Výkon – Hospitalizované pacientky

Výkony u hospitalizovaných pacientek

– neplatí pro IUTRF

Odlišnosti v propouštěcí zprávě:

 • vyplnit čas kdy byl zahájen a ukončen výkon
 • doplnit ordinace lékaře
 • v podpisech musí být uvedené i jméno porodní asistentky, která u výkonu asistovala
 • nevypisujeme souhas s ambulantní péčí – pacientka má podepsaný souhlas s hospitalizací. Na Informovaný souhlas s výkonem napíšeme do horího rohu: Hospitalizace

Opět rozlišujeme zda má paní Rh + nebo – .

Anti-D podávají na oddělení, my jej pouze zapíšeme do ordinací.

Vykazování výkonu pro pojišťovnu:

V systému Medea:

Žadatelem není genetik, který paní posílá, ale oddělení na kterém je probandka hospitalizovaná.

 

U hospitalizovaných pacientek se NEVYKAZUJE:

Edukační pohovor

Lokální anestezie

Mezokain

U hospitalizovaných pacientek na Souhlas s invazivním výkonem napíšeme propiskou hospitalizace a Souhlas řadíme jako první dokument. Tyto ženy nepodepisují souhlas s ambulantní péčí. Pouze se jich vyptáme na heslo, souhlasy a zákazy, které zapíšeme do Astrai.

Poslední aktualizace: 10.03.2021


Výkon – AMNIOINFUZE

Amnioinfuze

Podmínky:

 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný sohlas s ambulantní péčí (pokud není probandka hospitalizovaná)
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Příprava dokumentace se provádí předem:

Většinou probíhá i karyotypizace plodu – odebíráme i 20ml vody plodové.

(pokud neprovádíme i karyotypizaci, nevyplňujeme amniocentézu)

 

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření pokud budeme provádět v jiný den než v den rozhodnutí
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu (oligohydramnion)

pokud děláme i karyotyp, vyplníme genetika do odesílající lékař

 1. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 2. Závěry: vyplníme diagnozu Oligohydramnion

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.…………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………… 63415

Amnioinfuze…………………………………………………………………………………….. 63311 

popřípadě i:

Amniocentéza ………………………………………………………………………………….. 63311

 

Vytiskneme případně :

Soubor žádanek AMNIOCENTÉZA

v systému Medea:

 • Por-UZ výkonový sálek
 • najdeme danou probandku
 • výběr: TISKY – samolepky po řadách- 01 = tisk

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Amniocentézou

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Amniocentéza
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Odpoledne před výkonem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec:  1. řádek datum

 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec:  1. řádek  jméno (tiskace)

 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec:  2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: označení výkonu – AMNIOINZUFE – zelenou fixou a její číslo do kroužku

5.sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým zvýrazňovačem

6.sloupec: genetika –  KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V případě AMC:

si připravíme 2x žlutou zkumavku na VP, označené štítky dané probandky.

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

Ohřejeme fyziologický roztok (množství určí lékař – a je vhodné ohřát o 1 lahvičku víc). Do dřezu dáme špunt, ohřejeme vodu v rychlovarné konvici, roztoky jí přelijeme a necháme ohřívat.

 

V případě amniocentézy:

Pokud je indikováno i vyšetření PCR, zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko/zápis výkonu, razítko kliniky a podpis.

 

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

 

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

 

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva

1x naše malá žádanka

pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x

 

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

Probandka si oběma stětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l.7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • necháme ji v kabince převléknout do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas, souhlas s ambulantní péčí a podepíše je. Pokud chce být informována telefonicky, musí mít zaškrtnutou tuto formu komunikace a vyplněné HESLO. Poté nám je odevzdá.

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), pronikneme jehlou přes stěnu břišní a tlakem pomalu doplníme určené množství fyziologického roztoku.
 • Je-li indokována i karyotypizace, po dolpnění odebereme 20ml vody plodové na toto vyšetření. (počítá se s tím už při podávání fyziologického roztoku)
 • Výkon má riziko10% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu dáme probandce vložku a ta na odpočívárně 20 minut posedí. Po 20 minutách je třeba zjistit zda probandce voda plodová neodtéká. Poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • O výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 2 až 3 týdny. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud výkon indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina volá l.7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

Výkon provádějí vždy 2 porodní asistentky.

 

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

klobouček

nástavec na roztoky

ohřátý Fyziologický roztok v požadovaném množství

modrý vacutainer

2x zkumavku se štítkem

nesterilní rukavice

 

Pojízdný stolek:

Na stolek přestříkaný desinfekcí rozložíme sterilní plenu nebo podložku.

Na ni si sterilně připravíme:

2x stříkačka 60ml

2ml stříkačka

jehlu k AMC

dětský set 150cm

sterilní rukavice pro asistentku

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

 1. Na stůl připravíme podepsaný informovaný souhlas – podpis a jmenovka lékaře, datum a čas
 2. (pokud máme i genetickou indikaci)
 3. Nebude-li probandka hospitalizována: Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem (jmenovka, podpis, datum, čas). V případě, že probandka vyjádří jakýkoliv nesouhlas, je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

Jedna z asistentek si oblékne sterilní rukavice (SA). Druhá obíhající asistentka (OA) nasadí nástavec do prvního roztoku a SA si sterilně natáhne plnou 50 ml stříkačku roztoku. Potom na ni nasadí dětský set a naplní jej roztokem. Dětský set si přidrží a od OA si dotáhne roztok, aby měla plnou stříkačku. Tu napojí opět na dětský set s roztokem a odloží. Poté naplní i druhou 50ml stříkačku. OA zavolá lékaře.

 

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní OA nalije desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vloží do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodí do koše.
 • Obejde UZ přístroj a vyndá sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podá lékaři. (Dává pozor, aby nekápla desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař si najde vhodné místo k punkci a SA mu podá jehlu.
 • Po provedení punkce na pokyn lékaře SA zkusí 2ml stříkačkou aspirovat, zda teče voda plodová (při anhydramnionu toto není možné)
 • SA na pokyn lékaře na konus jehly nasadí dětský set a pomalu aplikuje fyziologický roztok. Nahlas počítá podané mililitry.
 • Když aplikuje 1 stříkačku, přidrží si dětský set aby se nanaplnil vzduchem a připojí druhou stříkačku a aplikuje dále.
 • Během aplikace 2. stříkačky OA natáhne další roztok do první stříkačky a odloží ji na dříve sterilní stolek.
 • Lékař rozhoduje o podaném množství roztoku a případném odběru vody plodové na karyotyp.
 • Pokud budeme karyotypizovat, sejme dříve SA dětský set z jehly, nasadí klobouček a zkumavku na odběr vody plodové.
 • OA Zkontroluje s probandkou její rodné číslo a nalepí štítky na naplněné zkumavky.

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane, dostane vložku a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:     1. řádek přístup (mimo/trans = přes placentu)

8.sloupec:     1. řádek počet vpichů

9.sloupec:     1. řádek množství odebraného vzorku

10.sloupec:   1. řádek kvalita vzorku (čirá, zkalená, sang.,….)

12.sloupec:   1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)

 1. řádek porodní asistentka

od 8. sloupce dál na spodní řádky napíšeme modrou fixou množství přidaného roztoku:  + 000ml F Θ

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

Do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme ze stavu.

 

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení výkonu:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astria vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámky napíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí.

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

Amniocentéza:           vyplníme: operatér, asistent

Amnioinfuze:             vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Amniocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti.

Pokud byla i karyotypizace, napíšeme: Amniocentéza, Amnioinfuze. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: kromě odběru, napíšeme i : adále bylo přísně sterilně dodáno 000 ml Fyziologického roztoku. Výsledek protilátek, aplikace Anti-D (podis a jmenovku asistentky), čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část texu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly, objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po AMC a Amnioinfuzi.

Pokud se probandka cítí dobře a neodtéká vody plodová, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži.

Amniocentéza:            vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Pokud bylo odebráno PCR 13, 18, 21, X, Y, zapíšene jej do poznámek.

Amnioinfuze:              vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, podaný objem a druh tekutiny.

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: plodová voda. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR (bylo-li odebíráno).

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215)

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno A – Stisk ENTER

Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři. Do sáčku se zkumavkami přidáme 2 volné štítky!

 

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra.. Žádanky do této laboratoře musí obsahovat podpis odebírajícího lékaře!

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledek PCR či karyotypu.

 

Poslední editace: 10.03.2021


Výkon – INTRAUTERINNÍ TRANSFUZE

IUTRF

Intraumbilikální transfuze

 

Podmínky:

 • Stáří těhotenství od 20. týdne těhotenství do 34.týdne těhotenství
 • naměřená hodnota PSV v MCA nad 1,5 MoM, hydrops plodu, ascites
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem (do levého horního rohu napíšeme Hospitalizace)
 • pacientka musí být hospitalizovaná minimálně den předem na oddělení P2 (rizikové těhotenství), (cca 3 denní hospitalizace)

Souhlas s Intrauterinní transfuzí plodu

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Intrauterinní transfuze plodu
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Při rozhodnutí o transfuzi:

Objednání krve: staniční sestra nebo jiná k tomu určená osoba zavolá l. 2751 (transfuzní lékař) a nahlásíme: jméno pacientky, rodné číslo, KS, datum podání, první/opakované podání, množství (určí náš lékař).

např. Paní Pokuska Pokusná, na 1.1.2015, 75ml 80 Htc, opakovaná transfuze.

Žádanku a odběr krve na výrobu transfuze připravují na rizikovém těhotenství, kam paní pošleme.

Před každou transfuzí (nebo den předem při rozhodnutí) musí mít pacientka UZ vyšetření.

Dále je potřeba pacientce zajistit lůžko na rizikovém těhotenství. V systému Medea v sekci UZ sálek si najdeme danou pacientku. Klikneme v horní liště (psané textem – ne obrázky) na položku diář vybereme (POR-P2) Porodnice – patologické těhotenství. Otevře se nám diář. Vlevo nahoře vyberu požadované datum (1. Den hospitalizace) a dvojklikem vyberte danou hodinu v kolik má pacientka přijít na příjem na P2. Pacientku poučíme, ať přijde na 8:00.

Do poznámky v diáři napíšeme: IUTRF 1.1.2015 (datum kdy se bude TRF provádět.)

Příprava dokumentace se provádí předem:

 

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat aloimunizace Rh nebo aloimunizace jiná, hydrops…

 1. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace aloimunizace Rh nebo aloimunizace jiná, hydrops….
 2. Závěry: vyplníme diagnozu (aloimunizace Rh nebo aloimunizace jiná, hydrops)

u kódů k vyšetření vybereme:

 

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………. 63415

Intraumbilikální transfuze………………………………………………………………… 63329 

 

vytiskneme:

Dopis 2, rozkliknout složku žádanky a vybrat Transfuzní oddělení. Vytisknout jako obecný dopis s hlavčkou, Červeně dopsat: STATIM před IUTRF – nenarozeno

 

v systému Medea:

Por-UZ výkonový sálek

najdeme danou probandku

výběr: TISKY – samolepky po řadách- 03 = tisk (tenkým červeným propisovačem napíšeme na jednu: PŘED IUTRF NENAROZENO a na další PO IUTRF NENAROZENO)

 

ŽÁDANKY (bližší popis postupu viz. Žádanky Medea)

přidat – odběr na oddělení – přepsat na plánované datum výkonu, zaškrtnout kolonku STATIM, zaškrtnout kolonku tisknout plánovaný datum.

 

CHL – KO, Retikulocyty

Obecné údaje – vyplníme lékaře, č. dg., do informací pro laboratoř napíšeme:

grav. hebd. 00+00

PŘED IUTRF NENAROZENO

 

potvrdíme zelenou fajfkou.

Celý postup zopakujeme

přidat – odběr na oddělení – přepsat na plánované datum výkonu, zaškrtnout kolonku STATIM, zaškrtnout kolonku tisknout plánovaný datum.

CHL – KO, Retikulocyty

Obecné údaje – vyplníme lékaře, č. dg., do informací pro laboratoř napíšeme:

grav. hebd. 00+00

PO IUTRF NENAROZENO

potvrdíme zelenou fajfkou.

Dále z budníčku u staniční připravíme Výdejku TRF přípravků a Žádanku o TRF přípravek.

Na klinický souhlas s transfuzí, který je v posledním šuplíku (Informovaný souhlas s TRF) nalepíme štítek dané pacientky a přiložíme jej k souhlasu s výkonem.

Ze stejného šuplíku si vyndáme i Evidenci používání zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele. Do kolonky pacienta nalepíme další štítek.

Souhlas s invazivním výkonem vytištěný z aplikace Recepty. (na něj vpravo nahoru napíšeme: HOSPITALIZACE a číslo chorobopisu)

Odpoledne před výkonem zapíšeme do sešitu:

 • sloupec: 1. řádek datum
 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 • sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 • sloupec: řádek stáří těhotenství
 • sloupec: zkratka výkonu: (jedná-li se o opakování) 1. řádek AMC– propiskou
 1. řádek TRF a číslo daného výkonu do kroužku – červený tenký propisovač
 2. řádek KDC a číslo daného výkonu do kroužku – červený tenký propisovač
 • sloupec: 1. řádek na začátek Hb, doprostřed Htc – červeným tenkým propisovačem
 1. řádek indikace (aloimunizace Rh, aloimunizace jiná, hydrops,….)
 • sloupec: laboratoř – hemat. (vzorek krve se posílá na hematologii), pokud odebíráme i vodu plodovou na 2. řádek píšeme mikrob. (posíláme na mikrobiologii)
 • sloupec: krevní skupina

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

V den výkonu:

Ráno v den výkonu zavoláme na expedici transfuzního oddělení. l.2756 a zeptáme se, zda již je krevní konzerva připravená. Pokud ano, zavoláme sanitáře (*20232, nebo l.7302), aby pro ni došel a žádanku si vyzvedl na oddělní P2 – rizikové těhotenství.

 

Zapíšeme výkon do Transfuzní knihy:

Datum,  KS+Rh konzervy, množství:1TU, jméno pacientky, oddělení datum příjmu konzervy a datum tansfuze.

 

Po dodání konzervy:

Krevní konzerva příjde se 2 průvodními listy:

 • Předtransfuzní vyšetření
 • Výdejový doklad

 

Nyní je potřeba ZKONTROLOVAT zda všechny údaje HLAVNĚ ČÍSLO KOZERVY odpovídá všem průvodním listům.

 

Konzervu je potřeba zahřát na teplotu těla (vlastním tělem)

Do sešitu doplníme číslo krevní konzervy a obsah Htc a Hb.

Do Transfuzní knihy doplníme číslo krevní konzervy.

Následuje příprava výkonového sálku:

Intraumbilikální transfuzi dělají vždy 2 asistentky a 1 lékař.

Pro ulehčení asistentky pojmenujeme Sterilní a Obíhající.

Přípravu sálku provádí obě asistentky, později mají každá své úkoly.

Již při přípravě sálku mají obě asistentky čepici a roušku.

 

Z ohřáté krevní konzervy odstřihneme váleček na křížový test.

Křížový test je uložen v lednici s léky.

Na kartičku s testem nalepíme štítek se jménem pacientky. A naneseme dle návodu roztoky A a B. Jehlou uděláme dírku do válečku s krví a kápneme na určená místa. Plastovou tyčinkou rozmícháme krev s roztoky. KREV SE NESMÍ SRAZIT!!!! Kartičku s křížovým testem položíme na stojan na zkumavky.

Z lednice vyndáme Arduan –

dvousložkový preparát na zklidnění plodu. (Je třeba ho den předem vyzvednout na dětském ARO – proti porodnímu sálu II.) Do 10 ml stříkačky natáhneme obsah 2ml lahvičky s Natriem chloratii a ten přesuneme do skleničky s tabletou Arduanu. Ta se lehce promíchá, aby se tableta řádně rozpustila. Po té natáhneme 1ml (půlka obsahu) do stříkačky a přidáme 9ml Fyziologického roztoku. Stříkačku viditelně označíme lihovou fixou písmenem A. 1ml = 0,2mg, 0,1 ml = 0,02mg

Na odkládací stolek si připravíme žádanku na KO a retikulocyty před TRF a žádanku na Rh Coombs z fetální krve. Dále 2 igelitové sáčky (na jeden napíšeme lihovou fixou PŘED TRF STATIM).  Do stojanu na zkumavky připravíme 3 malé světle fialové zkumavky EDTA (1 je záložní). A před stojan 2 růžové jehly.  Do levé části si dáme černou jehlu na kordocentézu.

Do patra stolku (na krabici se zkumavkami si připravíme další 2 igelitové sáčky (na jeden napíšeme PO TRF STATIM), a žádanku na KO a retikulocyty a žádanku na případnou Mikrobiologii).

 

Jednu emitní misku a desinfekci Skinsept mucosa přesuneme do prostředního či levého stojanu.

Do volného prostoru za ultrazvukovým přístrojem přesuneme prázdný odkládací stolek z rohu místnosti.  Na něj sterilně rozložíme jednu sterilní podložku (uložena v levé spodní skříňce pod pracovním pultem). Na ni přísně sterilně připravíme:

5x stříkačka 5ml, 1x stříkačka 2ml, 2x jehla zelená, 1x trojcestný kohout, 1x stříkačka 5ml jištěná na transfuzi, 2x dětský set 1,5m, tampony. Vše sterilně zakryjeme vysterilizovanou plenou.

Na příruční pult pro lékaře sterilně rozložíme náš balík obsahující:  sterilní podložka, 2x plena nebo rouška, Petriho miska, dlouhý pean, 5x tampon. K němu přidáme 2x sterilní empír a 2x sterilní rukavice – jedny pro lékaře, jedny pro Sterilní asistentku.

Nyní si vybalíme transfuzní set, uzavřeme jej a napojíme na krevní konzervu. Ostrým hrotem setu nesmíme protrhnout plastový obal konzervy. V baňce si vytvoříme vysokou „hladinku“ , otevřeme červený vzduchový kryt a pomalu pustíme kolečkový uzávěr tak, abychom naplnili krví skoro celý set.

Nyní je sálek k výkonu připraven.

Zavoláme na P2 – rizikové těhotenství, aby pacientku poslali. Zavoláme na porodní sál II –  l.7420, kdy můžeme začít s transfuzí. Bez zajištěného sálu nelze transfuzi provádět. A zavoláme 2 sanitáře (l. 7302, *20232).

Po příchodu pacientky následuje poučení.

 

Měla by míti prázdný močový měchýř.

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí, zda není na desinfekci alergická), za UZ kontroly provedeme vpich do pupečníku plodu, odebereme vzorek krve na vyšetření jeho krevního obrazu, podáme transfuzní krev a opět odebereme vzorek na aktuální krevní obraz.
 • Po výkonu bude pacientka převezena na porodní sál, kde jí natočí záznam CTG, pokud bude vše v pořádku, přeloží ji zpět na rizikové těhotenství,
 • Následující den se ultrazvukem zkontrolují průtoky v MCA a v intraumbilikální artérii. Budou-li výsledky v pořádku, objednáme ji na další UZ kontrolu a může býti propuštěna dle aktuálního stavu domů.
 • V případě komplikací (bradykardie plodu) ať při výkonu či těsně po něm, bude indikován SC (císařský řez).
 • Dotazy pacientek

 

Dáme pacientce podepsat a) Souhlas s invazivním výkonem, za b) Souhlas s Transfuzí

Při první aplikaci s pacientkou v systému Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek napíšeme heslo, které má pacientka v souhlasu s hospitalizací

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme, že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již těhotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

 

!!! Již pří přípravě výkonového sálku musí mít porodní asistentky roušku a čepici!!!!

 

Postup při transfuzi:

(pro přehlednost značíme asistentky SA – sterilní asistentka a OA – obíhající asistentka)

SA, za spolupráce druhé asistentky, si na ruce nalepí buničinové čtverečky, oblékne si sterilní empír a sterilní rukavice.

Přejde mezi drátěný odkládací systém a lůžko pro pacientku. Obíhající asistentka ji přisune židli a pojízdný stolek s připravenými stříkačkami tak, aby všechno zůstalo sterilní. Zatímco OA  pokládá pacientku, sejme SA ze stolku plenu a podá jí OA.. (Ta ji v případě, že by se pacientce udělalo mdlo, namočí do studené vody a dá ji se pacientce na hlavu).

Nyní si SA napojí dětské sety na protilehlé konce trojcestného kohoutu. Na poslední volný konec našroubuje jištěnou stříkačku na transfuze.

Zatímco si SA připravuje stolek, dojde OA pro pacientku, nechá ji se položit na lehátko a pomůže jí vypodložit srolovanou podložkou záda. Sterilně podá SA jehlu na kordocentézu. Vezme si rukavice a se SA spojí dohromady dětský set a infuzní set s napuštěnou krví.

OA nabízí konce infuzního setu, ze kterého sundala ochranný kryt a SA do něj našroubuje konec dětského setu. Při této proceduře musí být stále zachována sterilita. OA otevře naplno kruhový uzávěr infuzního setu a SA nechá krví naplnit přítokový dětský set a cca 10cm odtokového setu.

Pak přetočí kohout tak aby byl spuštěn přítokový set a jištěná stříkačka, kterou naplní celou krví.

Dále přetočí kohout tak, aby byla spuštěna stříkačka a odtokový set, který stiskem stříkačky naplní celý krví.

Opět otočí kohoutem na stříkačku a přítokový set a doplní stříkačku.

 

Nyní obě asistentky zkontrolují celý systém – UVNITŘ SE NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÁ VZDUCHOVÁ BUBLINA

           

Dále OA přidrží SA stříkačku s Arduanem,tak aby si jej SA mohla zelenou jehnou sterilně natáhnout do 2ml stříkačky. SA si potě odloží stříkačku s Arduanem na stolek tak, aby se o ni nezranila.

Zatímco SA plní sety, pomůže OA lékaři se sterilně oblékout do empíru a pak spolu s SA znovu zkontrolují celý systém – UVNITŘ SE NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÁ VZDUCHOVÁ BUBLINA. A číslo konzervy.

 

Samotný postup:

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní OA nalije desinfekci (skinsept mucosa).
 • OA vezme emitní misku a počká, až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vloží do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodí do koše.
 • Obejde UZ přístroj a vyndá sondu, kterou odezinfikuje Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podá lékaři. (Dává pozor, aby nekápla desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař si zvolí místo vpichu (volná klička či úpon pupečníku).
 • OA sterilně nabídne SA černou jehlu na transfuzi. Ta ji vyjme i s plastovým obalem a položí si ji na stolek. Obal od jehly OA schová a po skončení se nalepí do evidence materiálu.
 • SA se postaví, připraví si do ruky jehlu na punkci a jednu 5ml zkumavku. OA se připraví na přepíchnutí fetální krve ze stříkačky do první EDTA zkumavky (malá světle fialová).
 • SA podá jehlu lékaři, ten ji vytáhne z obalu, provede punkci a nahlásí její místo (úpon/volná klička)
 • SA vytáhne z jehly mandrén a odloží jej. Poté nasadí na konus jehly 5ml stříkačku a zkusí aspirovat. Pokud je cítit podtlak, ale neteče krev, hlásí „stěna“. Pokud teče krev, odebere cca 1ml fetální krve. Stříkačku s krví, podá OA a to tak, aby se neznesterilnila.
 • OA pomocí jehly přepíchne fetální krev do malé světle fialové EDTA zkumavky, napíše čas odběru na žádanku o krevní obraz, vše zabalí (zkumavka, žádanka na hematologii, žádanka na transfuzní oddělení) a předá prvnímu sanitáři. Ten vyběhne směr hematologie, kde počká, až krev stočí a se stočeným vzorkem běží na transfuzní oddělení.
 • Mezitím se lékař rozhodne, zdase bude podávat Arduan, nebo ne. Pokud ano, řekne množství, které SA aplikuje z předem připravené stříkačky. Nyní na pokyn lékaře SA našroubuje konec odtokového infuzního setu na konus jehly. A začíná samotná transfuze.

 

SA otáčením trojcestného kohoutu střídavě natahuje krev do stíkačky a tlakem ji aplikuje do pupečníku plodu. Nejprve otočí trojcestným kohoutem tak, aby byl průchodný spoj – Stříkačka-odtok, zahlásí „dávám“ a tlakem aplikuje krev. U toho nahlas počítá aplikované mililitry. Ve chvíli kdy má stříkačku práznou (5ml), ohlásí lékaři „natahuji“, otočí trojcestným kohoutem na průchod Stříkačka-přítok a natáhne si plnou stříkačku krve. Opět zahlásí „dávám“, otočí trojcestným kohoutem na průtok stříkačka-odtok a tlačí. U toho pokračuje v počítání podaných mililitrů.

Během této procedury zavolá staniční porodní asistentka (či jiná pověřená osoba) na DAK  pro výsledek hematokrytu (Hct). Ten nahlásí na výkonový sálek a podle něj se lékař rozhodne, kolik ml krve bude podáno. Po podání zvoleného množství krve se odečtou 2ml (odebíráme 1 ml před a 1ml po na vyštření Htc). SA  odšroubuje dětský set  z jehly a čistou 5ml stříkačkou aspiruje zda poteče fetální krev. Odloží stříkačku a čistou 5ml stříkačkou odebere 1ml fetální krve. Ten podá OA, která jej za pomocí růžové jehly přepíchne do malé světle fialové zkumavky EDTA, zabalí s žádankou na kterou napíše čas odběru a dá druhému sanitáři. Pokud se jedná opakování, odebere lékař a SA ještě 2 ml vody plodové na mikrobiologické vyšetření. (do čisté stříkačky označené štítkem pacientky a  uzavřené koncovkou). Pokud pacientka nemá vyšetření karyotypu, při první transfuzi PO odběru KO plodu odebereme ještě 1ml fetální krve do 5ml stříkačky s heparinem v konusu.

 

Po dobu transfuze je třeba, aby si OA zapisovala časy a to: začátek výkonu, odběr 1. krve na hematologii, množství podaného Arduanu, množství podané krve, odběr 2. krve na hemotologii, ukončení transfuze.

 

Úklid:

SA zabalí do igelitového sáčku celý transfuzní set, i s kohoutem a hadičkami a přidá k němu křížový test. Celé to zabalí do dalšího sáčku na který napíše:

IUTRF

jméno pacientky

datum podání

čas podání (10:00-10:15)

lékaře

a jméno sterilní porodní asistentky

Celý tento balíček uklidí do lednice, kde je umístěn kyblík na transfuzní sety. Tam je potřeba jen ponechat 24 hodin (pro případ komplikací či alergické reakce). Po 24 hodinách se balíček vyhodí do infekčního odpadu.

Zadní obal z jehly na kordocentézu se přišije sešívačkou na papír Evidence používání zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele, do kolonky Ultrazvuk, kam se přidá razítko SA, datum a čas začátku transfuze.

OA pomáhá pacientce vstát a uklízí sálek. (viz. Níže)

 

SA musí připravit co nejdříve závěrečnou zprávu, aby mohla býti pacientka co nejdříve převezena na porodní sál.

 

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:      1. řádek přístup (mimo/trans = přes placentu) a místo vpichu (volná, úpon)

8.sloupec:      1. řádek počet vpichů

9.sloupec:      1. řádek množství odebraného vzorku=2

10.sloupec:    1. řádek proškrtnout

12.sloupec:    1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)

2.řádek porodní asistentka

v pravé části knihy cca pod počet vpichů zapíšeme červenou tenkou propisovací fixou množství aplikované krve (+xxml) a přibližně pod krevní skupinu propiskou zapíšeme podaný Arduan (pokud byl aplikován) (+0,04 Arduan)

Do Transfuzní knihy doplníme čas podání (začátek transfuze)

 

V systému Astraia:

 

            Invazivní vyšetření: zaškrtneme políčko u premedikace/anestezie. Pokud byl aplikován Arduan, vyplníme jej do medikace během výkonu.

 Odběr fetální krve:    vyplníme: operatér, asistent (po odvezení pacientky doplníme)

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u TRF a vybereme si jednu z možností (do dekurzu/do dekurzu s Arduanem)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Je třeba dbát na správnost všech údajů.

 

Nápis Intraumbilikální transfuze „ztučníme“ (ctrl+b). Doplníme časy výkonu. V textu se zaměříme na úpravy:

Iniciální Htc před transfuzí, aplikace Arduanu – číslo šarže obou jeho částí (tablety i NaCl). Dále podání buď intraumbilikálně nebo intraperitoneálně (v případěhydropsu či ascitu u plodu), množství podané krve a číslo šarže krevní konzervy. Do doporučení doplníme datum UZ kontroly a v případě, že byl podán Arduan k bodu CTG ihned napíšeme: pohyby plodu budou slabší.

Vytiskneme 2x jako Obecný dopis s hlavičkou a dáme je podepsat provádějícímu lékaři.

 

Roztřídíme dokumantaci následovně:

u nás:

* podepsaný informovaný souhlas

* výdejový doklad od konzervy

* 1 originál závěrečné zprávy

 

do dokumentace pacientky:

* podepsaný klinický souhlas s transfuzí

* předtransfuzní vyšetření (od konzervy)

* evidence používání zdravotnického materiálu se zvýšeným rizikem pro uživatele

* 1 originál závěrečné zprávy

Svépomocí či zavolaným sanitářem dopravíme pacientku na sedačce na porodní sál.

ÚKLID  na sálku:

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Pojízdný stolek nastříkáme dezinfekcí ve spreji, osušíme a oteřeme perlanem namočeným v aktuálně platné povrchivé desinfekci.

 

Po odchodu pacientky  vyplňujeme:

Odběr fetální krve:     vyplníme: operatér, asistent, začátek a konec výkonu, místo odběru, nástroj, (placenta), přístup, počer vpichů do dělohy, počet vpichů do cílového místa, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme krevní transfuze. Otevře se další nabídka, kde zaškrtneme možnost IVT (intravenózní transfuze), popřípadě:  ICT, (intracardiální transfuze) či  IPT (intraperitoneální transfuze). A vyplníme všechny údaje mimo posledních 3 políček. (Kateřina je zpracovává do šanonů, je s výhodou si počkat než je vytiskne, pak se pouze opíší a není třeba je složitě dohledávat).

Materiál k vyšetření:   záložka fetální krev – zaškrtneme hematologie, a dále záložka plodová voda – zaškrtneme mikrobiologie. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

1.Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

2.vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)

3.klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)

4.vyplníme IČPž (číslo rizikového těhotenství – PERI-JIP, či P2) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)

5.vyplníme Zákl. dg. (číselně)

6.vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2

7.vyplníme výkon: písmena TRF

8.klikneme na záložku ZUM

9.v kolonce Sk: změníme číslo na 2

10.vyplníme ZUM – (1. číslo IVLP z výdejového dokladu (viz. obr. Níže)) – stisk ENTER Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

11.V kolonce Sk: změníme číslo na 2

12.vyplníme ZUM – (2. číslo VLP z výdejového dokladu (viz. obr. Níže)) – stisk ENTER

Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

 1. klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku – Arduan. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER

Je třeba vymazat kódy: Mezocain, Injekční okrsková anestezie a pokud nebyla odebrána voda plodová tak vymazat i kód k amniocentéze. Pokud se objeví, smazat i kód k edukačnímu pohovoru.

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Případný vzorek plodové vody odesíláme ve stříkačce zajištěné koncovým krytem na infuzi na mikrobiologické vyšetření – odnáší naši sanitáři (viz. Virologie). Odebíráme-li i krev na karyotyp, postupujeme jako u Kordocentézy (žádanka apod.).

 

Poslední editace: 10.03.2021


Výkon – PLÁN UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ

Ukončení těhotenství

Pacientky se na ukončení většinou neobjednávají, přicházejí k nám z genetiky již s indikací.

 

Každá pacientka musí mít náš UZ.

Staniční sestra (či její zástup) zavolá staniční na oddělení G3 *20076 – (Jitka Vinecká)  nahlásí ukončení, stáří těhotenství, jméno a rok narození. Staniční sestra jí řekne, který den bude mít pacientka příjem. Objednávají se na po, st.

S pacientkou vyplníme žádost o ukončení těhotenství, která se nachází v budníčku v místnosti staniční sestry a hlášení o VV. (Bereme si 2 listy, 1. má 1 stranu, druhý je oboustranný a jsou propisovací.)

                         

na první straně:  NEVYPLŇUJEME: IČO-PČZ, datum provedení potratu, stáří plodu v týdnech, a kolonku: u plodu nad 17.t.t.

U poplatku dáváme č. 1 – nestanoví

 

na druhé straně: vyplníme položku č1: necháme pouze „Žádám o umělé přerušení těhotenství“, ostatní přeškrtáme. Pacientka nám to podepíše.

Položka č. 2 vyplnit.

Položka č. 3 do gynekologického vyšetření přepíšeme indikaci od genetika.

Položka č. 5 : zaškrtnout povoluje a dát razítka lékař + oddělení

 

Takto vyplněnou žádost předáme k posouzení a podpisu lékaři.

 

V systému Astraia:

 

 • otevřeme u pacientky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval ukončení
  • zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod ukončení
 • Závěry: vyplníme diagnózu. (např. Spina bifida)

u kódů k vyšetření vybereme:

 

Cíleně zaměřené vyšetření gynekologem   …………………………………….63022

Odběr krve ……………………………………………………………………………….…09119

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a dvojklikem vybereme PLÁN. Otevře se nám chybová hláška – stiskneme OK.

Vložený text upravíme dle skutečnosti.

Položka č. 2: pokud paní má krevní skupinu již nabranou a je Rh pozitivní, odebíráme pouze KO, Quick. Do zprávy zapíšeme: KO+quick odebrány, krevní skupina A Rh pozit.

Položka č. 3: většinou se dělá interní vyšetření v den sepsání plánu, existují však výjimky.

Položka č. 4: je-li indikováno vyšetření karyotypu, napíšeme datum jeho předpokládaného provedení (dělá se buď v den sepsání plánu či další možný den. – NE V DEN PŘÍJMU K UKONČENÍ) vyplníme výkon (o druhu výkonu rozhoduje lékař). Popřípadě, je-li indikována fetocida, provádí se při odběru materiálu.(zapíšeme výkon do systému Astraia – aplikace 7,5% KCl  v Centru fetální medicíny….“ )

Položka č. 5: zde vyplníme den příjmu na oddělení

Položka č. 6: o způsobu pokračování se rozhoduje lékař dle stáří těhotenství. (viz. Poučení)

Položka č. 7: plod posíláme na patologické vyšetření pouze v případě, že je tak indikováno od genetiků. V opačném případě položku smažeme.

 

Zkontrolujeme si lékaře a 2x vytiskneme jako Obecný dopis s hlavičkou.

 

Zavoláme lékaře, který nám schválí plán a dovyplní žádost o ukončení.  Poté vše podepíše.

 

Pokud je indikováno anatomicko-patologické vyšetření, je třeba odeslat email s kopií genetiky na patologii. Přes kopírku na sálku nascanujeme do počítače. A odesíláme do skupiny patologie-genetickindikace@vfnpraha.onmicrosoft.com

(Do této skupiny může poslat e-mail kdokoliv, když zadáte do příjemce PA, tak se objeví v nápovědě.)

 

Vykazování výkonu do Medea (systému):

 • Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 • vyhledáme si pacientku a v obrázkové liště klikneme na měšec (otevře se mi nové okno)
 • klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 • vyplníme IČPž (číslo opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 • vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnóza)
 • vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 • vyplníme výkon: 63022 (cílené vyš. Gynekologem) – Stisk ENTER
 • vyplníme další výkon: 09119 (odběr krve) – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Dále si v systému Medea otevřeme kartu pacienta přes všeobecnou ambulanci, stikneme Nové vyšetření a zkopírujeme plán ukončení ze systému Astraia.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme pacientku šedivě jako hotovo.

Pacientce odebereme krev a pak ji i s připravenou dokumentací převedeme na ambulanci k MUDr. Bartošové, kde ji předáme. (pokud se k nám již nebude vracet na výkon, ukážeme jí, kde se nachází oddělení). Při loučení jí zopakujeme, aby si s sebou přinesla hlavně všechnu dokumentaci ve všech kopiích, co dostala.

Očíslujeme dle šanonu Zprávy k ukončení. (Fetocidu a odběry zapíšeme na daný den do Astrai do výkonů) Vložíme do šanonu očíslované dokumenty v pořadí: Plán k ukončení, Genetickou indikaci (kopii) a hlášení o VV.

 

Související dokumenty:

PP-GPK-017 Porod mrtvého plodu

PP-GPK-001 Manipulace s lidskými pozůstatky

IS-GPK-304 Porod mrtvého plodu

F-GPK-103 Hlášení o ukončení těhotenství

VFN – Informace pro pozůstalé (Novorozenec)

PP-GPK-021 Ukončení těhotenství po 12. týdnu těhotenství

IS-GPK-007 Ukončení těhotenství ve II. Trimestru

PP-GPK-025 Péče o pacientky při malých gynekologických výkonech

 

 Perinatální hospic Dítě v srdci http://www.ditevsrdci.cz/, kde je k dispozici mnoho informací nejen pro ni, ale i pro její nejbližší (otce dítěte, starší sourozence apod.). Další kontakt je http://www.dlouhacesta.cz/ – stránky s pomocí pro všechny, kteří přežili své děti a jejich podstránka http://www.prazdnakolebka.cz/

 

Poučení pacientky:

 

Jedná–li se o graviditu do 14+0 probíhá v CA jako interupce.

Pacientka si musí přinést stahovací punčochy. Pokud je nesežene dají se KOUPIT na oddělení. Příjem mezi 7:30-8:00, ráno mohou lehce posnídat a mohou se napít (bez bublin či dužiny). Na oddělení dostane do hrdla děložního tablety na povolení (může cítít pobolívání jako při menses) a cca za 3-4 hodiny jde na výkon v CA. Propuštění domů cca kolem 17. hodiny, musí mít doporovod. Dodržuje šestinedělí, pak kontrola u OG. Neschopenka se vystavuje při příjmu, po propuštění si ji přebírá OG.

 

 

Pokud se jedná o větší potrat pod hranicí viability

Ráno v den příjmu přijde na ambulanci 7:3,0-8:00 na příjem a pak na oddělení.

Tam mají samostatný pokoj (č.5), kde mají svůj záchod a koupelnu. Na pokoji je přistýlka, doprovod (1 osoba) může zůstat po celou dobu u ní, ale nedostává od nemocnice jídlo. Pacientce do pochvy zavedou tablety na povolení hrdla děložního, (může cítit bolest jako při menses). Chce-li, dostane epidurální anestezii (pokud by měla pocit, že je to málo, může dostat i další léky na tlumení bolesti). Cca za 3-4 hodiny dostane spolknout tablety, které vyvolají kontrakce. A dále dle rozpisu lékaře a jejím stavu. Pokud nepotratí do 3 dnů, rozhoduje další postup vedoucí daného oddělení.  Většina žen do 24 hodin potratí. Po potratu plodu může proběhnout revize dutiny děložní (v krátké CA nebo přidání do epidurálu.) a UZ vyšetření. Dodržuje šestinedělí, pak kontrola u OG. Neschopenka se vystavuje při příjmu, po propuštění si ji přebírá OG. Ošetřovačku pro partnera vystavuje oddělení G3. Během hospitalizace ženu navštíví i klinická psycholožka.

S sebou:VŠECHNY PAPÍRY,  chce-li vlastní noční košili (musí počítat s tím, že se může ušpinit), přezůvky, hygiena, ručník, nabíječka na telefon a věci osobní potřeby na 3 dny.

 

Budou-li chtít, mohou si plod pochovat a rozloučit se. Často se ptají, zda se nenarodí živí – ne, nejsou na to dostatečně vyvynutí, ale mohou mít neurologické projevy. Budou-li chtít, lze jim jej dát do náruče, i když nebudou vyhaslé životní funkce. Plod si také mohou vyfotit. Na oddělení se automaticky dělají otisky ručiček a nožiček. Ty si mohou rodiče odnést, nebo se založí do dokumentace. Jsou pak tedy k dispozici v archivu. Pokud nechtějí pohřeb, nemusí dělat nic, plod bude po pitvě spopelněn, na náklady města a nemocnice, a rozptýlen na rozptylové loučce (každý plod má své místo, přesné místo rozptylu se dá zjistit přes pohřební službu (zpětně)). Výsledky pitvy a genetických odběrů se budou shromažďovat u genetika, cca za 3-4 měsíce by měla proběhnout závěřečná genetická konzultace ohledně další prognózy. (u kosterních vad 6 měsíců)

Pokud by chtěla výsledek pitvy, může si o něj zažádat, postup na stránkách VFN:  Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů z ní nebo jejích kopií – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)

 

 

 

Pokud se jedná o „velký potrat“ nad hranicí viability 22+0  500g – porod mrtvého plodu

Ráno v den příjmu přijde na ambulanci 7:3,0-8:00 na příjem a pak na oddělení.

Tam mají samostatný pokoj (č.5), kde mají svůj záchod a koupelnu. Na pokoji je přistýlka, doprovod (1 osoba) může zůstat po celou dobu u ní, ale nedostává od nemocnice jídlo.

Pokud nemá hotovou fetocidu, po přijetí zavolají z G3, abychom jim dali vědět v kolik mají ženu přivést. Po výkonu ji odvádíme zpět na oddělení, kde pacientce do pochvy zavedou tablety na povolení hrdla děložního, (může cítit bolest jako při menses). Chce-li, dostane epidurální anestezii (pokud by měla pocit, že je to málo, může dostat i další léky na tlumení bolesti). Cca za 3-4 hodiny dostane spolknout první tablety, které vyvolají kontrakce. Pokud po 3 dnech neporodí, rozhoduje o dalším postupu vedoucí daného oddělení.  Většina žen do 24 hodin porodí. Během pobytu zde je navštíví i klinická psycholožka.

Na samotný porod jsou převáženy na porodní sál. Budou-li chtít, mohou si plod pochovat a rozloučit se. Na PS je Polaroid, udělají se fotografie a otisky ručiček a nožiček. Pokud je rodiče budou chtít, mohou si je odnést, pokud ne, zakládají se do dokumentace a jsou zpětně dohledatelné v archivu. Po porodu plodu může proběhnout revize dutiny děložní (v krátké CA nebo přidání do epidurálu.) a UZ vyšetření. Žena dodržuje šestinedělí, pak kontrola u OG. Neschopenka se vystavuje při příjmu, po propuštění si ji přebírá OG. Ošetřovačku pro partnera vystavuje oddělení G3.

S sebou:VŠECHNY PAPÍRY,  chce-li vlastní noční košili (musí počítat s tím, že se může ušpinit), přezůvky, hygiena, ručník, nabíječka na telefon a věci osobní potřeby na 3 dny.

 

V tomto případě jsou ze zákona povini uspořádat pohřeb (pokud si jej nepřejí, nemusí dělat nic, plod bude po pitvě spopelněn, na náklady města a nemocnice, a rozptýlen na rozptylové loučce (každý plod má své místo, přesné místo rozptylu se dá zjistit přes pohřební službu (zpětně)). Pokud jej chtějí, musí do 3 dnů kontaktovat jimi vybranou pohřební službu a předat jim potřebnou dokumentaci, kterou na oddělení obdrží. A mohou si na sociálce vyřídit tzv. Pohřebné 5.000,-. Rodiče se take mohou rozhodnou, zda plod pojmenují, dostane rodné číslo a rodný list.

Výsledky pitvy a genetických odběrů se budou shromažďovat u genetika, cca za 3-4 měsíce by měla proběhnout závěřečná genetická konzultace ohledně další prognózy. (u kosterních vad 6 měsíců) Pokud by chtěla výsledek pitvy, může si o něj zažádat, postup na stránkách VFN:  Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů z ní nebo jejích kopií – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)

 

poslední editace: 22.06.2023


Výkon – REDUKCE POČTU PLODŮ – genetická indikace

Redukce počtu plodů

 • z genetické indikace

Podmínky:

 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaná žádost o redukci
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Redukce je výkon, při kterém redukujeme počet plodů v děloze tím, že redukovaným plodům intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce. Redukci počtu plodů z genetické indikace lze provést po celou dobu těhotenství. Výkon provádíme v antibiotické cloně. (Zinnat, Xorimax, atd.)

 

Pacientka musí mít náš UZ.

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 • 3pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 • Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.……………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………….. 63415

Redukce počtu plodů…………………………………………………………………………… 63333

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme variant:

Žádost 2 na 1 chromoz/vrozená vada

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b), a zkontrolujeme položky: Lékař podávající vysvětlení a podpis žadatelky (musí zde býti vytištěná jména).

 

vytiskneme:

Obecný dopis s hlavičkou (musíme mít rozkliknutý dopis 1)

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Redukcí

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Redukce počtu plodů v děloze
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec: 1. řádek datum

 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec: 1. řádek  jméno (tiskace)

 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec: 2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: název výkonu Redukce – modrým fixem a její číslo do kroužku

5.sloupec: indikace –  modrým fixem počet plodů před redukcí, šipka, počet plodů po redukci –  vzor: 2→1 a na 3. řádek indikaci (např.: plod 2 – trisomie 21 nebo plod 1 omfalokéla)

6.sloupec: proškrtnout

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • genetickou indikaci
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek ne starší než 14-ti dnů

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: zápis: Redukce, razítko kliniky a podpis.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

 

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si žádost a informovaný souhlas a podepíše je.
 • výkon provádíme pod antibitickou clonou. 30 minut před výkonem probandce podáváme perorální antibiotika (Zinnat, Xorimax, …). Zapíšeme čas podání a medikaci do propouštěcí zprávy.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka postiženého (redukovaného) plodu aplikovat látku, která jej zastaví. Výkon má riziko 10% ztráty celého těhotenství. Redukovaný plod nezmizí hned, bude se pomaličku vstřebávat a v děloze bude vidět ještě po nějaký čas.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně do naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její lékař. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k redukci

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. žádost o redukci počtu plodů
 3. podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu dát asi centimetrový červený puntík.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a ohlásí jak jsou plody v děloye uloženy a který (které) budeme redukovat.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akce všech plodů a potvrdit si tak, že redukované plody akci nemají a neredukované mají.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:        1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:        1. řádek počet vpichů

9.sloupec:        1. řádek proškrtnout

10.sloupec:      1. řádek proškrtnout

 1. sloupec: 1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)
 2. řádek por. as.

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2.   řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           klikneme na položku DALŠÍ DOPIS.  Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (musíme mít rozkliknuto na Dopis 2 a tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly přibližně za týden. Objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k zápisu výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po redukci.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži. Zaškrtneme premedikace/anestezie a doplníme: premedikaci (Zinnat, Xorimax,….) a medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Počet živých plodů před redukcí, celkově podáno KCl a počet živých plodů po redukci.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

 

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme, zda jsme odepsali ANTI-D v příslušném sešitu.

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, žádost o redukci vícečetného těhotenství a zpráva pro OG.

 

poslední editace: 10.03.2021

 


Výkon – REDUKCE POČTU PLODŮ – na žádost

Redukce počtu plodů

 • na žádost probandky

 

Podmínky:

 • Stáří těhotenství do 12. týdne
 • podepsaná žádost o redukci
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

 

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

 

Redukce je výkon, při kterém redukujeme počet plodů v děloze tím, že redukovaným plodům intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce. Selektivní redukci na žádost probandky provádíme do 12. týdne těhotenství. Výkon provádíme v antibiotické cloně. (Zinnat, Xorimax, atd.)

 

Pacientka musí mít náš UZ.

 

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a napsat Redukce vícečetného těhotenství

 • pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace Redukce vícečetného těhotenství
 • Závěry: vyplníme diagnozu Redukce vícečetného těhotenství O044

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.…………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě………………………………………………………….. 63415

Redukce počtu plodů………………………………………………………………………… 63333

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme variantu
 1. Žádost o provedení redukce vícečetného těhotenství (více plodů na 2)
 2. Žádost o redukci 2 na 1

 

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b), a zkontrolujeme položky: Lékař podávající vysvětlení a podpis žadatelky (musí zde býti vytištěná jména).

 

vytiskneme:

Obecný dopis s hlavičkou (musíme mít rozkliknutý dopis 1)

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Redukcí

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Redukce počtu plodů v děloze
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

 

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2.      řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 1. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 2. sloupec: název výkonu Redukce – modrým fixem a její číslo do kroužku
 3. sloupec: indikace –  modrým fixem (počet plodů před redukcí, šipka, počet plodů po redukci –  vzor: 2→1
 4. sloupec: proškrtnout
 5. sloupec: krevní skupina

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: zápis: Redukce, razítko kliniky a podpis.

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud nemí, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si žádost a informovaný souhlas a podepíše je.
 • výkon provádíme pod antibitickou clonou. 30 minut před výkonem probandce podáváme perorální antibiotika (Zinnat, Xorimax, …). Zapíšeme čas podání a medikaci do propouštěcí zprávy.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka postiženého (redukovaného) plodu aplikovat látku, která jej zastaví.  Výkon má riziko 10% ztráty celého těhotenství. Redukovaný plod nezmizí hned, bude se pomaličku vstřebávat bude a v děloze bude vidět ještě po nějaký čas.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď  24 hod. denně do naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její lékař. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

 

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k redukci

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 žádost o redukci počtu plodů 

podepsaný informovaný souhlas s výkonem

Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu dát asi centimetrový červený puntík.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a ohlásí jak jsou plody v děloye uloženy a který (které) budeme redukovat.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

 

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akce všech plodů a potvrdit si tak, že redukované plody akci nemají a neredukované mají. 

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:               1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:               1. řádek počet vpichů

9.sloupec:              1. řádek proškrtnout

10.sloupec:             1. řádek proškrtnout

 1. sloupec:           1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. řádku)
 2.   řádek por. as.

 

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo.. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           klikneme na položku DALŠÍ DOPIS.  Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (musíme mít rozkliknuto na Dopis 2 a tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly přibližně za týden. Objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k zápisu výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po redukci.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži. Zaškrtneme premedikace/anestezie a doplníme: premedikaci (Zinnat, Xorimax,….) a medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Počet živých plodů před redukcí, celkově podáno KCl a počet živých plodů po redukci.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

 

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž – výkon se prováděl na žádost probandky, žadatelem jsme my – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme, zda jsme odepsali ANTI-D v příslušném sešitu.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, žádost o redukci vícečetného těhotenství a zpráva pro OG.

       

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – KORDOCENTÉZA

KDC

Podmínky:

 • Těhotentsví ve II. a III. trimestru. Do 24. týdne těhotenství provádíme ambulantně, poté za jednodenní hospitalizace.
 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaný souhlas s invazivním výkonem
 • Podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení – špinění i v anamnéze
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Příprava dokumentace se provádí předem:

 

v systému Astraia:

 1. otevřeme u pacientky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 2. Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 1. pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 2. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 3. Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)
  1. u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.…………………………………… 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………….. 63415

Kordocentéza…………………………………………………………………………………….. 63321  

vytiskneme:

Soubor žádanek KORDOCENTÉZA

v systému Medea:

1 .Por-UZ výkonový sálek

 1. najdeme danou probandku
 2. výběr: TISKY – samolepky po řadách- 02 = tisk

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Kordocentézou

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Kordocentéza
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Předem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec: 1. řádek datum

 1.             řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec: 1. řádek  jméno (tiskace)

 1.             řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2.          pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec: 2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: zkratka výkonu KDC a jeho číslo do kroužku – červený tenký propisovač

5.sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým výrazňovačem

6.sloupec: genetika –  KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

V den výkonu:

Od probandky vybereme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

 

Z genetické indikace se dozvíme: jaký výkon se bude provádět a zda je indikované PCR (rychlý test  na chromozomy 13,18,21, X,Y). Pokud je indikováno, zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko výkonu, razítko kliniky a podpis.

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Olena Svyatkina

 

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka  (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

 

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

Pokud probandka přijde již s podepsaným souhlasem z genetiky, utrhneme ústřižek s podpisem a přišijeme jej k informovanému souhlasu.

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva

1x naše malá žádanka

pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x (1+molekulárně genetické vyšetření, 1+cytogenetické vyšetření kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření)

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

 

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

Probandka si stětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z těhotenských náběrů). Tu pošleme na „TRF“. Na žádanku a pytlík označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l- 7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Příprava propouštěcí zprávy:

            U Rh pozitivních nebo Rh negativních probandek, u kterých máme k dispozici výsledek protilátek si lze připravit propouštěcí právu předem. V systému  Astraia:

            Odběr fetální krve:     vyplníme: operatér, asistent

            Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Kordocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno probandky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření  PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Pozveme probandku do odpočíváry:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • necháme ji v kabince převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas a podepíše jej. Poté nám jej odevzdá.

Pokud nám zbyla 1 kopie genetiky, vrátíme ji probandce.

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme  a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde parobandka leží za zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme jí se zda není na desinfekci alergická), odebíráme tenkou jehlou se zabroušeným hrotem, takže díky technologii UZ vidíme, kde se pohybujeme, odebíráme 1-2ml fetální krve z pupečníku což je množství, které nebude plodu chybět. Výkon má riziko 0,5-1% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, vyplníme s ní anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů (od 24.týdne těhotenství je nutná jednodenní hospitalizace).
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale neměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její obvodní gynekolog. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dál již nejsou žádná omezení.
 • výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 5 dní. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina, tak volá linku7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku

 

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

alespoň 2x stříkačka 5ml (s Heparinem v konusu!!!)

štítek se jménem pacientky

uzávěr infuzí

(2x pokud bude i odběr PCR)

Do jedné emitky si připravíme:

jehlu k KDC

nesterilní rukavice

pokud bude PCR

1xEDTA fialová malá

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. podepsaný informovaný souhlas
 3. (pokud máme připravenou předem), propouštěcí zpráva 2x
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří jakýkoliv nesouhlas, je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

 Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Vezmeme si do ruky jehlu a stříkačku.
 • Zkontrolujeme s probandkou její rodné číslo.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, vezmeme si jehlu na KDC a rozděláme obal tak, aby si ji mohl lékař sterilně vzít. Ten si vytáhne čistě jehlu s mandrénem a nám zbyde igelitový obal a plastový kryt na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede punkci a dá nám pokyn, vytáhneme z konusu jehly mandrén (tenká část vyplňující jehlu s černým koncem). Nasadíme stříkačku s heparinem v konusu a zkusíme aspirovat. Měla by pomalu téci tmavá krev. Odebíráme cca 1ml. Pokud je krev zředěna plodovou vodou, nahlásíme to lékaři. Ten upraví místo odběru a po jeho pokynu aspirujeme znovu avšak novou stříkačkou s heparinem. Pokud při aspiraci nedochází k odběru (krve nebo vody) nacházíme se hrotem jehly ve stěně pupečníku – hlásíme Stěna.
 • Po odebrání uzavřeme stříkačku uzávěrem na infuze a označíme ji štítkem probandky.
 • Pokud má probandka indikováno PCR, odeberem další 1ml do čisté stříkačky a přepíchneme do EDTY – malá světle fialová zkumavka.

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Pak vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:       1. řádek přístup (úpon, volná klička)

8.sloupec:       1. řádek počet vpichů (1)

9.sloupec:       1. řádek množství odebraného vzorku (1/2)

10.sloupec:     1. řádek kvalita vzorku – proškrtnout

 1. sloupec:  1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)
 2. řádek porodní asistentka.

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že jí látka zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci: Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhnout krevní skupinu
 2. řádek – opsat číslo šarže z obalu podané látky.

Do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme ze stavu.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze soulasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

Odběr fetální krve:    vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Kordocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno probandky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část texu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly, za 14 dní až 3 týdny, objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po KDC.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži.

Odběr fetální krve:     vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Pokud bylo odebráno PCR 13, 18, 21, X, Y, zapíšeme jej do poznámek.

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: fetální krev. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR (bylo-li odebíráno).

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se mi nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno K – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři.

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra. Vzorek musíme odeslat v neprůhledné obálce a napsat na ni „G“ do kroužku.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, Souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledeky v pořadí: PCR,  karyotyp a celkový výsledek.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – BIOPSIE CHORIA – CVS

CVS

Podmínky:

 • stáří těhotenství do 14+6
 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaný informovaný souhlas
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení – špinění i v anamnéze
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 • pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 • Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.………………………………….. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě……………………………………………………………. 63415

Biopsie choria…………………………………………………………………………………… 63319 

 

vytiskneme:

CVS, žádanku orazítkujeme a podepíšeme

 

v systému Medea:

 • Por-UZ výkonový sálek
 • najdeme danou probandku
 • výběr: TISKY – samolepky po řadách- 03 = tisk

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Biopsií choria

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Biopsie choria
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

 

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5.   pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 1. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 2. sloupec: zkratka výkonu CVS a jeho číslo do kroužku – černý tenký propisovač
 3. sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým zvýrazňovačem
 4. sloupec: genetika –  KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia
 1. sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Na výkonovém sálku si připravíme 1x zelenou zkumavku na choriové klky označenou štítkem dané probandky.

 

V den výkonu:

Od probandky vybereme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

 

Z genetické indikace se dozvíme: jaký výkon se bude provádět – u CVS je vždy indikováno také PCR (rychlý test na chromozomy 13,18,21, X,Y). Zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko výkonu, razítko kliniky a podpis.

 

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Olena Svyatkina

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

 

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance, ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

 

Pokud probandka přijde již s podepsaným souhlasem z genetiky, utrhneme ústřižek s podpisem a přišijeme jej k informovanému souhlasu.

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva, pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x

1x naše malá žádanka

1x molekulárně genetické vyšetření, kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

1xcytogenetické vyšetření kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

 

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

 

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

 

Probandka si oběma stětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek. Pokud jej nemá, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF“. Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l.7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Příprava propouštěcí zprávy:

            V systému  Astraia:

            CVS:                           vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u CVS a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D (místo na podpis a jmenovku asistentky), čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • Necháme ji v kabince převléknout do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas, souhlas s ambulantní péčí a podepíše je. Pokud chce být informována telefonicky, musí mít zaškrtnutou tuto formu komunikace a vyplněné HESLO. Poté nám je odevzdá.

 

Pokud nám zbyla 1 kopie genetiky, vrátíme ji probandce.

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), aplikujeme lokální anestezii – Mezocain (opět se zeptáme na případné alergie), odebíráme jehlou se zabroušeným hrotem, takže díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, odebíráme vzorek ze základů budoucí placenty. Výkon má riziko 0,5-1% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, po té s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření ve  20.-22. týdnu těhotenství a ECHO plodu v 16. týdnu těhotenství. Pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně do naší ambulance, či nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale neměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její obvodní gynekolog. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • O výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 2 až 3 týdny. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud výkon indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina, tak volá l.7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

fyziologický roztok

stříkačka 2ml

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehlu k CVS  (Somatex)

klobouček

modrý vacutainer

1x zkumavku se štítkem

nesterilní rukavice

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 1/2

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 1/2 bez talku

MUDr. Svyatkina 7 1/2

MUDr. Novotná 7 1/2

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí: :

 1. genetická zpráva
 2. podepsaný informovaný souhlas (datum a čas)
 3. (pokud máme připravenou předem) propouštěcí zpráva 2x
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem), datum a čas podpisu. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na odesinfikování břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Do 2ml stříkačky natáhneme 2ml fyziologického roztoku.
 • Připravíme si jehlu na CVS a rozděláme obal tak, aby si ji mohl lékař sterilně vzít. Lékař si vytáhne čistě jehlu s mandrénem a nám zbyde igelitový obal a plastový kryt na jehlu, který vyhodíme.
 • Vezmeme si do ruky napojený vacutainer s kloboučkem, zkumavku a zkontrolujeme s probandkou její rodné číslo.
 • Když lékař provede punkci a dá nám pokyn, vytáhneme z konusu jehly mandrén (tenká část vyplňující jehlu s růžovým koncem) a šroubovacím pohybem nasadíme klobouček s vacutainerem, do kterého nasadíme zkumavku. Přidržujeme podtlak, zatímco lékař jehlou pohybuje a „krájí“ klky, které jsou odsávány do zkumavky.
 • Po vyjmutí jehly, podáme lékaři stříkačku s fyziologickým roztokem a rozsvítíme.

 

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

 1. sloupec: řádek přístup (vždy trans = přes placentu)
 1. sloupec:      1. řádek počet vpichů (1)
 2. sloupec:      1. řádek množství odebraného vzorku (20)
 3. sloupec:      1. řádek kvalita vzorku = proškrtnout
 1. sloupec:    1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. řádku.)
 2.   řádek por. as.

 

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhnout krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání a do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhotenství apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky:        pokud probandka užívá nějakou medikaci, vyplníme do tabulky co, od kdy, a do (dnešní datum)

CVS:                         vyplníme: operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u CVS a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Domluvíme se s  probandkou na datu kontroly (ECHO v 16.týdnu těhotenství a další kontrola v rámci screeningu ve 20.-22. týdnu těhotenství), objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému  Astraia k indikaci zapíšeme po CVS – neplatí.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

Po odchodu probandek vyplňujeme:

CVS:                           vyplníme: operatér, asistent, placenta, nástroj, počet vpichů do dělohy, počet vpichů do cílového místa (stejné jako do dělohy), velikost vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Do poznámek zapíšeme PCR 13, 18, 21, X, Y

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: placenta. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR.

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku a C – Injekce (09215).

Vykazování výkonu do systému Medea:

 • Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 • vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 • klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 • vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 • vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 • vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 • vyplníme výkon: písmeno C – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

 

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři.

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, Souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledeky v pořadí: PCR,  karyotyp a celkový výsledek.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – AMNIOCENTÉZA

AMC

Podmínky:

 • Stáří těhotenství 16+1
 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • vyplněný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení, horečka

Příprava dokumentace se provádí předem:

 

v systému Astraia:

 1. otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 2. Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 1. pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 2. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 3. Závěry: vyplníme diagnózu (např. Podezření na CHA plodu), u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.……………………………… 09523

Superkonziliární UZ v graviditě………………………………………………………. 63415

Amniocentéza………………………………………………………………………………. 63311 

 

vytiskneme:

Soubor žádanek AMNIOCENTÉZA

v systému Medea:

 1. Por-UZ výkonový sálek
 2. najdeme danou probandku
 3. výběr: TISKY – samolepky po řadách- 03 = tisk

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Amniocentézou

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Amniocentéza
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5. řádek pojišťovna (číslo do kroužku), město, ulice
 6. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 7. sloupec: zkratka výkonu AMC – propiskou, číslo výkonu
 8. sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým zvýrazňovačem
 9. sloupec: genetika – KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia
 10. sloupec: krevní skupina

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Na výkonovém sálku si připravíme 2x žlutou zkumavku na VP, označené štítky dané probandky.

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (2-3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

Z genetické indikace se dozvíme: jaký výkon se bude provádět a zda je indikované PCR (rychlý test  na chromozomy 13,18,21, X,Y). Pokud je indikováno, zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko výkonu, razítko kliniky a podpis.

 

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Olena Svyatkina

 

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

 

Pokud probandka přijde již s podepsaným souhlasem z genetiky, utrhneme ústřižek s podpisem a přišijeme jej k informovanému souhlasu.

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).      

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva, pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x

1x naše malá žádanka

1x molekulárně genetické vyšetření, kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

1xcytogenetické vyšetření kam dopíšeme do spodního rámečku druh, datum a čas vyšetření

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

 

Probandka si štětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek. Pokud není k dispozici je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l.7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Příprava propouštěcí zprávy:

            V systému Astraia:

            Amniocentéza:            vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Amniocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D (místo na podpis, jmenovku asistentky), čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část textu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • necháme ji v kabince převléknout do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas, souhlas s ambulantní péčí a podepíše jej. Pokud chce být informována telefonicky, musí mít zaškrtnutou tuto formu komunikace a vyplněné HESLO. Poté nám jej odevzdá.

Pokud nám zbyla 1 kopie genetiky, vrátíme ji probandce

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), odebíráme jehlou se zabroušeným hrotem, takže díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, odebíráme 20ml vody plodové což je množství, které se fyziologicky do 24 hodin samo doplní, takže nebude plodu chybět. Výkon má riziko 0,5-1% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její obvodní gynekolog. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • O výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 2 až 3 týdny. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud výkon indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina volá linku 7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehlu k AMC

stříkačka 2ml

klobouček

modrý vacutainer

2x zkumavku se štítkem

nesterilní rukavice

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. podepsaný informovaný souhlas – podpis a jmenovka lékaře, datum a čas
 3. (pokud máme připravenou předem) propouštěcí zprávu 2x
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem (jmenovka, podpis, datum, čas). V případě, že probandka vyjádří jakýkoliv nesouhlas, je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Vezmeme si do ruky napojený vacutainer s kloboučkem, jehlu, stříkačku a zkumavky.
 • Zkontrolujeme s probandkou její rodné číslo
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám plodová voda poteče.
 • Pokud ano, šroubovacím pohybem nasadíme klobouček s vacutainerem do kterého vložíme zkumavku a počkáme až se naplní. Poté zkumavky vyměníme a naplníme i druhou.

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

 1. sloupec: 1. řádek přístup (mimo/trans = přes placentu)

8.sloupec:     1. řádek počet vpichů

9.sloupec:     1. řádek množství odebraného vzorku

10.sloupec:   1. řádek kvalita vzorku (čirá, zkalená, sang.,….)

12.sloupec:   1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. řádku a por. as. do 3.)

 1.   řádek porodní asistentka

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

Do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme ze stavu.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astria vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání a do kolonky poznámky zapíšeme heslo, které má pacientka uvedeno na souhlasu s ambulantní péčí a jména osob, k podávání informací.

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již těhotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: mnoho žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

Amniocentéza:           vyplníme: operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Amniocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část texu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly (v rámci 20.-22. t.t.), objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po AMC – neplatí.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži.

Amniocentéza:            vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Pokud bylo odebráno PCR 13, 18, 21, X, Y, zapíšeme jej do poznámek.

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: plodová voda. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR (bylo-li odebíráno).

Pokud jsme odebírali výzkum pro Ing. Hořínka či aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – odběr krve (09119) a C – Injekce (09215)

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno A – Stisk ENTER

Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215, klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

 

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři. Do sáčku se zkumavkami přidáme 2 volné štítky!

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra. Žádanky do této laboratoře musí obsahovat podpis odebírajícího lékaře!

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, Souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledky v pořadí: PCR, karyotyp a celkový výsledek.

 

poslední editace: 10.03.2021


Informace pro OG

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 

dovolte nám nabídnout Vás možnost odesílat Vaše pacientky na naši kliniku ke kombinovanému screeningu v I.trimestru, tedy stanovení rizika genetické vady na podkladě věku těhotné, biochemického testu v I.trimestru (PAPP-A a beta-hCG) a změření nuchální translucence (NT). 

 
Tato nabídka platí do naplnění naší kapacity, která není neomezená, takže se může stát, že ve Vámi požadovaném termínu Vám již nebudeme moci vyhovět.

 

Centrum fetální mediciny VFN a Biochemciká laboratoř VFN jsou držiteli mezinárodní evropské akreditace k provádění screeningu v I. trimestru, garantující kvalitu screeningového procesu.

 

Pacientka se nejprve sama telefonicky objedná na ultrazvukové vyšetření do Centra Fetální Medicíny (Gynekologicko porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2, tel: 224967244 nebo 224967273) ihned po zjištění vitální gravidity.

Pacientku poté odešlete v gestačním stáří 9+1 až 11+0 na biochemické vyšetření krve (PAPP-A a beta-hCG) na Polikliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí vpravo, Odběrové Centrum, denně od 7.00–do 14.00 hod.) Není třeba, aby byla nalačno. Ultrazvukové vyšetření se provádí za 14 dni po provedení odběru krve, kdy již máme v naší databázi přístupný výsledek biochemického testu a po změření NT pacientku ihned informujeme o výsledku testu. Pokud je to pro Vás a Vaší pacientku pohodlné, můžete spojit tento odběr se všemi ostatními náběry prováděnými v I. trimestru těhotenství. Musíte však dodat příslušné žádanky.

 

 

Proč se snažíme o zavedení kombinovaného testu v I.trimestru?

V současné době je u nás v praxi dobře zaveden biochemický screening v II. trimestru. Jeho maximální výtěžností je asi 65% detekce Downova syndromu při 5% hladině falešné pozitivity.

Kombinovaný test dosahuje při 5% hladině falešné pozitivity 90% záchytu plodů s Downovým syndromem. Kombinovaný test vyjde pozitivní i u 90% těhotenství s trisomiíí 13 a 18.

Všeobecně se udává riziko biopsie choria či amniocentézy 1%, tj. ztáta 1 těhotenství ze sta v důsledku invazivního výkonu. tj. cca 100 těhotenství při současných asi 10 tisících odběrech vody plodové ročně.

Nárůst procenta invazivních výkonů je pravděpodobně dán vyšším zájmem budoucích rodičů mít jistotu, že jejich budoucí potomek má normální genetickou výbavu. Jak velkou měrou se na tomto smýšlení podílí společenský tlak touhy po dokonalosti a odmítání toho, co je postižené či slabé a jak velkou měrou je tento nárůst iatrogenním efektem (konzultování pacientky ve smyslu spíše doporučení invazivního vyšetření i při hraničním výsledku screeningu či jiné nejednoznačné indikaci) je jen těžko posoudit.

Naší snahou by však mělo být udržení resp. dosažení „rozumného“ procenta invazivních výkonů. Zda je tímto „rozumným“ procentem 5% hladina falešné pozitivity je otázkou osobního názoru. Motivací nabídky kombinovaného testu je vyhovět požadavku zvýšené hladiny detekce plodů s trizomíí 21,13 a 18 bez zvyšování hladiny falešné pozitivity tj. bez zbytečného zvyšování počtu resp. procenta invazivních výkonů.

 

Zároveň bychom doporučovali zachovat náběr AFP v 16+0 až 18+0 gestačního stáří proto, abychom neztratili dobrou hladinu senzitivity rozštěpových vad dosahované v současné době. V případě pozitivního nálezu AFP máte možnost odeslat Vaší pacientku k podrobnému ultrazvukovému vyšetření se zaměřením na rozštěpové vady na naši kliniku, konzultace genetika není nutná.

 

Jak vyšetření probíhají v praxi?

 1. Pacientka se sama objedná na UZ vyšetření (změření NT), v gestačním stáří 12+1 – 13+6 (cca 14 dní) po odběru PAPP-A a beta-hCG.

 2. V gestačním stáří 9+1 až 11+0 odešlete pacientku na odběr PAPP-A a beta-hCG (žádanka přiložena). Dle Vašich možností poskytněte, prosíme, pacientkám náš leták s informacemi pro těhotné. Ulehčíte nám následnou konzultaci výsledku kombinovaného testu a těhotným umožníte snazší pochopení smyslu testu a jeho výsledku.

 3. Po změření NT bude námi ihned informována o výsledku kombinovaného testu a dostane do ruky písemnou zprávu, kterou Vám při příští návštěvě odevzdá. V případě pozitivity testu bude provedena genetická konzultace.

 4. V gestačním stáří 16+0 až 18+0 stanovíte pacientce samotné AFP, při pozitivitě máte možnost odeslat pacientku k podrobnému ultrazvukovému vyšetření se zaměřením na rozštěpové vady na naši kliniku bez předchozí konzultace genetika.

 

Proč nabízíme kombinovaný test a ne test integrovaný nebo sekvenční?

Integrovaný test je stanovení rizika genetické vady na podkladě věku těhotné, biochemického testu v I.trimestru (PAPP-A a beta-hCG) a změření nuchální translucence (NT) a biochemického testu v II.trimestru (uE3 a AFP). Při integrovaném testu pacientce nesdělíme výsledek vyšetření po provedení screeningu v I.trimestru, ale až po integraci rizika vzešlého z tohoto testu s rizikem z biochemie II.trimestru. Integrovaný test má vyšší senzitivitu než kombinovaný test, zachytí nejvíce plodů s trisomií 21 při stejné falešné pozitivitě. Jeho zásadní nevýhodou je však to, že po provedení kombinovaného testu v I.trimestru (biochemie I.trimestru (PAPP-A a beta-hCG) a změření nuchální translucence (NT) ) nesmíme podat pacientce žádnou informaci o našem nálezu, což je v praxi velmi obtížné až neproveditelné.

Sekvenční test je stanovení rizika genetické vady na podkladě stejných markerů jako u integrovaného testu. Rozdíl je jen v tom, že po provedení kombinovaného testu sdělíme pacientce výsledek testu. Při jeho pozitivitě pacientku konzultuje genetik (návrh invazivního vyšetření karyotypu). Pacientky s negativním kombinovaným testem následně podstoupí biochemický screening ve druhém trimestru tak, jak je u nás prováděn v současnosti (beta-hCG, uE3, AFP). Při pozitivním výsledku opět následuje genetická konzultace s návrhem invazivního vyšetření.

 

Integrovaný screening nedoporučujeme vzhledem k výše zmíněnému problému s nemožností sdělit výsledek kombinovaného testu. Sekvenční screening považujeme za nejméně šťastný vzhledem vysoké falešné pozitivitě (teoreticky téměř 10%, prakticky však pravděpodobně vyšší) s následkem dalšího nárůstu počtu invazivních výkonů. Sekvenční test má také nejhorší poměr výkon-cena: má nejvyšší náklady, které nejsou vyváženy přínosem.

 

Proč má sekvenční screening téměř 10% falešnou pozitivitu? Kombinovaný test označí jako pozitivní 5% těhotných, které jsou následně konzultovány genetikem s návrhem invazivního vyšetření. Kombinovaný test identifikuje 90% těhotenství s trizomií 21, 13 a 18. Zbylých 95% těhotných s negativním výsledkem podstoupí biochemický test v II.trimestru, který označí jako pozitivní dalších 5% těhotných a identifikuje 65% ze zbylých plodů s trizomíí, které nebyli identifikovány kombinovaným testem. Co to v praxi znamená v absolutních číslech? Podstoupí-li kombinovaný test 90 000 těhotných, bude jako pozitivní označeno 4 500 těhotných, v této skupině bude 90% všech těhotenství s plodem s trizomíí 21 (při současné incidenci Downova syndromu u těhotných v ČR dle Gregora a Šípka se jedná o cca 125 plodů s Downovým syndromem). U zbylých 85 500 těhotných s negativním výsledkem testu zůstává 10% neidentifikovaných plodů s Downovým syndromem (to je asi 12 plodů). Tyto těhotné podstoupí biochemický test v II.trimestru, který označí jako pozitivní 4275 těhotných a identifikuje 65% plodů s Downovým syndromem, které neidentifikoval kombinovaný test (tj. asi 8 plodů).

 

Na závěr dovolte varování. Můžete si vybrat mezi v současnosti zavedeným screeningem ve II. trimestru či novějším a účinnějším screeningem v I. trimestru, který má jistě budoucnost.

 

Je však lépe zůstat u dobře zavedeného biochemického screeningu v II.trimestru než vystavit pacientky nekvalitně provedenému kombinovanému testu. Screening v I. trimestru má provádět pouze lékař s certifikátem FMF Londýn, kde je zajištěna kvalita měření průběžným auditem. Biochemické vyšetření má provádět pouze certifikovaná laboratoř, jejíž výsledky jsou průběžně auditovány.

 

Pokud máte zájem o získání certifikátu pro měření NT, můžeme Vám jako registrované centrum nabídnout praktický kurz, který je povinnou součástí získání certifikátu. Certifikát uděluje přímo FMF, London po splnění podmínek uvedených na www.fetalmedicine.com. Přihlásit na kurz se můžete na tel: 224915886 nebo 224967273.