Výsledek těhotenství

Informace o těhotné

Vaše jméno
Vaše přijmení
Datum narození
Telefon
Email

Informace o porodu

Datum porodu
Stáří těhotenství v týdnech
Bylo těhotenství komplikované preeklampsií?
Typ porodu
Pohlaví plodu
Porodní váha v gramech
Porodní délka v cm
Stav plodu po porodu
Léčba na porodnické JIP (počet dní)
Jiné informace