Je ultrazvukové vyšetření bolestivé?

Je toto vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci. Také v těhotenství můžete vnímat tlak na břišní stěnu jako nepříjemný tlak, ale plodu obklopenému plodovou vodou a uloženému v děloze by to nemělo uškodit.


Jaká jsou omezení ultrazvukového vyšetření?

Jaká jsou omezení ultrazvukového vyšetření?

Ultrazvukové vlnění je odráženo plynem a kostmi. Někdy může plyn ve střevě velmi zkomplikovat vyšetření v oblasti břicha a malé pánve. Ultrazvukové vlnění proniká obtížně do velkých hloubek, proto jsou obézní osoby hůře vyšetřitelné. Při nedostatku vody plodové je vyšetření plodu ztíženo.


Jak dlouho musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Vyšetřující bezprostředně po skončení vyšetření nález zapíše přímo „do počítače“, vytištěný nález dostanete do ruky do 15 minut po vyšetření. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám byl stručně a srozumitelně vysvětlen zjištěný nález. Určitě se neváhejte zeptat na cokoliv, co Vám nebylo jasné.Co je to dopplerovské vyšetření?

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc oproti klasickému ultrazvukovému vyšetření umožňuje podrobně posoudit nález na cévním řečišti, zejména přímo změřit rychlosti toku v jednotlivých cévách a z toho pak posoudit přítomnost uzávěrů cév či stupeň jejich zúžení. Dopplerovské vyšetření je pojmenováno po Christianu Dopplerovi, který jako první v roce 1842 popsal následující fyzikální jev: Přibližuje-li se zdroj zvuku o konstantní výšce tónu (frekvenci) směrem k pozorovateli, vnímá pozorovatel výšku tónu vyšší než je výška skutečná (zdrojem vysílaná). V běžném životě si tohoto jevu můžeme všimnout například, když kolem nás projede houkající vlak nebo sanitka, nebo když nad námi přeletí letadlo. Na stejném principu funguje například radar a na Dopplerově principu je založen také důkaz o rozpínání vesmíru. Za zmínku stojí, že Christian Doppler žil a pracoval v letech 1835-1947 v Praze.Doporučení ČSUPG ČLS JEP

Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství (Calda, Břešťák)

Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace) Calda, Břešťák,  Fischerová

Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace. Calda, Břešťák,  Fischerová

 Výkon – Šanony

Šanony

Šanon k výkonům:

U ambulantních pacientek řadíme:

 1. Souhlas s ambulantní péčí (v případě jakéhokoliv zákazu červený puntík v horním rohu)
 2. Souhlas s invazivním výkonem
 3. Genetická indikace
 4. Propouštěcí zpráva
 5. Výsledek PCR
 6. Výsledek karyotypu
 7. Výsledek celkový

U hospitalizovaných pacientek řadíme:

 1. Souhlas s invazivním výkonem (v pravém rohu napíšeme HOSPITALIZACE a číslo chorobopisu)
 2. Genetická indikace
 3. Propouštěcí zpráva
 4. Výsledek PCR
 5. Výsledek karyotypu
 6. Výsledek celkový

Pokud nemá pacientka genetiku (MUSÍ BÝT DODÁNA ZPĚTNĚ.) Je v šanonu na 1. Místě eurodeska, na kterou se zapíše číslo výkonu, jméno pacientky a pokud je známo tak i jméno genetika. Až genetika přijde, odškrtneme, že byla zařazena.

 

Šanon k ukončení:

Řadíme:

 1. Plán k ukončení těhotenství
 2. Genetická indikace
 3. Hlášení VV

Poslední editace: 10.03.2021


Výkony u vícečat

GEMINI

AMNIOCENTÉZA

 • Do sešitu píšeme jako 2 výkony, každý má své číslo. Provádíme-li je z jednoho vpichu dopisujeme to, k 2. Z výkonů.
 • Vždy musí mít alespoň 1 náš UZ.
 • Do kolonky ke druhu výkonu napíšeme: zeleně plod 1 (vlevo), červeně plod 2 (vpravo).
 • Při přípravě tiskneme z Astrai 2x soubor žádanek na amniocentézu. Na jednu žádanku napíšeme zeleně PLOD 1, na druhou červeně PLOD 2.
 • 4 štítky označíme zeleně plod 1 a 4 štítky červeně jako plod 2. (2 na zkumavky a 2 do laboratoře)
 • Indikace: pokud má některý z plodů patologii, napíšeme ji jako indikaci ve tvaru:

Např.: Cheilognatopalatoschisis u plodu 2

 • Závěry: diagnózy: pokud jeden z plodů má nějakou patologii, napíšeme do jeho diagnózy jakou. U zdravého plodu vybíráme dg. O300 gemini. Pokud mají oba stejnou dg., píšeme ji u obou plodů.
 • Při poučení pacientky jí říkáme, že se pokusíme provést výkon z 1 vpichu, ale ne vždy je to kvůli pozicím plodů možné, tudíž může mít vpichy 2.
 • Do závěrečné zprávy dopisujeme:

……bylo přísně sterilně odebráno 20ml čiré vody plodové u plodu 1 a 20 ml čiré vody plodové u plodu 2, odběr byl proveden z 1 vpichu. Materiál byl zaslán na genetické vyšetření.

 • Pokud má indikované PCR, stěry z bukální sliznice stačí 1x (2 štetky).

U postupu z 1 vpichu je změna:

Nejprve odtáhneme 1 ml na pročištění, pak odebereme 20 ml VP od prvního plodu POZOR – JE TŘEBA SI OHLÍDAT, OD KTERÉHO PLODU VZOREK JE. Ne vždy se odebírá plod 1 jako první. Sundáme klobouček a nasadíme čistou stříkačku (2ml). Po co té lékař projde přes amniální přepážku k druhému plodu, odebereme do stříkačky 1ml opět na pročištění jehly a teprve potom nasazujeme zkumavky pro druhý plod.

CVS

Rozlišujeme dle chorionicity plodů.

 • BI-BI do sešitu píšeme jako 2 výkony, každý má své číslo.
 • MONO-BI jako 1 výkon.
 • Vždy musí mít alespoň 1 náš UZ.

 

BIAMNIATI, BICHORIATI

 • Do kolonky ke druhu výkonu napíšeme: zeleně plod 1 (vlevo), červeně plod 2 (vpravo).
 • Při přípravě tiskneme z Astrai 2x CVS (žádanky). Na jednu žádanku napíšeme zeleně PLOD 1, na druhou červeně PLOD 2.
 • 1 štítek označíme zeleně plod 1 a 1 štítek červeně jako plod 2.
 • Indikace: pokud má některý z plodů patologii, napíšeme ji jako indikaci ve tvaru:

Např.: Cheilognatopalatoschisis u plodu 2

 • Závěry: diagnózy: pokud jeden z plodů má nějakou patologii, napíšeme do jeho diagnózy jakou. U zdravého plodu vybíráme dg. O300 gemini. Pokud mají oba stejnou dg., píšeme ji u obou plodů.
 • Do závěrečné zprávy dopisujeme:

……byly přísně sterilně u obou plodů odebrány choriové klky. Materiál byl zaslán na genetické vyšetření.

 • Pokud má indikované PCR, stěry z bukální sliznice stačí 1x (2 štetky).
 • Používáme 1 balík, ale por. As. Si připraví pomůcky 2x (jehla na CVS, klobouček, přechodka, 2x1ml Fyziologického roztoku.)

 

MONOCHORIATI, BIAMNIATI

 • Do sešitu píšeme jako 1 výkon.
 • Vždy musí mít alespoň 1 náš UZ.
 • Do kolonky ke druhu výkonu napíšeme: plod 1 vlevo, plod 2 vpravo.
 • Při přípravě tiskneme z Astrai 1x CVS (žádanka) na kterou napíšeme GEMINI MONOCHORIATI BIAMNIATI.
 • Indikace: pokud má některý z plodů patologii, napíšeme ji jako indikaci ve tvaru:

Např.: Cheilognatopalatoschisis u plodu 2

 • Závěry: diagnózy: pokud jeden z plodů má nějakou patologii, napíšeme do jeho diagnózy jakou. U zdravého plodu vybíráme dg. O300 gemini. Pokud mají oba stejnou dg., píšeme ji u obou plodů.
 • Provádíme stejně jako výkon u jednočetného těhotenství.

 

V případě KDC postupujeme jako u CVS – dle chorionicity plodů.

 

Poslední aktualizace: 10.03.2021