Cervikometrie

Jedná se o vyšetření stavu děložního hrdla. Na hrdle děložním sledujeme jeho délku a stav vnitřní branky. Toto vyšetření nám pomáhá detekovat pacientky s hrozícím předčasným porodem. Vyšetření se provádí vaginální ultrazvukovou sondou při prázdném močovém měchýři. 


Harmony prenatální test

Neinvazivní krevní test k detekci nejběžnějších trizomií plodu a chromozomu Y a X.

Neinvazivní test Downova syndromu a dalších aneuploidiíHarmony Prenatal Test www.testharmony.cz

Chcete se vyhnout amniocentéze či biopsii choria? Informujte se o prenatáním testu Harmony (není hrazen pojištovnou).

 

Prenatální test Harmony dokáže s 99% jistotou zhodnotit riziko běžných trizomií plodu a to tak, že změří relativní množství chromozomů v krvi matky. Harmony test posoudí riziko trizomie chromozomu 21, 18 a 13, ale neidentifikuje jiné abnormality plodu. Tento test může být nabídnut ženám od ukončeného 10. týdne těhotenství. Je použitelný pro jednočetná i dvojčetná těhotenství včetně těch, která vznikla v dárcovském programu, avšak nedokáže posoudit mozaicismus, částečné trizomie nebo translokace. U dvojčat nelze stanovit tímto testem pohlaví. Test Harmony je použitelný i pro těhotenství, která vznikla metodami umělého oplodnění. Neinvazivní Test Harmony je vhodný pro ženy, které chtějí 99% míru jistoty a nechtějí podstoupit amniocentézu či biopsii choria.

 

Chcete se vyhnout amniocentéze či biopsii choria? Informujte se o prenatáním testu Harmony (není hrazen pojištovnou).


SCREENING V I. TRIMESTRU (11.-13. týden)

Již na konci prvého trimestru jsme schopni diagnostikovat většinu anatomických (morfologických) abnormalit u plodu. Současně umíme stanovit rizika předčasného porodu, preeklampsie a růstové retardace plodu a Downova syndromu.

Downův syndrom je jednou z nejčastějších vrozených vad plodu, charakterizovaných mentální zaostalostí, problémy s učením, strukturálními a degenerativními poruchami (dříve se mu také říkalo mongolizmus). Jedná se o vadu, která není smrtící, ale postižení jedinci potřebují asistenci a specielní edukaci. Vedle dopadů na postiženého jedince a jeho rodinu, se jedná také o závažný ekonomický problém. Dosud není známa léčba tohoto onemocnění. Bohužel jediným způsobem zabránění důsledků a komplikací tohoto onemocnění je časná detekce pomocí prenatální diagnostiky. Tato problematika má jak medicínský, tak etický rozměr.

Read more „SCREENING V I. TRIMESTRU (11.-13. týden)“


RH INKOMPATIBILITA – TĚHOTENSTVÍ OHROŽENÉ ALOIMUNIZACÍ

Aloimunizace znamená, že matka vytváří protilátky proti krvinkám plodu, které se působením protilátek rozpadají. Nejčastěji se vyskytuje aloimunizace v systému Rh. Týká se to situací, kdy je matka Rh negativní a plod po otci zdědí Rh pozitivitu červených krvinek. Existují však imunitní konflikty i v jiných systémech než Rh. Závažnost postižení novorozenců kolísá od bezpříznakového poporodního průběhu přes povšechný otok (hydrops) až k nitroděložnímu odumření již v 18.–19. týdnu těhotenství.  Read more „RH INKOMPATIBILITA – TĚHOTENSTVÍ OHROŽENÉ ALOIMUNIZACÍ“


VYŠETŘENÍ VÍCEČETNÉ GRAVIDITY ( DVOJČAT, TROJČAT, atd)

Vícečetné těhotenství je samo o sobě považováno za rizikové, proto vyšetřovací plán je o něco odlišnější než u těhotenství jednočetného. Vyšetření ranného stadia gravidity mezi 5.-10. týdnem těhotenství je jediným obdobím, kdy jsme schopni spolehlivě stanovit, zda se jedná o jedno- či vícevaječná dvojčata. Tato informace je velmi důležitá pro další průběh gravidity. Proto trváme na tom, aby lékař zaznamenal již při zjištění těhotenství tuto skutečnost do dokumentace (těhotenského průkazu). Dále určujeme počet plodů, jejich lokalizaci v děloze a životní projevy (pohyby, srdeční akci). Vzhledem k vyšší rizikovosti jednovaječných dvojčat je tato ranná diagnostika velmi důležitá, protože zhruba po dvanáctém týdnu těhotenství je již tzv. chorionicita špatně prokazatelná.

Read more „VYŠETŘENÍ VÍCEČETNÉ GRAVIDITY ( DVOJČAT, TROJČAT, atd)“


UZ VYŠETŘENÍ VE 30. -32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

U vyšetření v tomto období se zaměřujeme na uložení a růst plodu, odchylky v množství plodové vody a funkci placenty. Růst plodu se stejně jako při vyšetření mezi 20.-24. týdnem těhotenství zjišťuje dle hodnot průměru hlavičky (BPD), obvodu hlavičky (HC), obvodu bříška (AC), délky stehenní kosti (FL). Hodnota odporu krve v pupečníkových cévách nám dává informace o funkci placenty. Ultrazvukové vyšetření v tomto období je přínosné nejen pro rizikové těhotenství, tj. těhotenství doprovázené vysokým krevním tlakem, diabetem, růstovou zaostalostí plodu aj. Samozřejmě se i zde pátrá po možných vrozených vývojových vadách plodu, ačkoliv podmínky pro detailní zobrazení jednotlivých částí plodu jsou horší než ve 20.-24.týdnu těhotenství. V této době bývá nejlépe vidět obličej plodu ve trojrozměrném zobrazení. Na našem pracovišti však t.č. 3D zobrazení komerčně neprovádíme.

 

Read more „UZ VYŠETŘENÍ VE 30. -32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“


UZ VYŠETŘENÍ VE 20. – 24. TÝDNU TÉHOTENSTVÍ

Vyšetření se zaměřuje na detailní zobrazení jednotlivých částí plodu (mozek, obličej, končetiny, páteř, srdce, plíce, orgány dutiny břišní), odchylek v množství plodové vody, struktury placenty. Cílem je vyloučení strukturálních vrozených vývojových vad plodu. Dle naměřených hodnot průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška plodu a délky stehenní kosti, zadaných do počítačového programu, lze též vypočítat odhadovanou hmotnost plodu (s možnou odchylkou 10-15%). Tak lze kontrolovat normální růst plodu („biometrie“). Vzhledem k viabilitě měření má smysl toto vyšetření provádět nejméně v odstupu 14 dní. V této době lze také vyšetřením délky a tvaru hrdla děložního („cervikometrie“) odhalit některá těhotenství ohrožená předčasným porodem. Toho vyšetření neprovádíme u každé pacientky, provádíme jej pouze výběrově.

Read more „UZ VYŠETŘENÍ VE 20. – 24. TÝDNU TÉHOTENSTVÍ“


ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PLODU

Jedná se o podrobné vyšetření srdce a velkých odstupujících cév plodu, které se provádí vesměs ve 20.-24. týdnu těhotenství vyškoleným specialistou. Důvodem pro toto vyšetření většinou bývá doporučení externího pracoviště, kde byla na ultrazvuku zaznamenána morfologická nebo funkční vada srdce a odstupujících cév, vrozená vývojová vada srdce v minulých graviditách nebo v příbuzenstvu těhotné, zvýšení šíjového projasnění v rámci kombinovaného screeningu v I. trimestru alarmující možnost vrozené vývojové vady nebo genetické poruchy či jakýkoliv jiný důvod pro toto vyšetření. Během tohoto vyšetření jsou jednotlivé části srdce a velkých odstupujících cév podrobně zkoumány včetně průtoku krve v těchto částech pomocí barevného dopplerovského mapování.

Read more „ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PLODU“


ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŔENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

 

Vyšetření v tomto období těhotenství přináší základní informace pro lékaře a těhotnou týkající se především počtu plodů, jejich vitality, růstu a umístění v děloze. Dále dle naměřené temenokostrční délky embrya (CRL) je možno upřesnit stáří gravidity a termín porodu, leckdy mnohem přesněji než podle data poslední menstruace. Vyšetření v tomto období je přínosné zvláště pro těhotné s epizodou  zakrvácení, bolestmi v podbříšku, případně jinými obtížemi k vyloučení potratu či mimoděložního těhotenství. Protože se jedná o embryo o délce cca 5mm až 5cm (v závislosti na týdnu těhotenství), probíhá vyšetření pomocí vaginální ultrazvukové sondy pro její detailnější zobrazovací schopnosti.

Read more „ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŔENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“