Seznam dokumentů I. + II. trimestr

 

SCREENING I.+II. TRIMESTR

 

 

Seznam dokumentů:

 

 

 1. Informace pro odesílajícího lékaře

 2. Informace pro pacientky

 3. Poukaz na biochemické vyšetření (před NT)

 4. Pokaz na biochemické vyšetření (po NT)

 5. Poukaz na vyšetření AFP ve II. trimestru

 6. Poukaz na biochemický screening ve II. trimestru

 7. Šablony pro texty pod ultrazvukovými nálezy (viz astraia)


Žádanka I.trimestr

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

Screening vrozených vad plodu v I. trimestru

 

 

k vyšetření odesílá

 

lékař:

 

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a CFM Gynekologicko-porodnická klinika VFN

128 00 Praha 2, Apolinářská 18

Nákladové stř.: 22329

 

jméno a příjmení:

 

r.č.:

 

poj:

 

dg: Z137

 

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00 h

 

 

Žádám o stanovení PAPP-A, free beta-hCG

 

 

PM:                                                                 hmotnost:

počet plodů:

 

 

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 9+1 až 11+0):

Pacientka k UZ vyšetření v I.trimestru odeslána do CFM, Gynekologicko-porodnické kliniky1.LF UK a VFN v Praze

(tel: 224 96 72 73 nebo 224915886)

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

Screening vrozených vad plodu v I. trimestru

 

 

k vyšetření odesílá

 

lékař:

 

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a CFM Gynekologicko-porodnická klinika VFN

128 00 Praha 2, Apolinářská 18

Nákladové stř.: 22329

 

jméno a příjmení:

 

r.č.:

 

poj:

 

dg: Z137

 

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00 h

 

 

Žádám o stanovení PAPP-A, free beta-hCG

 

 

PM:                                              hmotnost:

počet plodů:

 

 

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 9+1 až 11+0):

Pacientka k UZ vyšetření v I.trimestru odeslána do CFM, Gynekologicko-porodnické kliniky1.LF UK a VFN v Praze

(tel: 224 96 72 73 nebo 224915886)

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře:

 

 

 

 

 


Žádanka AFP

 

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

Screening rozštěpových vad plodu v II. trimestru

 

 

k vyšetření odesílá

 

lékař:

 

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a CFM Gynekologicko-porodnická klinika VFN

128 00 Praha 2, Apolinářská 18

Nákladové stř.: 22329

 

jméno a příjmení:

 

r.č.:

 

poj:

 

dg: Z137

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00 h

 

 

Žádám o vyšetření AFP v mateřském séru

 

PM: hmotnost: počet plodů:

 

stáří těhotenství dle PM______

 

stáří dle UZ_______

 

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 16+0 až 18+0):

 

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře:

 

 

 

 

 

 

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ:

Screening rozštěpových vad plodu v II. trimestru

 

 

k vyšetření odesílá

 

lékař:

 

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a CFM Gynekologicko-porodnická klinika VFN

128 00 Praha 2, Apolinářská 18

Nákladové stř.: 22329

 

jméno a příjmení:

 

r.č.:

 

poj:

 

dg: Z137

Odběrovém Centrum, Poliklinika VFN, Karlovo nám.32, Praha 2, přízemí, denně od 7.00 do 14.00 h

 

 

Žádám o vyšetření AFP v mateřském séru

 

PM: hmotnost: počet plodů:

 

stáří těhotenství dle PM______

 

stáří dle UZ_______

 

doporučené datum odběru (stáří těhotenství 16+0 až 18+0):

 

 

 

Datum, razítko a podpis lékaře:

 

 


Závěry NT astraia

SCREENING BEZ BIOCHEMIE, PATOL NT

Paní Pokuska Pokusná byla vyšetřena na našem pracovišti se závěrem: 1 živý plod, proporcionální, okolí děložní bez patologického nálezu Vzhledem k naměřené hodnotě šíjového projasnění (NT) mm doporučujeme:

1. provést náběr PAPP-A a beta-hCG

2. konzultace výsledku u nás za týden

3. UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu včetně fetální echokardiografie na našem pracovišti

SCREENING BEZ BIOCHEMIE, NORMAL NT

Paní Pokuska Pokusná byla vyšetřena na našem pracovišti se závěrem : 1 živý plod, proporcionální, okolí děložní bez patologického nálezu.

Doporučujeme:

1. provést náběr PAPP-A a beta-hCG 

2. konzultace výsledku za týden u nás

3. UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu

 

S BIOCHEMIÍ SCREENING NEGATIVNÍ

Paní Pokuska Pokusná byla vyšetřena na našem pracovišti se závěrem: 1 živý plod, proporcionální, okolí děložní bez patologického nálezu

Výsledek: SCREENING NEGATIVNÍ

Doporučujeme: UZ vyšetření plodu ve 20.-22. týdnu

S BIOCHEMIÍ SCREENING POZITIVNÍ

Paní Pokuska Pokusná byla vyšetřena na našem pracovišti se závěrem: 1 živý plod, proporcionální, okolí děložní bez patologického nálezu

Výsledek: SCREENING POZITIVNÍ

Doporučujeme: genetickou konzultaci


Vyhledávání plodů s Downovým syndromem v I. trimestru

 

Vyhledávání plodů s Downovým syndromem v I. trimestru

 

Věk matky

Riziko Downova syndromu

(let)

ve 12. týdnu

za porodu

20

1 z 1070

1 z 1530

25

1 z 950

1 z 1350

30

1 z 630

1 z 900

32

1 z 460

1 z 660

34

1 z 310

1 z 450

35

1 z 250

1 z 360

36

1 z 200

1 z 280

38

1 z 120

1 z 170

40

1 z 70

1 z 100

42

1 z 40

1 z 55

44

1 z 20

1 z 30

 

Většina dětí se narodí zdravá, ale asi jedno dítě ze sta se rodí s vážným duševním nebo fyzickým postižením. K nejčastějším patří Downův syndrom, pro který je charakteristický nadpočetný chromozom 21 (trizomie 21). Čím je rodička starší, tím je riziko trizomie 21 vyšší, jak uvádí tabulka
.

 

Vyhledávání Downova syndromu a možnosti vyšetření Jediný zcela spolehlivý způsob diagnostiky nebo vyloučení Downova syndromu u plodu je pomocí amniocentézy (odběru vzorku vody plodové) nebo biopsie choria (odběr vzorku placenty ). Biopsie choria se provádí mezi 11.-14. týdnem těhotenství a spočívá v odběru mikroskopického vzorku placentární tkáně. Odběr vzorku vody plodové se provádí po 15. týdnu těhotenství. V obou případech se získá materiál stejného genetického složení jako plod. Výsledkem vyšetření je detailní posouzení chromozomů plodu. Nevýhodou těchto diagnostických vyšetření je, že mohou být provázeny nechtěnou ztrátou těhotenství, i když je plod zcela normální. Riziko ztráty těhotenství je asi 1% (1 ze 100). Podle velikosti rizika Downova syndromu se lze rozhodnout pro invazivní vyšetření (amniocentézu či biopsii choria). Toto riziko nejpřesněji stanovíme kombinací těchto informací:

 • Věk matky

 • Ultrazvukový nález mezi 11. až 13.+6 týdnem těhotenství (vyšetření šíjového projasnění)

 • Výsledku stanovení určitých těhotenských hormonů z mateřské krve (biochemické vyšetření séra marky)

Ultrazvukové vyšetření šíjového projasnění
Mezi 11.až 13.+
týdnem těhotenství provádíme ultrazvukové měření tzv. šíjové projasnění (nuchal translucency – NT). Šíjové projasnění je tekutina v kůži zátylku plodu, která je přechodně přítomna u všech plodů. U plodů s Downovým syndromem je však šířka tohoto projasnění významně větší.

Co dalšího lze ultrazvukem vyšetřit?

Ultrazvukovým vyšetřením v 11. až 13.+6 týdnu těhotenství lze také:

 • Potvrdit resp. upřesnit stáří těhotenství

 • Posoudit normální vývoj plodu

 • Diagnostikovat spolehlivě vícečetné těhotenství

 • Posoudit anatomii plodu viditelnou v tomto stadiu těhotenství

Biochemické vyšetření ze séra matky
Hladiny dvou hormonů (volného ß-hCG a PAPP-A) se stanovují z krve získané odběrem ze žíly těhotné. U těhotenství s Downovým syndromem, častěji nacházíme zvýšené hladiny volného ß-hCG a snížené hladiny PAPP-A.

Kombinovaný test v prvním trimestru

 • Pomocí věku těhotné nalezneme asi jen 30% plodů s Downovým syndromem.

 • Měřením šíjového projasnění (NT) nalezneme asi 80% dětí s Downovým syndromem.

 • Stanovení hladiny volného ß-hCG a PAPP-A najde 60% dětí s Downovým syndromem.

 • Kombinace těchto tří metod je nejefektivnější a umožní nalézt asi 90% všech děti s Downovým syndromem.

Po absolvování kombinovaného testu, dostanete informaci, jaká je pravděpodobnost, že právě u Vás by se mohlo jednat o plod s Downovým syndromem. Tato informace Vám pomůže při rozhodování, zda podstoupit invazivní test, amniocentézu či biopsii choria. Je to čistě Vaše osobní rozhodnutí a záleží jen na Vás, zda budete chtít invazivní test podstoupit. Obvykle doporučujeme invazivní vyšetření (amniocentézu či biopsii choria) pokud pravděpodobnost postižení plodu je vyšší než 1 ze 300, tj. např. 1 ze 100, z 50 apod. To také znamená, že i v případě vyššího rizika stanoveného vyhledávacím testem, bude většina žen mít zcela normálního potomka.

 

Jak vyšetření probíhá v praxi na našem pracovišti?

 1. Odběr krve mezi 9- 11. týdem těhotenství v odběrovém centru, Karlovo nám. 32, Praha 2, přízemí vpravo, denně od 7.00–do 14.00 hod.

 2. potřebujete žádanku od gynekologa

 3. nemusíte být nalačno

 4. Ultrazvukové vyšetření v Centru Fetální Medicíny, Gynekologicko porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2. (tel: 224915886, 224967273) Ultrazvukové vyšetření se provádí od stáří těhotenství 11 týdnů plus 3 dny až do 13.+6 týdne.

 5. Objednejte se ihned po zjištění vitální gravidity Vaším lékařem – potvrzená akce srdeční (tedy co nejdříve, protože objednací doba je cca 3-4 týdny).

Sestra na telefonu bude chtít znát:

 • Vaše jméno, rodné číslo a datum Vaší poslední menstruace

 • jméno Vašeho ošetřujícího gynekologa

 • datum, kdy byla odebrána krev na stanovení hormonů

 

 

Ultrazvukové vyšetření mezi 18. až 23. týdnem těhotenství
Ultrazvukové vyšetření mezi 18. až 23. týdnem umožňuje nejspolehlivější posouzení plodu a vyloučení vývojových vad plodu. Pokud jsme nalezli zesílení šíjového projasnění v I. trimestru, doporučujeme také detailní vyšetření srdce plodu. Plody se zesílením šíjového projasnění mají častěji vrozené vady srdce.
Až porodíte

 

Až porodíte

Buďte tak laskavá a sdělte nám výsledek těhotenství přímo na internetu na našich webových stránkách(Zpráva o výsledku těhotenství). Pomůže nám to zlepšovat naší práci a kontrolovat naše výsledky. Uvítáme také jakékoliv Vaše připomínky.

 

 

Máte další otázky?
Uvítáme Vaše další otázky, které můžete diskutovat během vyšetření. Více podrobností týkající se této problematiky najdete také na naších webových stránkách http://cfm.lf1.cuni.cz/

 

 

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

vedoucí Centra fetální medicíny

1. lékařské fakulty University Karlovy a VFN Praha

 

 

 

 

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

tel. 224967273

email: cfm@vfn.cz

 

 


Pozitivní reverz

 

POZITIVNÍ REVERS

 

Centrum fetální mediciny VFN a 1.LF UK

Gynekologicko-porodnická klinika

Apolinářská 18

128 51 Praha 2

 

Pacient:

Bydliště:

Rodné číslo:

Lékař VFN:

 

Druh výkonu: Zde se vyplní např. Amniocentéza – Kordocentéza- Biopsie choria – Intraumbilikální transfuse atd.

 

 

Vážená paní nebo zákonní zástupci,

Věnujte prosím maximální pozornost sdělení lékaře, který Vám nebo zastoupenému navrhuje podstoupit výše uvedený výkon. Lékař Vás seznámil s předmětným onemocněním: …………………………………… , navrhovaným způsobem vyšetření a lečby, stejně jako s předpokládaným výsledkem nebo možnými komplikacemi s výkonem spojenými. Máte-li nadále nějaké pochybnosti nebo Vám je některá otázka nejasná, obraťte se prosím na Vašeho lékaře. Domníváte-li se, že jste byla dostatečně seznámena s navrhovaným výkonem, podepište prosím toto prohlášení:

 

Dnes jsem byla seznámena výše uvedeným lékařem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) s nutností (vhodností) výše uvedeného výkonu. Prohlašuji, že jsem podaná vysvětlení pochopila, že s provedením uvedeného výkonu souhlasím a jsem vědoma možných komplikací s tímto výkonem souvisejících. Dále prohlašuji, že jsem si vědoma, že výše uvedený výkon nemusí provádět lékař, který mne až dosud ošetřoval a souhlasím s tím, aby výkon provádějící lékař postupoval, jak uzná za správné, aby v nezbytném případě byl zároveň proveden i jiný výkon než je uveden, bude-li to nezbytně nutné ze závažných medicínských důvodů a v zájmu mého zdraví (zdraví zastupované osoby), nebude-li z akutních důvodů možné takový jiný výkon se mnou projednat.

Prohlašuji, že jsem lékaři VFN sdělila veškeré okolnosti týkající se mého zdravotního stavu (zdravotního stavu mého zastupované osoby) a nezamlčela jsem nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledek výše uvedeného výkonu. O výsledku výše uvedeného výkonu může být informována:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

V Praze dne: ……………………….. ………………………………………………………………..

Podpis pacientky (zákonného zástupce)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

jméno a příjmení, trvalé bydliště a číslo OP podpisujícího zákonného zástupce

 

 


Prevence preeklampsie – dopis registrujícímu gynekologovi

Riziko preeklampsie – výpočet rizika a podávání kyseliny acetylsalicylové

Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2, tel. 224967273

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 

Děkujeme za odeslání Vaší pacientky ke screeningu v I. trimestru těhotenství na naše pracoviště. Součástí vyšetření je posouzení morfologie plodu a stanovení rizik těhotenských komplikací: aneuploidií, preeklampsie, růstové retardace a předčasného porodu. 

Na základě screeningu preeklampsie, který standardně provádíme těhotným v rámci I. trimestrálního screeningu, jsme u Vaší pacientky zjistili zvýšené riziko rozvoje preeklampsie. V souladu se současným stavem poznání doporučujeme podávat nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (Anopyrin 100mg p.o. 1x denně) do 32-34. týdne těhotenství.

Další informace jsou k dispozici jak pro lékaře, tak i pro těhotné na adrese http://cfm.gynpor.cz

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese: cfm@vfn.cz

 

Upozornění: nejedná se o výzkum, ale o běžnou klinickou praxi.

 

Literatura:

Belošovičová H, Calda P. Komentář ke screeningovému algoritmu FMF 2012.

Actual Gyn. 2013;5:33-46

Volně ke stažení na http://www.actualgyn.com/2013/102

 

Bujold E, Roberge S, Lacasse Y, et al. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction with aspirin started in early pregnancy: a meta-analysis. Obstet Gynecol.2010 Aug;116(2 Pt 1):402-14. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181e9322a.

Stéphanie Roberge,  Pia Villa,  Kypros Nicolaides et al. Early Administration of Low-Dose Aspirin for the Prevention of Preterm and Term Preeclampsia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Fetal Diagn Ther 2012;31:141–146  DOI: 10.1159/000336662
Volně ke ztažení na http://www.fetalmedicine.com/fmf/336662.pdf

 

Ranjit Akolekar, Argyro Syngelaki, Rita Sarquis, Mona Zvanca and Kypros H. Nicolaides. Prediction of early, intermediate and late pre-eclampsia from maternal factors, biophysical and biochemical markers at 11–13 weeks.  Prenat Diagn 2011; 31: 66–74. DOI: 10.1002/pd.2660
Volně ke ztažení na http://www.fetalmedicine.com/fmf/2011_2.pdf

 

 

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

vedoucí oddělení


Screening a prevence preeklampsie

SCREENING A PREVENCE PREEKLAMPSIE
interní pokyny pro lékaře

Preeklampsie (PE), která postihuje asi 2% těhotenství, je nejzásadnější příčinou perinatální a mateřské morbidity a mortality. Je to hlavně časná PE vyžadující porod před 34. týdnem těhotenství (spíše než pozdní PE), která je asociována s rizikem perinatální mortality a morbidity a s krátko- i dlouhodobými mateřskými komplikacemi. Identifikace vysoce rizikových těhotných pro rozvoj PE může potenciálně zlepšit výsledek těhotenství, protože intenzivní sledování těhotné i plodu u těchto těhotných může vést k časnější diagnóze klinických známek nemoci a asociované růstové restrikce plodu a předejít rozvoji závažných komplikací tím, že jsou podávána antihypertenziva a plánován časný porod. A priori riziko preeklampsie je postaveno na prevalenci této komplikace, 2% pro všechny případy preeklampsie a 0,5% pro časnou preeklampsii. Specifické riziko těhotné pro rozvoj preeklampsie může být stanoveno kombinací faktorů anamnézy těhotné včetně etnického původu, váhy těhotné, PE v předchozím těhotenství nebo v rodinné anamnéze a následujících měření v 11.-13. týdnu těhotenství:  • střední arteriální tlak těhotné (MAP – mean arterial pressure) • pulzatilní index v uterinní arterii (PI) • PAPP-A v séru těhotné • PLGF v séru těhotné (t.č. toto vyšetření nehradí pojišťovna. Lze jej provést za přímou úhradu).

Screening pomocí tohoto kombinovaného přístupu může identifikovat asi 95% těhotných s následným rozvojem časné preeklampsie a asi 45 % těhotných s pozdní preeklampsií při hladině falešné pozitivity 10%. Screening preeklampsie může být proveden kombinací anamnézy těhotné s kterýmkoliv z výše zmíněných markerů.

Prvotrimestrální screening PE je důležitý, neboť její prevalence by mohla být ovlivněna léčebnou intervencí, jako například profylaktickým podáváním nízké dávky aspirinu. Pro každou kombinaci markerů ve screeningu byla vypočítána hraniční hodnota pozitivity tak, aby byla hladina falešné pozitivity 10%. Tyto hraniční hodnoty (Cut-off) jsou uvedeny v následující tabulce spolu s hladinou detekce pro časnou PE a pozdní PE. Tato rizika jsou označena jako PE34 (riziko rozvoje PE před 34. týdnem). Těhotenství je považováno za rizikové (v nejvyšším 10% riziku) pokud PE34 je nad hraniční hodnotou. Hodnoty rizik, která jsou nad cut-off, jsou ve zprávě vytištěny tučně.

 

Risk cut-offs

Detection rates

False positive rate

Screening

PE34

FGR37

PE<34

PE<34

FGR<37

FGR<37

 

Pouze anamnéza

150,0

100,0

54,2

40,0

33,5

23, 5

12,5

PAPP-A

150,0

100,0

57,0

390,0

426,0

251,0

11,3

PLGF

150,0

100,0

724,0

33,7

42,9

25,1

10,2

PAPP-A +PLGF

150,0

150,0

76,2

35,4

52,3

31,8

11,5

A. uterina

150,0

100,0

74,3

33,8

41,3

242,0

10,7

A. uterina + MAP

150,0

150,0

90,2

43,6

46,1

42,0

11,9

PAPP A + A . Uterina

150,0

150,0

77,6

36,1

53,5

30,3

11,6

PAPP-A + PLGF + A . Uterina

200,0

150,0

88,8

388,0

59,0

34,2

12,3

PAPP A + A . Uterina + MAP

200,0

150,0

93,9

49,8

54,5

45,0

126,0

PAPP-A + PLGF + A. uterina + MAP

200,0

150,0

95,3

45,6

55,5

44,3

10,9

Vysvětlivky: Risk cut-offs – hranice rizika  Detection rates – hladiny detekce False positive rate – hladina falešné pozitivity  A. uterina – PI v uterinních arteriích PLGF -placentární růstový faktor


Protokol pro hodnocení toku v uterinních arteriích

 • Gestační stáří musí být mezi 11 a 13+6
 • Musí být zobrazen sagitální řez cervikálním kanálem a identifikována vnitřní branka. Následně musí být sonda lehce nakláněna ze strany na stranu a k identifikaci obou uterinních artrerií v úrovni vnitřní branky po stranách cervixu použit barevný Doppler
 • Testovací okno (sample volume) pulsního Doppleraby mělo být nastaveno na 2 mm tak, aby pokrylo celou cévu a insonanční úhel by měl být méně než 30 stupňů. Po získání třech podobných vln průtoku musí být změřeno PI. Průměrnou hodnotu obou uterinních arterii Astraia vypočítá automaticky po zadání hodnot PI obou arterií.

 

Protokol měření středního arteriálního tlaku

Krevní tlak by měl být měřen tonometrem, který je pravidelně kalibrován. Těhotná by měla sedět a její předloktí by měla být podepřena tak, aby byla v úrovni srdce. Po 5 minutovém odpočinku by měl být krevní tlak měřen simultánně na obou pažích a měla by být provedena série měření s odstupy vždy 1 minuty. Zaznamenejte čtyři měření MAP (dva z každé paže). Pokud tonometr neudává MAP, zaznamenejte do softwaru systolický a diastolický tlak, MAP bude zkalkulován. Software vypočítá průměr z těchto zaznamenaných měření a použije jeho hodnotu k výpočtu násobku mediánu (MoM) korigovaného na hmotnost těhotné. Tento medián je pak použit při výpočtu individuálního rizika těhotné pro PE.


Krevní tlak se měří na sálku, vyšetřující zhodnotí výsledek celého stanovení rizika a seznámí s výsledkem těhotnou. V případě zvýšeného rizika PE doporučujeme užívání kyseliny acetylsalicylové: např. Anopyrin 100mg p.o. denně do 32.-34. týdně gravidity.

 

 

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.      MUDr. Sergiu Leahomschi       MUDr. Hana Belošovičová, PhD.

 

 

Literatura:

 1. Poon LC, Syngelaki A, Akolekar R, Lai J, Nicolaides KH
  Combined screening for preeclampsia and small for gestational age at 11-13 weeks.
  Fetal Diagn Ther 2013;33:16-27 pdf
 2. Akolekar R, Syngelaki A, Poon L, Wright D, Nicolaides KH
  Competing risks model in early screening for preeclampsia by biophysical and biochemical markers. Fetal Diagn Ther 2013;33:8-15 pdf
 3. Roberge S, Villa P, Nicolaides K, Giguère Y, Vainio M, Bakthi A, Ebrashy A, Bujold E  Early administration of low-dose aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Fetal Diagn Ther 2012;31:141-6 
 4. Wright D, Akolekar R, Syngelaki A, Poon LC, Nicolaides KH
  A competing risks model in early screening for preeclampsia. Fetal Diagn Ther 2012;32:171-8 pdf
 5. Poon LC, Zymeri NA, Zamprakou A, Syngelaki A, Nicolaides KH
  Protocol for measurement of mean arterial pressure at 11-13 weeks‘ gestation.
  Fetal Diagn Ther 2012;31:42-8 pdf
 6. Lefebvre J, Demers S, Bujold E, Nicolaides KH, Girard M, Brassard N, Audibert F
  Comparison of two different sites of measurement for transabdominal uterine artery Doppler velocimetry at 11-13 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;40:288-92 pdf
 7. Khalil A, Akolekar R, Syngelaki A, Elkhouli M, Nicolaides KH
  Maternal hemodynamics at 11-13 weeks‘ gestation and the risk of preeclampsia.
  Ultrasound Obstet Gynecol 2012;40:28-34 pdf
 8. Syngelaki A, Bredaki FE, Vaikousi E, Maiz N, Nicolaides KHBody Mass Index at 11-13 Weeks‘ Gestation and Pregnancy Complications. Fetal Diagn Ther 2011;30:250-65 pdf
 9. Sifakis S, Akolekar R, Mantas N, Kappou D, Nicolaides KH
  Maternal serum human placental growth hormone (hPGH) at 11 to 13 weeks of gestation in preeclampsia. Hypertens Pregnancy 2011;30:74-82
 10. Savvidou MD, Kaihura C, Anderson JM, Nicolaides KHMaternal arterial stiffness in women who subsequently develop pre-eclampsia. PLoS One 2011;6:e18703 pdf
 11. Poon LC, Kametas NA, Valencia C, Chelemen T, Nicolaides KH
  Hypertensive disorders in pregnancy: screening by systolic diastolic and mean arterial pressure at 11-13 weeks. Hypertens Pregnancy 2011;30:93-107
 12. Nicolaides KH A model for a new pyramid of prenatal care based on the 11 to 13 weeks‘ assessment. Prenat Diagn 2011;31:3-6 pdf

Ukončení těhotenství ve II. trimestru – informace pro lékaře

Doporučený postup

UKONČENÍ GRAVIDITY PO 12. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Žádost o ukončení těhotenství

Ošetřující lékař vyplní řádně Žádost o ukončení těhotenství Tiskopis SEVT, skl. č. 14 331 0. Vedoucí centra fetální medicíny (zástupce) potvrdí podpisem správnost údajů na žádosti a připojí svůj souhlas s žádostí.

Indikace:

Indikaci k ukončení těhotenství stanoví příslušný vedoucí pracovník z klinického pracoviště VFN (genetika, psychiatrie, interna apod.) a indikace musí odpovídat vyhlášce 75/1986 ze dne 7. listopadu 1986, kterou  se  provádí  zákon  České  národní  rady  č.  66/1986 Sb.o umělém přerušení těhotenství (je k dispozici mimo jiné na síti gyn. por. kliniky). Indikace je součástí žádosti.

Technické provedení ukončení těhotenství

Pacientka so objedná k vyplnění „plánu ukončení těhotenství“ do centra fetální medicíny VFN (Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2, tel.: 224967273).  Zde s pacientkou naplánujeme datum příjmu na kliniku a předoperační vyšetření a postup ukončení těhotenství. 

 

 K příjmu je potřebné:

 • interní předoperační vyšetření (KO, EKG, APTT,Quick, KS+Rh moč chem a sed., ne starší 1 týdne). Pokud by ambulantní provedení vyšetření zbytečně prodlužovalo dobu mezi stanovením diagnozy a ukončením těhotenství, provedou se tato vyšetření na klinice.
 • vstupní gynekologické vyšetření (vyloučení gynekologických a jiných stavů, které by byly kontraindikací k výkonu, vyloučení kontraindikací k podání prostaglandinů- např. st.p. dvou SC, sekundární hojení děložní sutury po předchozím SC) Tyto stavy vyžadují individuální posouzení.
 • pokud pacientka neprošla naším ultrazvukovým vyšetřením je odeslána k provedení ultrazvukového vyšetření s výslovným vyjádřením o navrhovaném způsobu ukončení gravidity s ohledem na technickou proveditelnost výkonu (množství vody plodové, obesita atd.) a oddělení UZ  – (vedoucí či jeho zástupce) rozhodne o způsobu a datumu zákroku.
 • kdykoliv v průběhu hospitalizace při známkách zánětu (teplota, markery zánětu) jsou podána antibiotika celkově.

Ve stanovený den, se pacientka dostaví k příjmu na ambulanci gynekologicko-porodnické kliniky VFN, kde bude přijata na gynekologické oddělení.

 

O pacientku se stará na oddělení sekundář (pod dohledem vedoucího oddělení) a postup odlišný od tohoto protokolu konzultuje s vedoucím Centra fetální medicíny či jeho zástupcem. Na oddělení je pacientce aplikována tableta Cytotecu, k přípravě děložního hrdla a nástupu kontrakcí.

Při nástupu kontrakcí či při progresi vaginálního nálezu je pacientka převezena na porodní sál a je s ní zacházeno jako s rodičkou. Po potratu plodu je provedena instrumentální revize dutiny děložní. Průběh potratu a revize je řádně zadokumentován.. Je odhadem zaznamenán objem ztráty krve. Je vyplněno hlášení o potratu o zbývající údaje a do dekursu jsou uvedeny základní údaje o plodu (pohlaví, hmotnost, makroskopický popis eventuelní malformace).

Plod je odeslán co nejdříve (aby se zabránilo autolyse) na pitvu bez formolu, pouze uložen v chladu, včetně placenty a celého pupečníku. Je vyplněna speciální patologická průvodka.  Ultrazvukové oddělení (vedoucí či jeho zástupce) viduje podpisem genetickou indikaci a odfaxuje zprávu patologovi.