Ultrazvukové (sonografické) vyšetření

Ultrazvuková diagnostika – sonografie

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní zobrazovací metoda, která je hojně využívána v mnoha zdravotnických oborech. Do praxe je tato metoda zavedena již přes 45 let a využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí. Pro prenatální diagnostiku je to vyšetření zcela zásadní, umožňující zobrazení plodu a posouzení jeho vývoje.  Na našem pracovišti vyšetření provádějí erudovaní sonografisté, kteří díky znalosti správné anatomie a morfologie, umí diagnostikovat případné odchylky od normálního stavu. Jedná se o metodu zcela bezpečnou a vhodnou jak pro těhotné, tak pro gynekologické pacientky.

Ultrazvukové vyšetření má téměř vždy diagnostický podtext. To znamená, že pomocí specializovaných přístrojů zkoumáme fyziologii měkkých tkání, orgánů a plodu a hledáme odchylky od fyziologie. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, odporu v placentě, kvality toku krve v cévách ženy i plodu. Na podkladě ultrazvukových nálezů lékař stanovuje diagnózu a případně s tím spojenou léčbu.

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření (včetně vyšetření dopplerovského) neexistují. Jedná se o bezpečnou metodu a negativní vliv na ženu či plod se dosud nepodařil prokázat.

Naše pracoviště se věnuje ultrazvukové diagnostice v gynekologii a porodnictví. Ročně  provedeme 23-26 000 ultrazvukových vyšetření.

Objednání k vyšetření:
Pacientky se mohou objednávat telefonicky nebo osobně. Po příchodu se všechny pacientky registrují na recepci. Připravte si, prosím:

  1. průkaz pojištovny či jiný identifikační doklad pokud nejste pojištěná
  2. doporučení od lékaře, který Vás na vyšetření posílá. Ideálně by mělo být na požadavku uvedeno, zda se jedná o výkon hrazený z veřejného pojištění, či zda za výkon budete platit sama.
  3. pro platby máme pokladnu kliniky, ta se nachází v přízemí vpravo od vchodu do budovy. Výše platby se řídí ceníkem Všeobecné fakultní nemocnice.

Pracovnice recepce Vám sdělí, na které vyšetřovně budete vyšetřena. Máme t.č. 5 vyšetřoven.Pacientky jsou odbavovány dle toho, zda se jedná o

  • Předem objednané pacientky
  • Hospitalizované – odeslané z oddělení
  • Akutní případy bez objednání (STATIM)

Délku vyšetření lze odhadnout jen zhruba, proto i když jste objednaná, může se stát, že budete čekat. Pořadí pacientek vždy určuje lékař. Snažíme se vždy vyhovět Vašim časovým požadavkům, pokud byste měli jakékoliv připomínky, řešte vždy rovnou s pracovnicemi recepce.

Příprava a průběh ultrazvukového vyšetření

Před ultrazvukovým vyšetřením není nutná žádná příprava. Po přihlášení na recepci se pacientka posadí do čekárny. Po vyzvání porodní asistentky (sestry) vstupuje na vyšetřovnu, kde ultrazvuk provádí erudovaný sonografista pomocí kvalitního ultrazvukového přístroje. Naše pracoviště disponuje tzv. high end přístroji, tedy těmi nejkvalitnějšími, které jsou t.č. k dispozici.Pacientka odevzdá žádanku, či jiné potřebné dokumenty sestře na vyšetřovně.

Vyšetření se provádí sondou abdominální, vaginální nebo rektální. To znamená, že je žena vyšetřována buď
  • přes břicho – hlavně těhotné ženy a děti.
  • pochvou:  obvyklý přístup v gynekologii a asistované reprodukci.
  • konečníkem: tam, kde není možný přístup pochvou nebo vyjímečeně ve zvláště indikovaných případech
  • děti:  jsou vyšetřovány přiložením sondy na bříško, je potřeba mít plný močový měchýř pro lepší zobrazení dělohy a vaječníků.
Samotné vyšetření může pacientka sledovat na obrazovce nástěnného monitoru.
Pokud máte nějaké dotazy k výsledku či průběhu vyšetření, položte je vždy hned vyšetřujícímu lékaři. Z vyšetření byste měla odcházet plně informována a bez pochyb či nejastností. 
Ihned po vyšetření dostanete zprávu o ultrazvukovém nálezu pro lékaře, který Vás na vyšetření odeslal. V této zprávě bývá i doporučení pro další postup.
Objednat se k eventuálním kontrolám můžete opět na recepci.
Naše klinika je součástí fakultní nemocnice, kde probíhá postgraduální školení lékařů a výuka studentů zdravotnických oborů. Mohou být přítomni u vyšetření, proto prosíme o pochopení.  Obvykle se jedná buď o lékaře, kteří si doplňují svoje vzdělání nebo studenty posledního ročníku medicíny, kteří Vás za několik měsíců bodou léčit samostatně, je v zájmu všech, aby byli co nejlépe na samostatnou práci připraveni.