Potvrzení o úhradě nákladů na vyšetření v těhotenství nehrazeného z veřejného pojišění.

Potvrzení o uhrazení nákladů na vyšetření v těhotenství

 

Pacientka …………………………………………………………………………………., r.č………………………………………

absolvovala dne ……………………………………………… vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Jednalo se o vyšetření:

Kombinovaný screening vrozených vývojových vad v I. trimestru – jednočetné těhotenství  
Kombinovaný screening vrozených vývojových vad v I. trimestru – vícečetné těhotenství  
Podrobné morfologické zhodnocení plodu ve II. trimestru – jednočetné těhotenství  
Podrobné morfologické zhodnocení plodu ve II. trimestru – vícečetné těhotenství  

 

Vyšetření bylo v ceně………………………….

 

 

Tímto zároveň žádáme pojišťovnu o poskytnutí příspěvku na vyšetření.

 

 

V Praze dne ………………………………………