí mít alespoň 1 náš UZ.
 • Do kolonky ke druhu výkonu napíšeme: zeleně plod 1 (vlevo), červeně plod 2 (vpravo).
 • Při přípravě tiskneme z Astrai 2x soubor žádanek na amniocentézu. Na jednu žádanku napíšeme zeleně PLOD 1, na druhou červeně PLOD 2.
 • 4 štítky označíme zeleně plod 1 a 4 štítky červeně jako plod 2. (2 na zkumavky a 2 do laboratoře)
 • Indikace: pokud má některý z plodů patologii, napíšeme ji jako indikaci ve tvaru:

Např.: Cheilognatopalatoschisis u plodu 2

 • Závěry: diagnózy: pokud jeden z plodů má nějakou patologii, napíšeme do jeho diagnózy jakou. U zdravého plodu vybíráme dg. O300 gemini. Pokud mají oba stejnou dg., píšeme ji u obou plodů.
 • Při poučení pacientky jí říkáme, že se pokusíme provést výkon z 1 vpichu, ale ne vždy je to kvůli pozicím plodů možné, tudíž může mít vpichy 2.
 • Do závěrečné zprávy dopisujeme:

……bylo přísně sterilně odebráno 20ml čiré vody plodové u plodu 1 a 20 ml čiré vody plodové u plodu 2, odběr byl proveden z 1 vpichu. Materiál byl zaslán na genetické vyšetření.

 • Pokud má indikované PCR, stěry z bukální sliznice stačí 1x (2 štetky).

U postupu z 1 vpichu je změna:

Nejprve odtáhneme 1 ml na pročištění, pak odebereme 20 ml VP od prvního plodu POZOR – JE TŘEBA SI OHLÍDAT, OD KTERÉHO PLODU VZOREK JE. Ne vždy se odebírá plod 1 jako první. Sundáme klobouček a nasadíme čistou stříkačku (2ml). Po co té lékař projde přes amniální přepážku k druhému plodu, odebereme do stříkačky 1ml opět na pročištění jehly a teprve potom nasazujeme zkumavky pro druhý plod.

CVS

Rozlišujeme dle chorionicity plodů.

 • BI-BI do sešitu píšeme jako 2 výkony, každý má své číslo.
 • MONO-BI jako 1 výkon.
 • Vždy musí mít alespoň 1 náš UZ.

 

BIAMNIATI, BICHORIATI

 • Do kolonky ke druhu výkonu napíšeme: zeleně plod 1 (vlevo), červeně plod 2 (vpravo).
 • Při přípravě tiskneme z Astrai 2x CVS (žádanky). Na jednu žádanku napíšeme zeleně PLOD 1, na druhou červeně PLOD 2.
 • 1 štítek označíme zeleně plod 1 a 1 štítek červeně jako plod 2.
 • Indikace: pokud má některý z plodů patologii, napíšeme ji jako indikaci ve tvaru:

Např.: Cheilognatopalatoschisis u plodu 2

 • Závěry: diagnózy: pokud jeden z plodů má nějakou patologii, napíšeme do jeho diagnózy jakou. U zdravého plodu vybíráme dg. O300 gemini. Pokud mají oba stejnou dg., píšeme ji u obou plodů.
 • Do závěrečné zprávy dopisujeme:

……byly přísně sterilně u obou plodů odebrány choriové klky. Materiál byl zaslán na genetické vyšetření.

 • Pokud má indikované PCR, stěry z bukální sliznice stačí 1x (2 štetky).
 • Používáme 1 balík, ale por. As. Si připraví pomůcky 2x (jehla na CVS, klobouček, přechodka, 2x1ml Fyziologického roztoku.)

 

MONOCHORIATI, BIAMNIATI

 • Do sešitu píšeme jako 1 výkon.
 • Vždy musí mít alespoň 1 náš UZ.
 • Do kolonky ke druhu výkonu napíšeme: plod 1 vlevo, plod 2 vpravo.
 • Při přípravě tiskneme z Astrai 1x CVS (žádanka) na kterou napíšeme GEMINI MONOCHORIATI BIAMNIATI.
 • Indikace: pokud má některý z plodů patologii, napíšeme ji jako indikaci ve tvaru:

Např.: Cheilognatopalatoschisis u plodu 2

 • Závěry: diagnózy: pokud jeden z plodů má nějakou patologii, napíšeme do jeho diagnózy jakou. U zdravého plodu vybíráme dg. O300 gemini. Pokud mají oba stejnou dg., píšeme ji u obou plodů.
 • Provádíme stejně jako výkon u jednočetného těhotenství.

 

V případě KDC postupujeme jako u CVS – dle chorionicity plodů.

 

Poslední aktualizace: 10.03.2021


Studie preeklampsie – MUDr. Leahomschi

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie

 

 1. SKUPINA P

Screening pozitivní na preeklampsii v I. trimestru (riziko > 1:200, tj. 1:1 až 1:200 včetně)

 1. Vyšetřující informuje o vysokém individuálním riziku preeklampsie a doporučuje 100 mg Aspirinu (Anopyrin, Godasal, Stacyl) denně per os do 34. týdne gravidity
 2.            Nabídne účast ve studii pro zpřesnění rizika odběrem PlGF, s-Flt-1 a sEng (zdarma, vyšetření se standardně nedělá, protože není hrazeno pojišťovnou, cena cca 1000 Kč) a současně zařazení do studie dalších genetických markerů (miRNA), ze stejného vzorku krve. Dá jí informovaný souhlas (označený P) a pošle na odběr na sálek
 3. Těhotná se zaregistruje k porodu a objedná se na ultrazvukové vyšetření ve 20-22. týdnu a 34. týdnu u nás při odběru PlgF, sFlt-1 a sEng! Nebude-li chtít objednat se k porodu – bude poučena o vyplnění formuláře o výsledku těhotenství na cfm.gynpor.cz

 

 1. SKUPINA K

Screening negativní na preeklampsii v I. trimestru (riziko < 1:200, tj. 1:201 - ...)

 • Těhotná se zaregistruje k porodu a objedná se na ultrazvukové vyšetření ve 20-22. týdnu a 34. týdnu u nás při odběru PlgF, sFlt-1 a sEng! Nebude-li chtít objednat se k porodu – bude poučena o vyplnění formuláře o výsledku těhotenství na cfm.gynpor.cz
 1. Vyšetřující informuje o populačním riziku preeklampsie (2-8%)
 2.            Nabídne účast ve studii pro zpřesnění rizika odběrem PlGF, s-Flt-1 a sEng (zdarma, vyšetření se standardně nedělá, protože není hrazeno pojišťovnou, cena cca 1000 Kč) a současně zařazení do studie dalších genetických markerů (miRNA), ze stejného vzorku krve. Dá jí informovaný souhlas (označený K) a pošle na odběr na sálek.

 

 • Těhotná si napíše druhý den po odběru na sergiu.leahomschi@vfn.cz, který sdělí výsledek a navrhne další postup.

 

 1. Ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru (SKUPINA K + SKUPINA P)
  1. Standardní ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru
  2. Doplnit o hodnoty TK a PI v arterii uterina bilat.
  3. Těhotným s tlakem nad 140/90 vydat žádanky na odběr KO, kys. močové a JT + odběrovky a žádanky na sběr moče za 12 hodin (možno od půlnoci do poledne, tj. ranní moč a potom moč z dopoledne), donese ten den do odběrového centra – Karlovo nám. 32, kde se odebere i krev.  Je možné zvolit i jiný časový interval.

 

 1. SÁLEK
  1. kontrola podpisu infosouhlasu
  2. založení infosouhlasu do krabice pro Sergiu
  3. registrace k porodu u nás, objednání na UZ ve 20.-22. a 34. týdnu k nám (nebude-li chtít objednat se k porodu – bude poučena o vyplnění formuláře o výsledku těhotenství na cfm.gynpor.cz)
  4. odběr krve:

– 1x žlutá zkumavka (používaná na biochemické odběry)

– 1x fialová zkumavka (používaná na odběry TRF)

 1. označit zkumavky štítkem – dopsat na štítek K nebo P (dle infosouhlasu)
 2. vyplnit žádanku – štítek, datum, gestační stáří dle UZ (CAVE: žádanky jsou označený rovněž písmeny K nebo P)
 3. odeslat vzorky najednou po posledním I. trimestrálním vyšetření v ten den spolu s žádankami do Ústavu biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN (CAVE: volat vždy sanitáře, nevyužívat svozy), převoz vzorků vždy v termotašce
 4. bude-li poslední odběr těsně před koncem pracovní doby – bude nutno telefonický urgovat sanitáře aby vzorky dopravil do laboratoře (CAVE: vzorek nesmí zůstat přes noc v lednici)

 

Informace pro těhotné (odběr krve)                                                                K

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Vážená paní,

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumném projektu, který se zabývá novou metodou časného screeningu (odhadu rizika) rozvoje závažné preeklampsie v těhotenství ze vzorku žilní krve.

 

O co se jedná?

Účast v tomto výzkumném projektu je Vám nabízena protože na základě prvotrimestrálního screeningu Vám vyšlo nízké riziko rozvoje preeklampsie v těhotenství. Nejste tedy touto komplikaci těhotenství pravděpodobně ohrožena.

Preeklampsie je patologický stav v těhotenství, pro který je charakteristické zvýšení krevního tlaku spolu s vylučováním vyššího množství bílkovin močí. V extrémních případech může dojít k poruchám vidění, rozvoji celotělových křečí a bezvědomí. Preeklampsie je vzácnou, ale velmi závažnou komplikací v těhotenství, která může významně ohrozit zdraví matky i plodu. Stanovení co nejpřesnějšího individuálního rizika každé těhotné a následné častější sledování průběhu těhotenství a včasné zahájení léčby nebo prevence tohoto stavu u vysoce rizikových těhotných může významně zlepšit výsledek těhotenství a snížit rizika (pro matku i plod) spojená s rozvojem a projevem této komplikace těhotenství.

Abychom mohli tento výzkum provádět potřebujeme biologický materiál (krevní vzorek) jak od těhotných, u kterých bylo screeningem na konci prvého trimestru zjištěno zvýšené riziko preeklampsie, tak i od těhotných, u kterých zvýšené riziko preeklampsie bylo nízké. Posouzení eventuálních rozdílů ve složení krevních vzorků u žen s bezproblémovým těhotenstvím vůči vzorkům žen s těhotenstvím komplikovaným preeklampsií by zásadně přispělo ke zlepšení a upřesnění časného odhadu rizika rozvoje preeklampsie, což je klíčové pro úspěšnou prevenci a léčbu.

 

Cíl studie.

Cílem studie je podrobná biochemická a molekulárně genetická analýza množství angiogenních markerů (molekul jejichž zvýšené množství je spojeno s vyšším rizikem rozvoje preeklampsie), miRNA , případně dalších markerů na úrovni DNA a RNA, které jsou přítomny v krvi těhotných, a jejich následné porovnání s průběhem a výsledkem těhotenství.

Současně, na základě informaci o průběhu a výsledku Vašeho těhotenství (popř. výskytu preeklampsie), se budeme snažit nalézt odlišné množství těchto markerů u těhotných s bezproblémovým těhotenstvím (co se preeklampsie týče) a u těhotných, u nichž se rozvinula v průběhu těhotenství preeklampsie. Konečným cílem je stanovení pravděpodobnostních koeficientů, které poslouží k časnému (již na konci prvního trimestru těhotenství) upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

Vzhledem k tomu, že se neobejdeme bez informací o výsledku Vašeho těhotenství a nebyli bychom schopni bez těchto informací výzkum dokončit, žádáme Vás o aktivní zadání základních informací o výsledku těhotenství do formuláře na internetových stránkách Centra fetální medicíny,  http://cfm.gynpor.cz  S dotazy se můžete také obracet emailem na sergiu.leahomschi@vfn.cz.

 

Zařazení do studie, provedení vyšetření.

Zařazení do studie závisí pouze na Vašem rozhodnutí. Pokud budete souhlasit s účastí na studii, bude Vám v rámci biochemických vyšetření, pro které je nezbytný vzorek Vaší krve, odebráno cca 15 ml krve ze žíly, jež bude použita ke stanovení hladiny angiogenních markerů. Po odebrání vzorku bude vlastní analýza provedena v laboratořích Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice.

Výsledky studie budou souhrnně publikovány v odborné literatuře a mohou přispět ke zlepšení časného odhadu rozvoje preeklampsie v budoucnosti. Samozřejmým předpokladem bude přísná anonymita Vašich osobních údajů.

Má tato studie zdravotní rizika?

Tato studie není pro Vás spojena prakticky s žádným rizikem. Jedná se pouze o rutinní odběr vzorku žilní krve, který bude proveden v rámci biochemických vyšetření.

Má tato studie pro těhotnou nějaký přínos?

Bezprostřední přínos vyšetření angiogenních markerů z Vaší žilní krve pro Vás v současnosti není. Avšak v budoucnosti lze očekávat použití této metody v pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie. To by zásadně změnilo přístup ke sledování vysoce rizikových těhotenství a tím by snižovalo komplikace spojené s tímto závažným stavem v těhotenství.

Jsou výsledky studie důvěrné?

Výsledky této studie jsou důvěrné. Veškeré osobní informace zůstanou přísně důvěrné a nebudou zveřejněny.

Je možné odstoupit v průběhu studie?

Vaše účast na této studii je dobrovolná. V případě, že po svolení k účasti a podpisu informovaného souhlasu změníte názor, bude toto Vaše rozhodnutí plně respektováno.

 

Informace pro těhotné (odběr krve)                                                                P

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Vážená paní,

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumném projektu, který se zabývá novou metodou časného screeningu (odhadu rizika) rozvoje závažné preeklampsie v těhotenství ze vzorku žilní krve.

 

O co se jedná?

Účast v tomto výzkumném projektu je Vám nabízena protože na základě prvotrimestrálního screeningu Vám vyšlo zvýšené riziko rozvoje preeklampsie v těhotenství. Preeklampsie je patologický stav v těhotenství, pro který je charakteristické zvýšení krevního tlaku spolu s vylučováním vyššího množství bílkovin močí. V extrémních případech může dojít k poruchám vidění, rozvoji celotělových křečí a bezvědomí. Preeklampsie je vzácnou, ale velmi závažnou komplikací v těhotenství, která může významně ohrozit zdraví matky i plodu. Stanovení co nejpřesnějšího individuálního rizika každé těhotné a následné častější sledování průběhu těhotenství a včasné zahájení léčby nebo prevence tohoto stavu u vysoce rizikových těhotných může významně zlepšit výsledek těhotenství a snížit rizika (pro matku i plod) spojená s rozvojem a projevem této komplikace těhotenství.

Abychom mohli tento výzkum provádět potřebujeme biologický materiál (krevní vzorek) jak od těhotných, u kterých bylo screeningem na konci prvého trimestru zjištěno zvýšené riziko preeklampsie, tak i od těhotných, u kterých zvýšené riziko preeklampsie bylo nízké. Posouzení eventuálních rozdílů ve složení krevních vzorků u žen s bezproblémovým těhotenstvím vůči vzorkům žen s těhotenstvím komplikovaným preeklampsií by zásadně přispělo ke zlepšení a upřesnění časného odhadu rizika rozvoje preeklampsie, což je klíčové pro úspěšnou prevenci a léčbu.

 

Cíl studie.

Cílem studie je podrobná biochemická a molekulárně genetická analýza množství angiogenních markerů (molekul jejichž zvýšené množství je spojeno s vyšším rizikem rozvoje preeklampsie), miRNA, případně dalších markerů na úrovni DNA a RNA, které jsou přítomny v krvi těhotných, a jejich následné porovnání s průběhem a výsledkem těhotenství.

Současně, na základě informaci o průběhu a výsledku Vašeho těhotenství (popř. výskytu preeklampsie), se budeme snažit nalézt odlišné množství těchto markerů u těhotných s bezproblémovým těhotenstvím (co se preeklampsie týče) a u těhotných, u nichž se rozvinula v průběhu těhotenství preeklampsie. Konečným cílem je stanovení pravděpodobnostních koeficientů, které poslouží k časnému (již na konci prvního trimestru těhotenství) upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

Vzhledem k tomu, že se neobejdeme bez informací o výsledku Vašeho těhotenství a nebyli bychom schopni bez těchto informací výzkum dokončit, žádáme Vás o aktivní zadání základních informací o výsledku těhotenství do formuláře na internetových stránkách Centra fetální medicíny,  http://cfm.gynpor.cz. S dotazy se můžete také obracet emailem na sergiu.leahomschi@vfn.cz.

 

Zařazení do studie, provedení vyšetření.

Zařazení do studie závisí pouze na Vašem rozhodnutí. Pokud budete souhlasit s účastí na studii, bude Vám v rámci biochemických vyšetření, pro které je nezbytný vzorek Vaší krve, odebráno cca 15 ml krve ze žíly, jež bude použita ke stanovení hladiny angiogenních markerů. Po odebrání vzorku bude vlastní analýza provedena v laboratořích Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice.

Výsledky studie budou souhrnně publikovány v odborné literatuře a mohou přispět ke zlepšení časného odhadu rozvoje preeklampsie v budoucnosti. Samozřejmým předpokladem bude přísná anonymita Vašich osobních údajů.

Má tato studie zdravotní rizika?

Tato studie není pro Vás spojena prakticky s žádným rizikem. Jedná se pouze o rutinní odběr vzorku žilní krve, který bude proveden v rámci biochemických vyšetření.

Má tato studie pro těhotnou nějaký přínos?

Bezprostřední přínos vyšetření angiogenních markerů z Vaší žilní krve pro Vás v současnosti není. Avšak v budoucnosti lze očekávat použití této metody v pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie. To by zásadně změnilo přístup ke sledování vysoce rizikových těhotenství a tím by snižovalo komplikace spojené s tímto závažným stavem v těhotenství.

Jsou výsledky studie důvěrné?

Výsledky této studie jsou důvěrné. Veškeré osobní informace zůstanou přísně důvěrné a nebudou zveřejněny.

Je možné odstoupit v průběhu studie?

Vaše účast na této studii je dobrovolná. V případě, že po svolení k účasti a podpisu informovaného souhlasu změníte názor, bude toto Vaše rozhodnutí plně respektováno.

 

 

SOUHLAS TĚHOTNÉ S ODBĚREM KRVE

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Potvrzuji svým podpisem, že svoluji k odběru/odběrům cca 10 ml žilní krve za předpokladu zachování naprosté anonymity v souladu se zákonem na ochranu dat č. 101/2000 Sb. v platném znění zákona. Stvrzuji dále, že jsem byla informována, že materiál nebude sloužit ke komerčním, nýbrž výhradně k vědeckým účelům, o jejichž významu jsem byla poučena.

 

 

 

Datum: ………………                                                  

 

 

Podpis těhotné: ………………………….                Podpis a jmenovka lékaře: …………………………

 

 

 

 

 

 

SOUHLAS TĚHOTNÉ S ODBĚREM KRVE

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Potvrzuji svým podpisem, že svoluji k odběru/odběrům cca 10 ml žilní krve za předpokladu zachování naprosté anonymity v souladu se zákonem na ochranu dat č. 101/2000 Sb. v platném znění zákona. Stvrzuji dále, že jsem byla informována, že materiál nebude sloužit ke komerčním, nýbrž výhradně k vědeckým účelům, o jejichž významu jsem byla poučena.

 

 

 

Datum: ………………                                                  

 

 

Podpis těhotné: ………………………….                Podpis a jmenovka lékaře: …………………………

 

 


Výkon – FETOCIDA

Fetocida

Postup při samostatné fetocidě bez karyotypizace.

Podmínky:

 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaná žádost o ukončení
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

 

Fetocida je výkon, při kterém plodu intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce před indukovaným potratem.

Provádí se v den příjmu k indukci. Dokumentaci vypňujeme jako pro hospitalizovanou pacientku.

 

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

1.otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)

2.Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 1. pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 2. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 3. Závěry: vyplníme diagnozu (např. Spina bifida)

u kódů k vyšetření vybereme:

Superkonziliární UZ v graviditě………………………………………………………….. 63415

Ukončení ……………………………………………………………………………………….. 63239

 1. 6. Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a vybereme jednu z variant:
 • Fetocida jednočetná gravidita
 • Fetocida Rh negativní jednočetná gravidita
 • Fetocida vícečetná gravidita
 • Fetocida Rh pozitivní vícečetná gravidita

 

Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b).

 

Přiložíme souhlas s výkonem vytištěný z Astrai. (Souhlas s invazivním výkonem)

 

Odpoledne před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 1. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 2. sloupec: název výkonu Fetocida – propiskou a její číslo do kroužku
 3. sloupec: indikace
 4. sloupec: proškrtnout
 1. sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • genetickou indikaci
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli.

Do propouštěcí zprávy dopisujeme: KS a Rh pacientky neznámá, proto por. as Pokusná odebrala a odeslala krev na hematologické vyšetření. Bude-li výsledek protilátek negativní, doporučuji aplikovat anti-D globulin po potratu plodu.

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas a podepíše jej.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka plodu aplikovat látku, která jej zastaví
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu.
 • Cca 15-30 minut po výkonu je UZ kontrola, za výkon dopadl, tak jak jsme chtěli.
 • Po té ji odvedeme na oddělení/internu/příjem (dle situace a plánu)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k ukončení (AMC)

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

genetická zpráva

žádost o fetocidu 

podepsaný informovaný souhlas s výkonem

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a najde vhodné místo k punkci.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl (a řádně ji označíme)
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

 

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akci plodu (plodů).

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:        1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:        1. řádek počet vpichů

9.sloupec:        1. řádek proškrtnout

10.sloupec:      1. řádek proškrtnout

12.sloupec:      1. řádek lékař (je-li supervize zapisujeme ji do 2. řádku.)

2. řádek por. as.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo a zapíšeme si na papírek kolik kusů jakého prádla jsme použili. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru.

Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámky zapíšeme heslo, které má/bude mít pacientka v souhlasu s hospitalizací.

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a vybereme si jednu z možností (jednočetná/vícečetná grav.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b).

V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Doporučení: pokračovat v ukončení těhotenství dle plánu z data 1.1.2015, pokud je třeba aplikovat anti-D, píšeme: po potratu plodu aplikovat anti-D.

Pokud se probandka cítí dobře, může se převléknout (nebo nemusí). Pacientku ve všemi dokumenty doprovodíme na ambulanci/oddělení nebo internu (dle plánu k ukončení).

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     zaškrtneme medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Celkově podáno KCl.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

Pokud jsme odebírali výzkum pro Ing. Hořínka: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – odběr krve (09119).

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo oddělení, kde je pacientka hospitalizovaná) – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce odebírali krev na výzkum, po načtení výkonu zadáme ještě do kolonky výkon číselný kód 09119 a stiskneme Enter.

Je třeba vymazat: lokální anestezii, Mezokain a edukační pohovor.

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí:  Souhlas s výkonem, genetické zpráva a zpráva pro oddělení.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – Amniocentéza – VIROLOGIE

AMC – Virologie

Podmínky:

 • Je součástí buď genetického vyšetření
 • Nebo při opakovaném odběru

Žádanka se nachází u staniční v budníčku

Na žádanku dáme štítek pacientky, vyplníme nákladové středisko, lékaře, datum a čas odběru telefon, razítko kliniky a podpis lékaře.

Do stručné epikrízy zapíšeme: prosíme o vyšetření aerobní vody plodové – opakovaný odběr (nebo první odběr).

V jiných materiálech zaškrtneme:  voda plodová.

 

Odebíráme 2 ml vody plodové do standardní stříkačky, kterou označíme štítkem se jménem probandky. Zajistíme uzávěrem na infuze.

 

Odesíláme jak standardní náběr (ve 2 sáčcích s žádankou) na virologii – odnáší náš sanitář.

Do systému Medea se vykazuje jako odběr plodové vody. V případě, že je součástí Amniocentézy, tak se znovu nevykazuje. Pokud je součástí např. IUTRF, přidáváme kód  63311 – odběr plodové vody

V Astraie v položce Materiál k vyšetření se zaškrtne Plodová voda a vybere se MIKROBIOLOGIE.

Do závěru se dopisuje text:

Materiál byl zaslán na genetické vyšetření … A dále byly odebrány 2ml vody plodové odeslané na mikrobiologické vyšetření.

  

 

                                                                                  Poslední editace: 10.03.2021


Výkon – ODBĚRY KRVE

                     Odběry

 1. trimestrální screening: PAPP-A, β- hCG, PlGF =  1x žlutá zkumavka s gelem – biochemie

vytištění žádanky:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve…..09119)
 • zprávy: vybrat text: VVV – poukázky a vybrat scr. VVV v I. trimestru před NT

vyplnit počet plodů a hmotnost, ztmavit název (ctrl+b)

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

odeslat na: doc. Malbohan (napsat na sáček)

 

Těhotenské náběry v 10.t.t.:

vytištění žádanek:

Astraia:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve……09119)
 • zprávy: klikneme na symbol + u ŽÁDANKY a vybereme Transfuzní oddělení a ztučníme nadpis (ctrl+b).

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

 

KS, Rh, Coombs = 1x velká tmavě fialová zkumavka na žádance přepsat hematologii na TRF na sáček napsat TRF

 

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den, kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběry:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

CHL                                       Hematologie                                    KO+diff. Strojový

ÚLBLD                                 Serologie                                          HBsAg+ konfirmace

anti-HIV 1,2 + p24

screen (SYFILIS)

=VDRL/RPR +EIA screen Ab

(z automaticky vybraných  odznačíme TPHA test z likvoru)

Biochemie                              Rutiní                                                 Glukóza

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Dg. zákl. (Z358,…) a do informací pro laboratoř napíšeme: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

 

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

KO, diff. = 1x malá světle fialová zkumavka na sáček napsat HEMATOLOGIE

HIV, HBsAg, VDRL+Elisa scr. = 1x velká žlutá s gelem nebo 2x malá červená zkumavka na sáček napsat SÉROLOGIE

Glukóza = 1x velká žlutá s gelem na sáček napsat ÚKBLD

 

Náběry ve III. Trimestru-vaginální porod:

vytištění žádanek:

Astraia:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve……09119, C-odběr biologického materiálu…….. 09115)
 • zprávy: klikneme na symbol + u Žádanky a vybereme Transfuzní oddělení a ztučníme nadpis (ctrl+b).

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

 

KS, Rh, Coombs = 1x velká tmavě fialová zkumavka na žádance přepsat hematologii na TRF na sáček napsat TRF

 

U staniční z budníčku si vyndáme žádanku na kultivaci a vyplníme. Do epikrízy píšeme: GBS src. – Prosíme testovat pouze streptokoka. 

 

kultivace z hrdla děložního = odběrová štětka (provede lékař) na sáček napsat MIKROBIOLOGIE

 

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den, kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběry:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

CHL                                       Hematologie                                       KO+diff. Strojový

ÚLBLD                                 Serologie                                            HBsAg+ konfirmace

anti-HIV 1,2 + p24

screen (SYFILIS)

=VDRL/RPR +EIA screen Ab

(z automaticky vybraných odznačíme TPHA test z likvoru)

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Dg. zákl. (Z358,…) a do informací pro laboratoř napíšeme: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

 

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

KO, diff. = 1x malá světle fialová zkumavka na sáček napsat HEMATOLOGIE

HIV, HBsAg, VDRL+Elisa scr. = 1x velká žlutá s gelem nebo 2x malá červená zkumavka na sáček napsat SÉROLOGIE

 

Náběry ve III. trimestru – před SC :

vytištění žádanek:

Astraia:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve……09119)
 • zprávy: klikneme na symbol + u Žádanky a vybereme Transfuzní oddělení a ztučníme nadpis (ctrl+b).

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

 

KS, Rh, Coombs = 1x velká tmavě fialová zkumavka na žádance přepsat hematologii na TRF na sáček napsat TRF

 

U staiční z budníčku si vyndáme žádanku na kultivaci a vyplníme. Do epikrízy píšeme: GBS src. – Prosíme testovat pouze streptokoka. 

 

kultivace z hrdla děložního = odběrová štětka (provede lékař) na sáček napsat MIKROBIOLOGIE

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběry:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

CHL                                       Hematologie                                      KO+diff. Strojový

ÚLBLD                                 Serologie                                            HBsAg+ konfirmace

anti-HIV 1,2 + p24

screen (SYFILIS)

=VDRL/RPR +EIA screen Ab

(z automaticky vybraných odznačíme TPHA test z likvoru)

CHL                                       Hematologie                                      Quick, APTT

 

 

Biochemie                              Rutinní

1. Natrium

 1. Kalium
 2. Chloridy
 3. Calcium
 4. Železo
 5. Močovina
 6. Kreatinin
 7. Kys. Močová
 8. cholesterol
 9. HDL cholesterol
 10. LDL cholesterol
 11. Triacylglyceroly
 12. Bilirubin celkový
 13. ALT
 14. AST
 15. ALP
 16. GGT
 17. CHE
 18. celk. bílkovina
 19. glukóza
 20. glykovaný hemoglobin

 

( 1.,2.,3.,4. – není povinné, ale s výhodou)

(20. a 21. – pokud má pacientka diabetes, tak se zaškrtává 21, pokud ho nemá tak 20.)

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Dg. zákl. (Z358,…) a do informací pro laboratoř napíšeme: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

KO, diff. = 1x malá světle fialová zkumavka na sáček napsat HEMATOLOGIE

HIV, HbsAg, VDRL+Elisa scr. = 1x velká žlutá s gelem nebo 2x malá červená zkumavka na sáček napsat SÉROLOGIE

APTT a QUICKŮV test = 1x malá modrá zkumavka na sáček napsat Prof. KVASNIČKA

Jaterní testy = 1x velká žlutá s gelem na sáček napsat ÚKBLD

 

 Protilátky:

vytištění žádanky:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu (alloimunizace o360 ) a kód k vyšetření C-odběr krve…09119)
 • pokud jde o opakovaný odběr: zprávy: napsat: „opakovaný odběr

 

u ženy: 1x velká tmavě fialová zkumavka (posíláme na TRF)

tisknout jako TRF ST. – protilátky

 

U Rh negativních pacientek odebíráme na 1. návštěvě ještě navíc:

2x velká tmavě fialová zkumavka – pro ing. Hořínka (dát do ledničky)

a odebrat stěry DNA (2ks stětky Albertov).

vytištění zádanky:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu (aloimunizace o360 ) a kód k vyšetření (odběr krve…09119)

tisknou jako Hořínek – DNA

V případě, že má Rh negativní probandka pozitivní protilátky, odebíráme i otce dítěte:

u partnera: 1x velká tmavě fialová zkumavka (posíláme na TRF) (Dg. Imunizace partnerky)

 

VZOR žádanky u protilátek:

Odběr hCG:

odebereme 1x žlutá zkumavka biochemie na sáček napsat  ÚLB LD

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběr:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

ÚLBLD                                 ÚLBLD rutina                                   hCG (v základních hormonech)

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Zákl. Dg. (např.: Z320 – těhotentsví dosud nepotvrzené) a do informací pro laboratoř napíšeme: např.: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

 

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny zobrazené lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

Vykazování do systému Medea:

po přihlášení do Medee si otevřene POR-UZ výkonový sálek

vyhledáme si danou probandku. (dle jména nebo rč)

v obrázkové liště vybereme symbol měšce (otevře se nové okno)

Vyplníme:

 • zákl. Dg. (číslo dg. najdeme v Astraie v závěrech)
 • druh vyšetření – VŽDY č. 2
 • kontrola datumu
 • výkon: 09119 ……… (odběr krve)

Potvrdíme Entrem a uzavřeme.

 

Poslední editace: 11.03.2021


Výkon – Odběry Ing. Hořínek

Postup při odběrech pro Ing. Hořínka

 

Odebíráme pouze těhotné s prokázanou chromozomální aneuploidií. Minimálně 1x zkumavku Streck (ideálně 2), pečlivě promíchat, NECHLADIT, na žádanku dopsat Trisomie.

 

Vykazování do systému Medea:

Po vybodování všech výkonů, přidáváme ještě odběr moče a krve.

 

Vyplníme:

 • druh vyšetření – VŽDY č. 2
 • výkon: 09119 …….. (odběr krve)

Potvrdíme Entrem a uzavřeme.

 

poslední editace: 11.03.2021