Často kladené otázky

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který  lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.

 

Co je to dopplerovské vyšetření?

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc oproti klasickému ultrazvukovému vyšetření umožňuje podrobně posoudit nález na cévním řečišti, zejména přímo změřit rychlosti toku v jednotlivých cévách a z toho pak posoudit přítomnost uzávěrů cév či stupeň jejich zúžení. Dopplerovské vyšetření je pojmenováno po Christianu Dopplerovi, který jako první v roce 1842 popsal následující fyzikální jev: Přibližuje-li se zdroj zvuku o konstantní výšce tónu (frekvenci) směrem k pozorovateli, vnímá pozorovatel výšku tónu vyšší než je výška skutečná (zdrojem vysílaná). V běžném životě si tohoto jevu můžeme všimnout například, když kolem nás projede houkající vlak nebo sanitka, nebo když nad námi přeletí letadlo. Na stejném principu funguje například radar a na Dopplerově principu je založen také důkaz o rozpínání vesmíru. Za zmínku stojí, že Christian Doppler žil a pracoval v letech 1835-1947 v Praze.


Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?

Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.


Je toto vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci.


Jaká jsou omezení metody?

Ultrazvukové vlnění je odráženo plynem a kostmi. Někdy může plyn ve střevě velmi zkomplikovat vyšetření v oblasti břicha a malé pánve. Ultrazvukové vlnění proniká obtížně do velkých hloubek, proto jsou obézní osoby hůře vyšetřitelné.  Při nedostatku vody plodové je vyšetření plodu ztíženo. Jak se mám na vyšetření připravit?

Žádná zvláštní příprava není nutná. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.


Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný sonografista s dostatečnou praxí v provádění ultrazvukových vyšetření. Budete požádány, abyste si odložily tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Vyšetřující pohybuje ultrazvukovou sondou v dané oblasti těla. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření je sledován obraz na monitoru, upravovány parametry  a provádí se různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzvány například k zadržení dechu, ke změně polohy těla a podobně. Je na vyšetřujícím sonografistovi, aby zvolil jaký přístup k vyšetření je zapotřebí: těhotné vyšetřujeme někdy jen břišní sondou, jindy je zapotřebí i vaginální vyšetření (např.v polovině těhotenství k posouzení délky a tvaru hrdla děložního). V gynekologii je břišní a vaginální vyšetření obvyklé, v indikovaných případech je spíše vzácněji zvolit přístup přes konečník.


Existují nějaké komplikace vyšetření?

Jak už bylo řečeno výše, ultrazvuk je zcela bezpečná metoda, u které se komplikace ani rizika nevyskytují.


Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Vyšetřující  bezprostředně po skončení vyšetření nález zapíše přímo „do počítače“, vytištěný nález dostanete do ruky  do 15 minut po vyšetření.  Máte samozřejmě právo na to, aby Vám  byl stručně a srozumitelně vysvětlen zjištěný nález, nebojte se zeptat.