Žádanky Medea

Žádanky Medea

 

Po přihlášení do systému Medea vybereme položku UZ-výkonový sálek.

Zadáním jména nebo rodného čísla vyhledáme danou pacientku.

 

V horní obrázkové liště, vybereme ikonku žádanky pro pacienta

otevře se nám nabídka ordinací

Stiskneme tlačítko Přidat a otevře se nám výběr, kde se bude odebírat. Vybereme odběr na oddělení.

Otevře se okno s nabídkou laboratoří a druhů jejich odběrů

 

V liště s ikonkami zaklikneme kostičku TISKNOUT PLÁNOVANÝ DATUM (pokud je naplánováno na jiný den, vypíšeme i zvolené datum odběru). Jedná-li se o STATIM odběr, je třeba jej zvolit dříve, než začneme vyplňovat žádanky.

Nyní klikáním na laboratoře a metody vybereme odběry, o které budeme žádat.

ÚLBLD

ÚLBLD rutinní, speciální vyšetření, RUTINA, hepatologická laboratoř, sérologie, biochemie LEM-endokrinologie, STD

 

CHL

Hematologie, koagulační vyšetření, imunofenotypizační vyšetření, molekulárně genetické vyšetření

 

G-P

Astrup KDDL

 

LIKVOR

ÚLBLD Vyšetření likvoru

 

KDDL

Biochemie KDDL, Moč KDDL, Alergologie KDDL

 

KIA

Imunologické vyšetření + CTC, Alergologické vyšetření

 

Nezařazené

Endokrinologické testy, Analýza močového konkrementu

 

Opakování

Vybíráme v případě, že budeme odběr pravidelně opakovat.

(lze zvolit jen vybrané metody, zaškrtneme opakování, vybereme dny nebo data a známe-li i čas)

 

Pomocí tříd

Zadáváme určité skupiny odběrů – (např. tumor markery = Ca125, Ca 19-5,…..)

 

Obecné údaje

V tomto okně se automaticky rozsvítí koncovka u IČP (číslo oddělení).

 

Pokud odběr indikoval jiný lékař, než jak je uvedeno v kolonce Žadatel příjmení a jméno, klikneme do kolonky IČL, a stiskneme klávesu F4. Rozbalí so okno se jmény lékařů. Zde klikneme na jméno a napíšeme indikujícího lékaře. Výběr potvrdíme tlačítkem OK. Dále vyplňujeme políčko Dg.zákl. (popřípadě Dg. Další). Nakonec do informací pro laboratoř vypíšeme u těhotných žen stáří gravidity (grav. hebd. 10+2) či jiné poznámky (Před IUTRF,….)

 

Uložení a tisk žádanek

V levém horním rohu na obrázkové liště klikneme na symbol zelené fajfky.

Žádanky se automaticky vytisknou a uloží. Také se otevře základní okno ordinací, kde je seznam všech odběrů pro daného pacienta.

 

Po odebrání pacienta je třeba elektronickou žádanku odeslat do laboratoře.

Na základním okně ordinací se stiskne tlačítko Odběry.

 

Otevře se seznam vyplněných žádanek, myší označíme námi vybranou žádanku,

 

a vpravo dole klikneme na odeslat odběr (případně klikneme na tlačítko VŠE)

 

Okno s odběry zavřeme a odběr vykážeme pojišťovně.

 

Vykazování do systému Medea:

vyhledáme si danou probandku. (dle jména nebo rč)

v obrázkové liště vybereme symbol měšce (otevře se nové okno)

 

Vyplníme:

 • zákl. Dg. (číslo dg. najdeme v Astraie v závěrech)
 • druh vyšetření – VŽDY č. 2
 • kontrola datumu
 • výkon: 09119 ……… (odběr krve)

Potvrdíme Entrem a uzavřeme.

 

Všechny odběry musíme zapsat i do systému Astraia.

Vyhledáme si pacientku, otevřeme ji, a pokud nemá UZ vyšetření v den odběru, klikneme na Nové vyšetření.

V kolonce Závěry vyplníme diagnózu a v kódech k vyšetření vybereme C – odběr krve …… 09119.

 

 

poslední editace: září 2017


Zapisování výkonů do Astrai na vyšetřovně

Zapisování výkonů do Astrai na vyšetřovně

 

Pokud máme „zatmavenou“ pacientku, znamená to, že je již tady a můžeme si ji otevřít.

Klikneme na pacientku a zobrazí se stručný přehled karty pacientky.

V pravém horním rohu klikneme na tlačítko Otevřít pacientku.

Otevře se tabulka: Vyber případ.

 Pokud pokračujeme v současném případu, klikneme na tlačítko OK.

Pokud začínáme s novým případem, zaškrtneme kostičku u: Nový případ a klikneme na OK.

CAVE: vždy kontrolujeme, zda otevíráme správný případ – šestinedělky otevíráme jako nový případ – gynekologie. Vždy kontrolujeme, zda otevíráme správné těhotenství (aby náhodou pacientka nebyla vedená jako těhotná např. 80 týdnů).

U onkologických pacientek VŽDY pokračujeme v případu!!! Někdy jsou založené jako těhotné (pozůstatek z doby kdy Astraia byla pouze pro těhotné pacientky).

 

Pokud jsme založili nové vyšetření, otevře se karta na Údajích o pacientovi.

Klikneme na položku Ultrazvuk, vyplníme Operatéra, klikneme Souhrn a vpravo dole na kolonku WORKLIST.

Pokud pokračujeme, otevře se karta na souhrnu vyšetření.

 

Vpravo dole klikneme na kolonku WORKLIST.

  

NT (12+1-13+6)

U těchto pacientek nejprve zkontrolujeme, zda mají vyšetřenou krev zapsanou v položce biochemie v záložce První trimestr.

Po nahlášení na recepci je pacientka odeslána ke změření krevního tlaku na sálek.

Po ztmavení ji můžeme otevřít.

Zapisujeme do předpřipraveného vyšetření PŘEPSAT DATUM (u pacientek prof. Caldy, kterým jsme nabírali krev zde zadáváme nové vyšetření a v kolonce Biochemie klineme na tlačítko Použít minulé hodnoty.)

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

První trimestr:

Anamnéza (vyplníme vše)

Na anamnestické údaje se ptá vyšetřující. V případě srdeční vady v minulé graviditě či v rodině nebo hodnoty NT nad 95 percentil, indikuje vyšetřující ECHO plodu v 16.t.t.

Ultrazvuk

 • Vyplňujeme: Nález (normální nitroděložní těhotenství), akce srdeční (zobrazena/nezobrazena, CRL, NT, BPD, děložní tepna PI vlevo, vpravo, placenta, plodová voda a úpon pupečníku.

 

Výpočet rizika

 • vybereme FMF vyšetřujícího, zaškrtneme políčko Pacient byl informován a poučen.
 • Klikneme na zatmavené políčko Kalkulovat.

 

Negativní screening = >1:300

Pozitivní screening = <1:300

 

Pro preeklampsii před 34.t.t. = <1:200

před 37.t.t. = <1:150

 

Dále zkontrolujeme, zda stáří těhotenství podle CRL a data PM souhlasí. (v hlavičce klikneme na gestační stáří)

V kolonce Biochemie zkontrolujeme, zda hodnota MoM u PAPP-A není nižší než 0,3. Pokud ano, indikuje vyšetřující ECHO v 16.t.t.

Účty:

 • rozbalíme nabídku Výkon a vybereme první trimestr screening
 • (event. První trim dvojčata screening)

načte se cena ( 1.400,- nebo 1.900,-)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů klikneme na políčko + u 1. Trimestr. Otevře se nabídka předdefinovaných textů. Podle výsledku screeningu vybereme dvojklikem text.

Výsledek screeningu podtrhneme a ztučníme. Máme – li pozitivní screening na preeklampsii, dopíšeme tuto skutečnost pod výsledek screeningu (viz. Obr.), na konci textu pod datum dvojklikem vložíme text s názvem: Preeklampsie pozitivní screening.

 

Tiskneme jako: Screening I. Trimestr – nový

 

Kontrolní UZ 14.-19.t.t.

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Warsof (BPD,AC)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: ….a je bez zjevných morfologických odchylek. PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme a vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie.

 

ECHO plodu (16.t.t.)

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Warsof (BPD,AC)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě, Fetální echokardiografie).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: ….a je bez zjevných morfologických odchylek. PI v a. umbilicalis v normě.
 • Místo něj dvojklikem vložíme text pod názvem: Echokardiografické vyšetření plodu. Od odstavce Paní X,Y……… smažeme až po větu Nález zkonzultován.
 • Oba závěry ztmavíme, nadpisy podtrhneme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie.

Screening ve 20.-22.t.t.

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL, TCD (mozeček), CM (cisterna magna – zadní jáma lební), Va (přední roh postraních komor)
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)
 • Pupečník (3 cévy)

Účty:

 • rozbalíme nabídku Výkon a vybereme podrobná morfologie II. trimestr
 • (event. Podrobná dvojčata morfologie ve II. trimestru)

načte se cena ( 1.400,- nebo 1.900,-)

Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie.

Kontrolní UZ nad 22.t.t. (ne screening)

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL,
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (labilní, od 24.t.t. – hlavičkou, KP,…..)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

 

           Doppler (od 24.t.t.):

 • Vyplníme: Enddiastolický tok (pozitivní, reverzní,…)
 • Naměřenou hodnotu PI
 • Zhodnocení (Normální průtok placentou,….)

 

           Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: … a je bez zjevných morfologických odchylek.
 • Od 24.t.t. necháváme PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie a graf vypočtená porodní váha.

 

Screening ve 30.-32.t.t.

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (hlavičkou, KP,…..)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

 

           Doppler (od 24.t.t.):

 • Vyplníme: Enddiastolický tok (pozitivní, reverzní,…)
 • Naměřenou hodnotu PI
 • Zhodnocení (Normální průtok placentou,….)

 

           Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (dohled nad rizikovým těhotenstvím), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Screening 1 + 2 normální
 • Smažeme text: … a je bez zjevných morfologických odchylek.
 • Od 24.t.t. necháváme PI v a. umbilicalis v normě.
 • Závěr ztmavíme.
 • Vytiskneme jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie a graf vypočtená porodní váha.

 

Protilátky

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

 

Biometrie/anatomie:

 • Vyplníme: BPD, HC, AC, FL
 • Váhový odhad dle UZ – Hadlock (BPD,AC,HC,FL) (Warsoft v 16.t.t)
 • Akce srdeční (zobrazena)
 • Poloha (hlavičkou, KP,…..)
 • Uložení placenty (na přední/zadní stěně, …..)
 • Plodová voda (normální množství, oligohydramnion, …..)

           Doppler:

 

 • Vyplníme: V části Arteria umbilicalis
 • Enddiastolický tok (pozitivní, reverzní,…)
 • Naměřenou hodnotu PI
 • V části Arteria cerebri media
 • Naměřenou hodnotu PSV
 • Zhodnocení (Normální fetální krevní oběh)

 

Po zapsání PSV v MCA stiskneme tlačítko F7 a zobrazí se nám tabulka:

  

Zelená linka je 1 MoM, červená 1,5 MoM. Červený křížek označuje dnešní měření, modrý křížek starší měření.

 

           Závěry:

 • Vyplníme: diagnóza (aloimunizace Rh,….), kódy k vyšetření (Super konziliární UZ v graviditě).
 • V levé nabídce textů 2x klikneme na Protilátky (začerníme je) a S pozdravem
 • Doplníme naměřenou hodnotu PSV a dokončíme větu:

… v pásmu MoM:

 

pod 1 MoM, plod by neměl být ohrožen anémií.

1 – 1,5 MoM, plod by neměl být ohrožen významnější anémií.

Nad 1,5 MoM, PSV v MCA signalizuje anemii plodu.

Dop.: IUTRF

 

 • Od 24.t.t. dopisujeme PI v a. umbilicalis v normě.
 • Vytiskneme 2x jako: Ultrazvuk normální těhotenství. Zaškrtneme vytisknout vybrané grafy a vybereme sadu grafů: Biometrie + ACM a graf vypočtená porodní váha.

 

Doplňující vyšetření

Cervikometrie:

V levé nabídce klikneme na vyšetření hrdla děložního.

 

Vyplníme:

Vyšetření hrdla děložního – provedeno

Délka hrdla (stačí 1. okénko)

Funnelling (ne/ano+ velikost)

Změna při stresu (ano/ne)

Komentář:

Např.: Vnitřní branka tvaru „T“, bez progrese při stresu.

 

Závěry:

 • V levé nabídce textů 2xklikneme na Cervikometrie, nebo cervikometrie + funelling

 

Vyšetření DDS:

Závěry:

Připíšeme:

DDS bez zjevného defektu, kryto plikou.

 

KPS matky:

Závěry:

Vyšetření ledvin matky: bilat. Bez dilatace KPS.

 

Poloha plodu: Jedná–li se o jinou polohu než hlavičkou, píšeme ji na první řádek závěru.

SITUS PELVINUS – konec pánevní

SITUS OBLIQUUS –  poloha šikmá

SITUS TRANSVERSUS – poloha příčná

 

Vyšetříme – li nějakou vadu, je třeba závěr zkopírovat do poznámky v kolonce Mateřské vyšetření.

 

Gynekologie

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

Vaginální (transabdominální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

 

           Závěry:

vyplníme Dg (B- jiné stavy…, uterus myomatosus,…..)

Výkony : UZ vyšetření pánve

Vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme Gynekologický závěr.

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Časné těhotenství

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

Závěry:

vyplníme Dg (těhotenství dosud nepotvrzené)

Výkony : UZ stanovení gravidity

Vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme časné těhotenství.

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Dvojklikem přidáme S pozdravem.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Missed abort

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující (Supervize, Asistence)

UZ přístroj

transabdominální (vaginální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

gestační stáří – není-li zobrazeno, klikneme na šipku vedle nápisu a zaškrtneme podle poslední menstruace (pokud známe datum)

Závěry:

vyplníme Dg (missed abort)

Výkony : UZ stanovení gravidity

Vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme missed abort

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Dvojklikem přidáme S pozdravem.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Onkogynekologie

Vyplňujeme:

Ultrazvuk:

Vyšetřující

UZ přístroj

Vaginální, transabdominální (transrektální)

s přehledností – horší (špatnou, velmi špatnou)

 

          Závěry:

vyplníme Dg (Ca colli uteri, ca endometria, ……)

Výkony : UZ vyšetření pánve

Pokud zde již pacientka byla, zkopírujeme minulé vyšetření,

Protokoly (ca colli uteri/ ca endometria) vyplňujeme podle pokynů lékaře,

vlevo v nabídce textů dvojklikem vybereme Normální onkogyn.

Vyplňujeme podle pokynů lékaře.

Tiskneme jako Děloha a vaječníky.

 

Závěr také zkopírujeme do systému Medea, otevřené na jméno vyšetřujícího lékaře v onkologické ambulanci.

 

Poslední aktualizace: 10.03.2021


Náběry TORCH

Náběry TORCH

Žádanka ze systému Medea.

Složka Serologie, podsložka Serologie.

Zaškrtáváme krev u: CMV, EBV, HSV, Rubeola a Toxo

Odesíláme na Serologii.

 

poslední editace: 10.03.2021